”Jacques Mourad. Foto: Privat”

Lokaltidningen

”Insänt: Öppet påskbrev till riksdag och regering”
”Vad tycker du?”

”Om du vaknar upp i morgon och det är fullt krig i vårt land. Vad gör du då?
Om du samtidigt skadas allvarligt och svensk sjukvård inte har möjlighet att behandla dig. Vad gör du då?
Om du måste fly till ett land i fred; hur vill du bli bemött?
Av humanitära skäl och med global rättvisa, jämlikhet och fred i blickfånget samt i enlighet med önskemål från den syriske prästen Jacques Mourad, nu verksam i Irak – som medlare för sitt krigsdrabbade folk vill vi att Sveriges riksdag och regering omedelbart underlättar för syrier och irakier att studera vid våra universitet och högskolor.
Den som studerar i Sverige ska inte kunna tvingas in i en armé eller annan militant gruppering för utövande av våld – och inte heller utsättas för detta våld.
Den som studerat i vårt land kan bidra till att bygga upp ett framtida mer rättvist, jämlikt och fredligt Syrien och Mellanöstern.
Vi vill att svårt sjuka syrier och irakier, som på grund av kriget inte kan få vård i sitt hemland, snabbt överförs till oss för medicinsk behandling. Österlenkirurgins onyttjade lokaler på Simrishamns sjukhus finns tillgängliga. Endast huvudman behövs. Vi uppmanar regeringen att utfärda humanitära visum för vårdbehövande flyktingar, så de kan komma hit på ett säkert sätt.
För att främja försoning och fred vill vi välkomna allt fler av våra syriska och irakiska medmänniskor som flyr för sina liv och hos oss ge dem den fristad de behöver för att åter våga tro på livet och dess möjligheter om en framtid utan våld och förtryck. För att citera Jacques Mourad:
”Situationen är akut. I detta nu finns syrier och irakier som är förföljda av IS eller andra och ständigt fruktar för sina liv. Med omedelbar verkan behöver akutbroar skapas för att undsätta dessa människor och sålunda rädda deras liv.”

Britta Abotsi, församlingskurator, Rosengård, Malmö
Agneta Carlberg, ordf för Institutet för kontextuell teologi
Anne Casparsson, journalist/etiker
Kajsa Fernström Nåtby, student, Lunds universitet
Henrik Grimheden, präst
Susanne Grimheden, präst
Marta Gustavsson, präst, Rosengård, Malmö
Ragnar Hallgren, folkrättsjurist
Anna Hellgren, kommunikatör, Lunds universitet
Jan Hjärpe, professor emeritus, Lunds universitet
Gunilla Kristiansson, barnmorska, Rosengård, Malmö
Per Kristiansson, präst, Rosengård, Malmö
Marie Körner, präst
Uno Levinsson, delägare i sjukhuset i Simrishamn
Günther Liebisch, präst emeritus, Rosengård, Malmö
Margareta Liebisch, kurator emerita, Rosengård, Malmö
Irène Nordgren, leg psykoterapeut
Samuel Rubenson, professor, Lunds universitet
Gudrun Schyman, Feministiskt initiativ, Simrishamn
Leif Stenberg, professor, Lunds universitet
Mikael Wiehe, sångskrivare

http://lokaltidningen.se/insant-oppet-paskbrev-till-riksdag-och-regering-/20170413/artikler/170419795/1465

// Irène