Vänner,

av en tillfällighet kom jag att tillbriga några timmar av lördagskvällen med bibelstudium i en missionsförsamling. Först blev jag positivt överraskad när den gästande pastorn beskrev den universella församlingen (kyrkan) som alla kristna. En stund senare kom rekylen när pastorn, som jag uppfattade det, definierade kristna som väckelsekristna av hans egna trosuppfattning och teologi samt utlovade en predikan mot synkretism och osund trosblandning.

Den predikan slipper jag. Men någon anledning att äntra höga hästar finns förstås inte. Pastorn var bara lika högmodig som många katoliker är – när de hävdar att katolska kyrkan sitter på den mest kompletta för att inte tala om den fullständiga kristna sanningen.

Hur vore det om vi kunde enas om att den kristna sanningen är ett mysterium som vi bör akta oss att tro att vi kan äga.

Gert Gelotte