Apropå Franciskus visade intresse för ”Viri probati ” är det läge att påminna om Jamie Mansons viktiga artikel i ämnet för 3 år sedan i NCR.

”A step forward for married men is a giant step backward for women”

”Ett steg framåt för gifta män – ett jättekliv bakåt för kvinnor.”

Manson skriver (min övers)

”Viri probati kommer troligtvis innebära gifta män som uppvisat ett strikt fasthållande till officiell kyrkolära. Och om så är fallet vad kommer detta att innebära för de män som lämnat prästämbetet ( priesthood) men som fortsatt utöva sin prästerliga gärning (priestly ministry) i små huskyrkor eller ”intentional communities” ( ett slags intressegrupperingar /nätverksgemenskaper) Eftersom dessa fortsatt att fira eukaristi som den institutionaliserade kyrkan ser som ”giltig men inte laglig” (”valid but not licit”) – kommer dessa att kunna kvalificera sig som ”viri probati”. Och hur kommer man bedöma fd präster som anslutit sig till organisationer som förespråkar kvinnliga ämbetsbärare, samkönade äktenskap och användande av preventivmedel ? Kommer dessa att någonsin välkomnas tillbaka till fållan?
Kan det hända att hierarkin diskvalificerar en fd präst bara på grund av att denne för decennier sedan frivilligt valde att bryta sina löften till kyrkan för att kunna gifta sig med kvinnan han älskade? Kommer kyrkoledarna föredra att börja om på ny kula med män som varken är vigda diakoner eller som tidigare varit prästvigda ? För de som ansvarar för undersökning av en prästkallelse kan sådana män anses komma med mindre bagage som behöver synas.

Men den mest intressanta frågan som uppstår i debatten kring viri probati är naturligtvis frågan hur detta kommer att påverka kampen för en genuin jämställdhet för kvinnor i romersk-katolska kyrkan.

Tillåtelse för gifta män att vigas till präster kan komma att medföra ett allvarligt hinder för dem som strävar efter att kvinnor fullt ut ska inkluderas i kyrkans ledarskap. På vilket sätt? Jo, tar man bort förbudet mot gifta präster kan detta tjäna två syften : det tar udden av prästbristen samtidigt som gifta män rekryteras som till 100 % stödjer förbudet mot kvinnliga präster.”

https://www.ncronline.org/blogs/grace-margins/step-forward-married-men-giant-step-backward-women

// Irène

PS Att Jamie Mansons farhåga att prästvigning av viri probati kommer att handla om gifta män som hundraprocentigt stödjer romerska hierarkins kvinnoprästmotstånd har redan besannats av de undantag som hittills beviljats runt om i den katolska kyrkan inklusive Stockholms katolska Stift där de genompräktiga VDN märkta undantagen stolt brukar presenteras när frågan om obligatoriskt celibat är på agendan.

I sammanhanget kan det kanske också vara av intresse att nämna VkPF ”Föreningen för katolska präster och deras fruar” i Tyskland.

”Vereinigung katholischer Priester und ihrer Frauen e. V.”

Jag saxar från hemsidan

”Om 20% av alla vigda präster – uttryckt i siffror – ungefär 100.000 av 500.000 präster är suspenderade från sitt ämbete mest pga att de funnit en livspartner med vilken de leva – då är det nästan oundvikligt att det inte finns en grupp som vår.”
Med tanke på att ”livspartner” nämns i såväl manlig som kvinnlig form…….. kanske vill föreningen inte provocera mer än nödvändigt genom att undvika att kalla sig ”Föreningen för katolska präster och deras fruar och män”…..

http://www.vkpf.de/vkpf/selbstverstaendnis/wer-wir-sind

Välkomsthälsning på startsidan

http://www.vkpf.de/

När ska hierarkin börja tala om elefanten i rummet ?

http://www.katolskvision.se/blog/?p=17579

Fd katolske prästen Krzystof Charamsa ”paranoid homofobi inom Vatikanen”

http://www.katolskvision.se/blog/?p=20221

************************************************************************************’
By the way.

Hur säger man på latin ? MULIERES PROBATI ?