Vänner,

biskopar har utsetts på olika sätt i katolska kyrkan. Ambrosius valdes genom handuppräckning på torget, om jag minns rätt. Under medeltiden valde domkapitlen och påven bekräftade valet. Numera dimper det ner en biskop, utsedd och vald i hemlighet av påven. Hela processen är hemlig. Nuntien sonderar och lämnar tre förslag till Rom. Påven kan välja en av de förslagna kandidaterna eller någon annan.
Det sägs att denna procedur kom till för att förhindra furstlig inblandning i valproceduren. I så fall något som saknar relevans i dag. Ett demokratiskt val vore bättre. Det kan se ut på flera sätt. Klippet nedan visar hur man gör i Svenska kyrkan. Hur borde vi göra? Vad tycker ni?

Gert Gelotte

”Pressmeddelande från Göteborgs stift, 2017-02-23:

Biskop Per Eckerdal går i pension i slutet av februari 2018 och lägger ner staven i samband med en gudstjänst i Göteborgs domkyrka. Den 4 mars 2018 vigs stiftets nya biskop i Uppsala domkyrka.

FÖRSLAGSLÅDA PÅ WEBBEN

Fastlagssöndagen, den 26 februari, öppnar en förslagslåda på webben. Då inbjuds alla kyrkotillhöriga i Göteborgs stift att komma med förslag på vem de vill se som biskop Per Eckerdals efterträdare. Via e-post eller brev skickar man in sitt förslag på biskopskandidat.

- Vi vill att det ska vara en öppen process eftersom biskopen är biskop för alla stiftsbor i Bohuslän, Halland och Västra delen av Västergötland, säger personalutskottets ordförande Ing-Marie Gustavsson. Biskopen är en offentlig person som möter människor i stiftet och som inbjuds att tala och medverka i olika sammanhang.

ENKELT ATT TILLFRÅGA

Den som vill föreslå en biskopskandidat skriver namn på kandidaten och var personen finns, en kort motivering samt bekräftar att personen är tillfrågad. Som förslagsställare måste man också uppge sitt namn och var man bor samt bekräfta att man är medlem i Svenska kyrkan. Namnet på förslagsställaren kommer inte att redovisas på webben och det kommer heller inte att redovisas hur många som föreslår en kandidat.

- Det blir inte en omröstning på nätet, säger kommunikatör Torgny Lindén. Vi redovisar bara namn och korta motiveringar på de som föreslås. Det är också viktigt att personen är tillfrågad om man står till förfogande som biskopskandidat. Idag är det ganska enkelt att skicka en fråga via e-post eller på annat sätt ta kontakt.

ÖPPEN HEARING MED KANDIDATERNA

När förslagslådan stängts vidtar den formella delen av valet. Då samlas stiftets präster och diakoner tillsammans med lika många förtroendevalda till ett nomineringsval. Sammanlagt ca 1260 personer har rösträtt i biskopsvalet. De kandidater som får minst fem procent av rösterna går sedan vidare till valomgång ett. Om en kandidat då får mer än 50 % av rösterna blir den personen biskop. Annars blir det en andra valomgång med de två främsta kandidaterna.

Mellan nomineringsvalet och valomgång ett kommer kandidaterna att få presentera sig på olika sätt, bland annat vid en hearing i Göteborg som är öppen för allmänheten.

- Senast den 8 november har stiftet en vald biskop, avslutar Ing-Marie Gustavsson. Och första söndagen i mars 2018 vigs denne till biskop i Göteborgs stift.”