Archive for juni, 2017

Published by Irène Nordgren on 30 Jun 2017

There is something rotten in the State of Vatican !

CNN sammanfattar sexskandalerna i Katolska kyrkan apropå Kardinal Pell

http://edition.cnn.com/2017/06/29/world/timeline-catholic-church-sexual-abuse-scandals/index.html

Australien 2017

http://edition.cnn.com/2017/06/28/asia/cardinal-pell-australia/index.html

Dominikanska Republiken 2014

”Jozef Wesolowski is believed to be one of the highest-ranking Vatican officials to be dismissed from the clergy for sexual abuse.”

http://edition.cnn.com/2014/06/27/world/europe/vatican-envoy-sex-abuse/index.html

Nederländerna 2011

http://edition.cnn.com/2011/12/16/world/europe/netherlands-church-sex-abuse/index.html

Olika länder under påve Benediktus XVI. B16 som ärkebiskop i Mûnchen och som prefekt för Troskongregationen

http://edition.cnn.com/2010/WORLD/europe/03/19/catholic.church.abuse/index.html

Irland 2009

http://edition.cnn.com/2009/WORLD/europe/11/26/ireland.religion.abuse/index.html?iref=topnews

USA 2004

http://edition.cnn.com/2004/US/02/16/church.abuse/

USA 2002

http://edition.cnn.com/2002/LAW/02/21/priest..abuse.trial/index.html

Österrike 1998

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/78503.stm

USA 1985

http://www.nytimes.com/2002/03/19/us/church-scandal-resurrects-old-hurts-in-louisiana-bayou.html

// Irène

PS Om det är någon jag har stort förtroende för så är det Marie Collins som uttalar sig om George Pell på sin personliga blogg och menar att oavsett om han nu befinns skyldig för sexuella övergrepp eller inte så har det slagits fast att Pell är skyldig till att som ansvarig under sin tid i Australien på ett skrämmande sätt misskött hanterandet av sexuella övergrepp på minderåriga. På grund av detta borde han inte ha tillåtits att gömma sig i Vatikanen.

”The fact that Cardinal Pell was appointed to a very senior post in the Vatican rather than having to face any sanction for his mishandling of abuse cases was a slap in the face to all those he had let down so badly, not only victims but Catholic people who have spent years now hearing assurance from the Catholic Church that it is taking the issue seriously. How does promotion to an exalted position in the Church show justice to those he had failed? ”

http://www.mariecollins.net/comment.html

Det som stör mig nästan mest är att påve Johannes Paulus II, som samfällt av alla insatta i sexskandalerna i katolska kyrkan är överens om att ha prioriterat att hellre skydda pedofilpräster än deras offer trots detta har helgonförklarats av påve Franciskus. Ytterst störande är också att det var Benediktus XVI (som i sin roll som prefekt för Troskongregationen under JP 2 pontifikat varit åsyna vittne till JP2 skyddande av kriminella prästpedofiler ) var den som INITIERADE processen till helgonförklaring 1 månad efter att han tillträtt som påve 2005.

There is something rotten in the State of Vatican !

Published by Agneta Sofiadotter on 29 Jun 2017

Vatikanens 3:e mäktigaste man: våldtäktsman/fanstyg!

Vatikanens ekonomichef, världens tredje mäktigaste katolik, kardinal George Pell står anklagad för flera sexuella brott mot pojkar i Australien. Bland annat en våldtäkt på pojke. DN idag.

Han har själv lett utredning av sexuella övergrepp i Australien och säger att han ska resa till Australien och starkt förvara sig.

Jo, jag tackar jag. Och det tror jag inte mycket på.

Bura in fanstyget.

Hur har han kunnat avancera till sin position?

När ska världen slippa höra om dessa katolikers dåd? Deras perversa böjelser? Alla dessa perverterade homopräster (i skillnad till vanliga hederliga homosexuella)!  Kanske det ändå är en grupp som ska klassas som svensk nationell minoritetsgrupp. De har förvisso inget språk gemensamt men de har en tystnadskultur och det är också ett språk. Och internationellt har de en kultur av övergrepp.

Om nu Sveriges nye kardinal vill evangelisera Sverige så kanske det blir svårt med tanke på att svenskarna ideligen ska läsa om detta: katolska prästers våldtäkter på barn. Då hjälper det inte hur from, enkel, inställsam, beskedlig och vänlig man vill framstå. Det hjälper inte heller att man omger sig med devota, inställsamma eller fjäskande människor som vill framstå som regelmässigt perfekta katoliker. Eller en katolsk press som vill hålla på minoritetskulturen. Svensken är vänlig men inte dum. Varför låta sig evangeliseras av undersåtar till en kultur som håller tyst om pedofili? Som jag ser det: katolska kyrkan har ingen rätt och ingen som helst chans framöver om de inte släpper taget för fritt fall…men återkommer i sann gemenskap med mänskligheten och övriga troende.

G-d har aldrig bott i en kyrka.

G-d bor i Alltet.

Agneta

Published by Irène Nordgren on 28 Jun 2017

Hear hear ! Nye kardinalen föreslår påvligt kvinnligt rådgivande organ !!!!

”One of the five prelates Pope Francis just made a new cardinal of the Catholic Church has suggested the pope consider creating a special advisory body of women akin to the College of Cardinals to offer more opportunity for women’s leadership in the church”

Stockholm Cardinal Anders Arborelius, whom Francis made Sweden’s first cardinal in a consistory Wednesday, June 28, said he thinks ”it’s very important to find a broader way of involving women at various levels in the church.”

https://www.ncronline.org/news/people/new-swedish-cardinal-suggests-high-level-advisory-group-women

// Irène

PS Kors i taket ! Oerhört överraskande !

Om påven köper kardinal Arborelius förslag så har ju kardinalen en självskriven kvinnlig företrädare från sitt eget land att rekommendera Franciskus som medlem i det nya påvliga kvinnliga rådgivande organet …..

Published by Irène Nordgren on 28 Jun 2017

Nye kardinalen

28 juni 2017

http://www.dagen.se/har-far-kardinal-arborelius-hatt-och-ring-1.989030

Anna Bieniaszewski Sandberg DAGEN

”Anders Arborelius förblir ödmjuk karmelitmunk även som kardinal”

http://www.dagen.se/anders-arborelius-forblir-odmjuk-karmelitmunk-aven-som-kardinal-1.988508

// Irène

PS Att den nye kardinalen i likhet med Franciskus tar avstånd från pompa och ståt och glitter och glamour för att istället så leva så enkelt som det är möjligt är positivt och tilltalande.

Published by Irène Nordgren on 28 Jun 2017

”Att göra Kristus och hans budskap levande för så många människor som möjligt i Sverige”

Rubriken syftar på ett uttalande i en italiensk intervju med biskop Anders som Signum översatt och publicerat inför hans utnämning till kardinal idag 28 juni.

Vad betyder rubriken i relation till följande 4 citat av den blivande kardinalen?

1. ”Abort är ett rött skynke i Sverige, men man vet att den katolska Kyrkan är emot och har på något sätt tagit det till sig, vi är ju ändå ett ganska främmande element i Sverige. Men att en vanlig svensk barnmorska vågar säga nej går utöver vad man kan fatta och begripa.”

2. ”Det är sant att Sverige behöver evangeliseras och där måste alla kyrkor och samfund försöka samverka, så att vi i viktiga frågor kan tala med en röst och inte upplevs som hopplöst splittrade och upptagna av interna konflikter.”

3. ”Vår stora uppgift som katoliker är att bygga upp en enhet i tron, hoppet och kärleken mellan vitt skilda grupper av människor. ”

4. ”Naturligtvis har de katolska och ortodoxa kyrkorna en speciell betydelse för att vi delar en gemensamt arv och en tradition som går tillbaka till ursprunget av kristendomen, men vi måste göra allt vad vi kan för att få med Svenska kyrkan och frikyrkorna i en gemensam uppgift att göra Kristus och hans budskap levande för så många människor som möjligt i Sverige.”

http://signum.se/direkt-fran-rom-intervju-med-biskop-anders-tisdag-formiddag/

Mina reflexioner kring citaten

1. Att ”abortfrågan” står överst på intervjuarens intresselista är värt att notera i samband med dagens utnämning…..

”Katolska kyrkan är mot aborter” låter hur tjusigt som helst.

När ska någon intervjuare våga fråga den blivande kardinalen om detta uttalande är synonymt med att den blivande kardinalen vill att Sverige kriminaliserar abort som tex är fallet i flera sk katolska länder.

Och om inte vilken abortlagstiftning vill svenske kardinalen plädera för?

Hur ställer sig den blivande kardinalen till ”att en vanlig svensk barnmorska vågar säga nej till att” i sin yrkesutövning befatta sig med abortförebyggande verksamhet som preventivmedel ?

2. Vilka frågor syftar kardinalen på som ”viktiga” och som kristna kyrkor i Sverige inte redan ”talar med en röst” som tex flykting -och miljöfrågor ?

Eller syftar kardinalen på viktiga frågor som mäns -och kvinnors jämställdhet och lika rättigheter och hetero-och homosexuellas jämställdhet och lika rättigheter ? I dessa frågor kommer nämligen katolska kyrkan -om vi håller oss till den – att upplevas ”hopplöst splittrad och upptagen av interna konflikter” trots att Stockholms Katolska Biskopsämbete gör allt för att i Sverige mörka att det i den världsvida katolska kyrkan finns mängder av inomkatolska organisationer som inte håller med den officiella synen i dessa frågor utan önskar reformer.

Exempel

http://www.catholicsforchoice.org/about-us/

http://www.we-are-church.org/413/

http://www.womensordination.org/

I dessa ”viktiga frågor” har Katolsk Vision varit en spjutspets i att plädera för katolska reformer i Sverige men av blivande kardinalen fått höra att vi ”inte har bemyndigande att kalla oss katolsk”.

3. ”att bygga upp en enhet i tron, hoppet och kärleken mellan vitt skilda grupper av människor. ”

Jättebra !

Men det verkar som om vi katoliker kanske inte tänker på samma sak ? Inte lever i samma världar ?

Om ”tron, hoppet och kärleken” tolkas i det sätt som Jesus levde på så betyder det i MIN tolkningsvärld primärt rättvisa, alla människors lika värde och att ta vara på sina minsta bröder.

Trots att det också i vårt land finns mängder med orättvisor så framstår ändå det sekulariserade Sverige som det land i världen som lyckats bäst med att skapa lagar som möjliggör jämställdhet (rättvisa) mellan män och kvinnor och mellan hetero-och homosexuella och mellan icke funktionshindrade och funktionshindrade. Som skapat lagar som skydd mot våld mot kvinnor och barn.

Det pinsamma är att det sekulariserade Sverige på dessa punkter lever mer i Jesu anda än sk katolska länder !

Jag är oerhört intresserad av vilket katolskt land den nye kardinalen vill framhålla som ett land att efterlikna.

4. Romersk-katolska kyrkan och ortodoxa kyrkor står varandra extra nära i just frågor som rör kvinnors OMÖJLIGHET att kunna bli präster samt homosexuellas OMÖJLIGHET att få sin relation sanktionerad och välsignad av sin kyrka. Att förenas i att fortsätta att plädera för dessa PRIMÄRA OMÖJLIGHETER – dvs detta ”gemensamma arv och tradition” – är vad som i våra dagar till och med överskyler skillnaden i romersk-katolsk och ortodox syn på PÅVEÄMBETET.

Och det vill inte säga lite.

Det vill säga att det tycks vara romersk-katolska kyrkans och de ortodoxa kyrkornas främsta mål med kristet liv på jorden ty inga andra frågor har förmått dessa 2 kristna kyrkor att senaste årtusendet överskyla synen på påveämbetet……

// Irène

PS Jag skriver detta blogginlägg för att inspirera svenska yrkesjournalister som ställer sig i kö för att intervjua Nordens första katolska kardinal att inte bara stå tysta inför kardinalens KATOLSKA VISIONER för Sveriges vidkommande utan följa upp kardinalens svar med följdfrågor !

- Vad betyder sekulariserat land ?

- Vad betyder evangelisera ?

- Vad betyder att vara mot aborter ?

- Vad betyder lagstiftningsmässigt att leva i Tro, Hopp och Kärlek i praktiken för Sveriges vidkommande ?

- Vilket land i världen anser kardinalen på bästa sätt har levandegjort Kristus budskap för så många människor som möjligt ?

- Vilken Katolska Visioner har kardinalen ?

Published by Gert Gelotte on 28 Jun 2017

Varför kardinal?

Vänner,

Ulla Gudmundson har skrivit en intressant analys om påvens eventuella motiv till att utnämna Anders Arborelius till kardinal:

https://www.svd.se/en-svensk-kardinal-for-oss-narmare-katolska-kyrkan/om/kultur

Bland annat skriver hon optimistiskt:

”Sveriges röst i Vatikanen stärks, förhoppningsvis också i frågor där katolska kyrkan, med reformkardinalen Carlo Maria Martinis ord, ”ligger 200 år efter” (som genusfrågorna).”

Att Anders Arborelius skulle ställa sig i fronten för att förflytta kyrkans syn på genusfrågorna (kvinnliga präster mm) från det förflutna till vår egen tid skulle förvåna mig mycket. Men jag hoppas naturligtvis att Gudsmundson har känt vittringen av något jag inte uppfattat.

Gert Gelotte

Published by Gert Gelotte on 25 Jun 2017

Är Sveriges katoliker en nationell minoritet?

Vänner,

”bör Sverges katoliker hos statsmakterna begära erkännande som en nationell minoritet?”, frågar Lars F Eklund i en debattartikel i Katolskt magasin. Eklund svarar ja med bland annat följande motiveringar:

” Frågan har fått en viss aktualitet sedan den socialdemokratiska partikongressen tagit ställning mot religiösa friskolor, men med respekt för de nationella minoriteternas ställning. Idag erkänns samer, tornedalingar, sverigefinnar, judar och romer som nationella minoriteter. Det innebär att personer som tillhör och identifierar sig med dessa grupper har särskilda rättigheter vad avser bevarande av kulturarv, iakttagande av egna sedvänjor och så vidare.

Den avgörande legala bakgrunden är Europarådets ramkonvention om nationella minoriteters rättigheter som trädde i kraft 1998. Viktiga stadganden om minoritetsrättigheter finns också i flera FN-konventioner. I Sverige har frågan beretts i Minoritetsutredningen sou 1997:193. Europarådets konvention lämnar inga definitioner på vad som utgör en nationell minoritet, och vilka som tillhör dem men den svenska utredningen anger fyra kriterier: Det ska vara en grupp vars medlemmar upplever en samhörighet sinsemellan och som ej har en dominerande samhällsställning, gruppen ska ha en religiös, språklig, traditionell eller kulturell särart, gruppen ska ha historiska, långvariga band till Sverige och gruppens medlemmar ska ha en vilja och strävan att behålla sin identitet, både individuellt och som grupp.”

Eklund anser att Sveriges katoliker med råge uppfyller kriterierna för att utgöra en nationell minoritet. Det är förstås en tolkningsfråga, men i sitt svenska sammanhang menar jag att Lars F Eklund har fel.

De nationella minoriteterna i Sverige handlar om att skydda minoritetsspråk och den kultur dessa språk är bärare av. Sveriges katoliker har varken gemensamt språk eller gemensam kultur. Snarare utgör Sveriges katoliker ett konglomerat av språk och kulturer. De binds samman av formell tillhörighet till Stockholms katolska stift, men har i praktiken mycket olika förhållningssätt till vad som är katolsk tro och katolskt liv.

Att religiösa friskolor hotas av förbud beror på rädsla för att muslimska friskolor skall sprida fundamentalism och på så sätt försvåra integrationen i det svenska samhället. Botemedlet mot detta är att kräva strikt tillämpning av skollagen i alla skolor. Det konfessionella skall ligga utanför ordinarie skoltid och vara frivilligt för barnen att delta i.

Ytterligare ett tungt vägande skäl mot en minoritetsstatus för katoliker är att det vore ett sätt att bygga en subkultur. Ett slags tillflyktsort för katoliker. Vem behöver en sådan? Kyrkan har alltid strävat efter inkultration. I stället för minoritetsstatus tycker jag att Katolska kyrkan i Sverige skall sträva efter att finna ett svenskt sätt att vara katolik på. Det vore inte konstigare än att det finns ett polskt sätt, ett tyskt sätt, ett amerikanskt sätt och så vidare. Alla dessa sätt att vara katolik på är representerade i Sverige, men något svenskt sätt finns knappast. Sverige är ett gott land att leva i. Ett land som trots brister, bättre än många så kallat katolska länder, förverkligar Jesu uppmaning att vi skall behandla andra som vi vill bli behandlade själva.

Gert Gelotte

Published by Irène Nordgren on 21 Jun 2017

Ann Heberlein & Annika Borg – Nytt Sverigemoderat / Moderatdemokratiskt radarpar ?

”Ann Heberlein kandiderar för M i riksdagsvalet”

https://www.svd.se/ann-heberlein-kandiderar-for-m-i-riksdagsvalet/om/ann-heberlein

DAGEN dec 2016

”Annika Borg blir pressekreterare för M”

”Annika Borg har sedan en lång tid tillbaka varit engagerad i såväl kyrklig debatt, som i samhällsdebatten, senaste tiden som ledarskribent på tidningen Barometern. Hon är även präst i Svenska kyrkan, och har nominerats i flera biskopsval.

Nu har hon tagit sig an ett helt nytt uppdrag, då det står klart att hon är ny pressekreterare för Moderaterna i Stockholms stad. ”

http://www.dagen.se/annika-borg-blir-pressekreterare-for-m-1.901394

Ett nytt SVERIGEMODERAT / MODERATDEMOKRATISKT radarpar ?

// Irène

Published by Irène Nordgren on 21 Jun 2017

Torsten Kälvemark ””Osmakligt, Heberlein”

Aftonbladet idag 21 juni
”Osmakligt, Heberlein”
”Torsten Kälvemark om en alarmistisk bokattack mot svensk integrationspolitik”

”RECENSION. Jag studsar till inför boktiteln: Den banala godheten. Tanken är förstås att vi som läsare ska associera till Hanna Arendts berömda klassiker om den banala ondskan, den som handlar om Adolf Eichmann och hans roll som plikttrogen tjänsteman bakom förintelsen av Europas judar. Med fullt medvetande utvecklar Ann Heberlein inom bokens pärmar sin tes att lika plikttrogna fast godhjärtade svenska tjänstemän lett oss in i en nationell katastrof orsakad av invandringspolitiken.”

http://www.aftonbladet.se/a/7r6LW

// Irène

PS Lysande recension av Torsten Kälvemark !

Published by Irène Nordgren on 20 Jun 2017

Intressant när det sekulariserde Sveriges statsminister möter det katolska Polens premiärminister

Gert och Agneta

Apropå edra kommentarer till mitt blogginlägg ang blivande kardinal Anders Arborelius uttalande ”Det går att bygga upp kyrkan trots att Sverige är sekulariserat”.

Och apropå Gerts fråga till den blivande kardinalen ”Varför har det sekulariserade Sverige generösare flyktingmottagning än flera katolska länder?”

Och apropå detta så har just idag statsministern i ett av världens mest sekulariserade länder varit på besök i ett av Europas mest katolska länder Polen där han togs emot av landets katolska premiärminister Beata Szydlo för att diskutera Europas flyktingpolitik.


”Stefan Löfven tas emot av Polens premiärminister Beata Szydlo under statsbesöket i Polen. Foto: TT”

”De säger att de vill hitta en lösning men hittills har det inte inneburit att även de ska ta emot flyktingar och det är ju det som är kärnfrågan. Vi menar att en lösning måste innehålla ett gemensamt åtagande att också ta emot flyktingar, säger Stefan Löfven. ”

”För två år sedan var 25 procent av polackerna emot att ta emot människor som flyr från krig och konflikter. I dag säger 74 procent nej. Enligt Pawel Cywinski som driver den flyktingvänliga tankesmedjan Cheblem i Sola beror ökningen på en rädsla hos befolkningen som den konservativa regeringen har underblåst och utnyttjat.

– Efter två år av skrämselpropaganda från regeringen säger en stor majoritet nu nej till att ta emot människor som flyr från krigszoner. När den allmänna opinionen ser ut så här är det ingen politiker som vågar säga: “Lyssna nu, vi måste göra detta”, säger han.

Mateusz Plawski är en av dem som inte vill att Polen tar emot några flyktingar alls. Han är talesperson för den kristna, nationalistiska ungdomsrörelsen Mlodziez Wszechpolska och han säger att han är rädd för flyktingar, särskilt muslimer. ”

https://www.svt.se/nyheter/lofven-hotar-polen-med-mindre-bidragspengar

// Irène

PS Jag undrar vad jungfru Maria tycker om det katolska Polen. Jag undrar vad Maria – Mater Misericordiae Barmhärtighetens Moder – tycker om att bli superhyllad och krönas till drottning i ett land som vägrar hjälpa medmänniskor i största nöd som flyr för sina liv……

“Polish Sejm, convinced of the special importance of Marian devotion for our homeland – not only in the religious aspect, but also social, cultural and patriotic – establishes 2017 the Year of the 300th anniversary of the Coronation of the image of Our Lady of Czestochowa,” the resolution of the lower house of parliament stated.

http://www.catholicnewsagency.com/news/polish-parliament-recognizes-coronation-of-mary-as-nations-queen-44406/

Next »