Helmut Schüller och medlemmar i Kyrkoherdeinitiativet höll i torsdags 4 april en presskonferens i vilken de motiverade de österrikiska biskoparna att bättre utnyttja de friheter som påven givit. Det handlade om obligatoriskt celibat, behandling av frånskilda och omgifta och kvinnliga präster. Helmut Schüller : ”Vi vill väcka våra biskopar och ge dem mod att fånga upp påvens bollar.”

Helmut Schüller upprepade kravet att öppna prästämbetet för kvinnor inte på grund av prästbrist utan på grund av mäns och kvinnors jämlikhet och att båda är en avbild av Gud.

http://religion.orf.at/stories/2841088/

// Irène

PS
Helmut Schüller gör det mest rebelliska – tar bladet från munnen

http://www.katolskvision.se/blog/?p=9949