Archive for mars 3rd, 2017

Published by Agneta Sofiadotter on 03 Mar 2017

800 katolska barn dumpade av nunnor i tank på Irland

Ja, så var det dags för nästa fasansfulla nyhet som berör katolsk dubbelmoral och rent svineri. Upp emot 800 barn mördade och nerslängda i en tank. Alltifrån barn i 35 veckan i magen upp till 3 års barn. Nyheten går att läsa i svensk media men här här är en länk

http://www.independent.ie/irish-news/tuam-mother-and-baby-home-everything-you-need-to-know-about-the-discovery-of-human-remains-35499737.html

Katoliker kan gå omkring med likkistor i demonstration mot abort och i USA kan man dödshota läkare liksom i Sverige glorifierar man en barnmorska som vägrar utföra abort men samtidigt är katolska kyrkan full med pedofiler och nunnor som är barnamördare. Detta sista är droppen! Att dumpa 800 lik av små barn i en tank …. och samtidigt skrika högt i motstånd mot preventivmedel. Hur många av katolska nunnor och präster kände inte till detta? 800 barn?

Alla visste och alla teg. Fängsla dom!

Irland lär aldrig mer bli katolskt efter detta. Normalt folk får en växande känsla av djup avsky och förakt.

Är dessa människor som gör detta överhuvudtaget troende? Eller vad handlar det om? Jag skulle önska att ni katoliker som läser detta föreställer er att era barn eller barnbarn är en av dessa lik som dumpades i en tank. Och att ni höll tyst om det.

Agneta

Published by Agneta Sofiadotter on 03 Mar 2017

Vem tror sig mäktig?

Solljus av Hammershoi

Katolska kyrkan har en lång historia av makt och vid-makt-håller sin syn och rätt  att äga makt för att tillrättavisa troende människor som inte följer den katolska ”lagen”.  Jag har läst i många böcker och hört predikningar och läst här på bloggen hur flera katolska pedagogers (se präster) pompöst bejakar rätten till denna makt att döma och tillrättavisa. De hänvisar dessvärre ofta till G-d.  Som G-ds ställföreträdare …typ.  Hela det vatikanska systemet bygger på denna makt. Men allt detta är yttre makt. Och till viss del behövs det för att hålla stater och kyrkor inom ramar o lagar för att ge trygghet till de oroliga och vilsna. Men allt är relativt. Vi lever idag i en tid då alltfler människor söker sin egen andlighet och sin G-d på ett eget vis…går sin egen väg … gör sin egen resa. Det för kyrkan förfärande obehagliga och ofta hånade ”privatreligiösa”.

Jag läser nu Gary Zykav och boken ”Själens boning” och Zykav är även författare till den omtalade boken om kvantfysiken ”De dansande Wu Li-mästarna”. Angående denna fråga om makt skriver Zykav

Konkurrensen om den yttre makten är kärnan i allt våld. det sekundära våldet bakom alla ideologiska konflikter som kapitalism mot kommunism,religiösa konflikter som irländska katoliker mot protestantiska irländare, geografiska konflikter som judar mot araber samt familjemässiga och äktenskapliga konflikter är också uttryck för samma yttre makt………………..

………………Våra djupare insikter leder till en ett nytt slags makt, en makt som älskar livet i alla dess former, en makt som inte dömer det den möter (hoppla alla fundamentalister! min anm), en makt som uppfattar en mening och ett syfte bakom varje liten detalj på jorden. Detta är den äkta makten. den makten utgår från ett medvetande som känner och bejakar sin själ och sitt hjärta. Den äkta makten har sina rötter i vårt djupaste inre. Äkta makt kan man inte köpa, ärva, genom karriär skaffa sig eller samla på hög. En människa med äkta makt är OFÖRMÖGEN att göra någon annan eller något till offer (hoppla alla fundamentalister! min anm.) Människan med äkta makt är så stark och så mäktig att i själva tanken att använda tvång mot någon annan saknas i hennes medvetande.”

”Ingen uppfattning om evolutionen kan vara tillräcklig om den inte i sin kärna har uppfattningen att vi befinner oss på en resa mot en äkta makt och att den äkta makten är målet för vår utvecklingsprocess och syftet med vår tillvaro. Vi utvecklas från en art som söker yttre makt till en art som söker inre makt”

Så tänker jag (Agneta, kan inte ta bort det kursiverade, datorn spökar) att alltfler söker sig friheten att själva söka närhet och vördnad och G-d ….denna äkta makt… samtidigt så växer en religiös fundamentalism men denna gång är det ett nytt tillstånd för vår värld. Jag talar inte om den politisk fundamentalism contra dess politiska motsats utan vill pålysa det faktum att allt fler människor vänder sig till G-d genom en egen resa till tro. Till sin ”äkta makts” sanning och detta samtidigt som den institutionaliserade religiösa fundamentalistiska makten blir alltmer desperat och tar till allt mer för mänskligheten obscena vapen (typ bosättare, IS och den kristna extremhögern) för att kuva denna frihet. Frågan är: vill jag möta min G-d i vördnad för allt och i frihet….eller ej?  Vill jag möta G-d som den jag är och inte döma andra för vad de är?

Den internationella Sufiorderns Pir o Murshid Hazrat Inayat Khan förespråkade alltid det egna självständiga tänkandet. Och när det gäller religiös makt och dömande så står han alltid i stark kontrast till fundamentalismens begränsade religiösa vetande. Det citat jag väljer kan man idissla…det är motsatsen till all form av katekestänkande. Själva tanken på att en människa måste få vara fri inkluderar rättigheten att göra rätt och fel. Skillnaden är vem som anser sig äga makten att döma.

Every man’s path is for himself ; let him accomplish his own desires that he may thus be able to rise above them to the eternal goal”

Tikkun olam …repair the world.

// Agneta