Franciskus har inte förlängt kardinal Müllers förordnande som prefekt för Troskongregationen utan istället från och med 3 juli 2017 utnämnt nuvarande sekreteraren i Troskongregationen Luis Ladaria Ferrer SJ till ny prefekt.

Vad betyder detta ?

Jag översätter och sammanfattar en intressant analys i Die Zeit om Franciskus som ”städar upp efter sin tyske föregångare.”

Det går inte att utan vidare bara utgå ifrån att den okonventionelle påven har gjort sig av med en konservativ motspelare för att släppa in framsteg också i Troskongregationen. Ladarias CV i Vatikanen signalerar teologisk kontinuitet.
Det var B16 som 2008 utnämnde Ladaria till sekreterare i Troskongregationen vilket i sig är ett kvitto på att den som så upphöjs av Joseph Ratzinger garanterat inte bär ”någon upprorisk potential inom sig”.
Ladaria har inte gjort någon hemlighet av sitt motstånd mot abort och samkönade äktenskap. I frågan om kommunion för frånskilda och omgifta har Ladaria hänvisat till JP2. Så varför har Franciskus utnämnt just denne man till chefsideolog när det tycks som om Franciskus försöker att äntligen bli av med Wojtilas och Ratzingers moraliska bojor.

Artikelförfattaren menar att Franciskus i augusti 2016 utsatte Ladaria för ett test inför sitt nya eventuella arbete genom att utnämna honom som ordförande i en kommission som skulle se över möjligheter för kvinnligt diakonat. I motsats till Müller – som redan vid första ögonkastet satte stopp för något sådant – fattade Ladaria genast galoppen att inte utfärda några förutfattade meningar utan helt sakligt återge kyrkans tidigare ståndpunkter.

Här har vi nyckeln till att förstå det viktiga maktskiftet i Troskongregationen. Müller hade alltid redan på förhand svar på svåra teologiska spörsmål och Ladaria har också sina övertygelser men han ligger lågt. Hans diskretion är välkänd i Vatikanen och det är därför troligt att det runt den sedan länge fruktade Troskongregationen blir lugnt framöver. Vad beträffar kvinnligt diakonat ska Ladaria kommande sommar ge ett beslutsunderlag utifrån vilket påven sedan själv kan göra ett ställningstagande.

http://www.zeit.de/2017/28/gerhard-ludwig-mueller-entlassung-vatikan

// Irène

PS Jag noterar slutklämmen i artikeln. ”Det verkar parodoxalt : I och med utnämnandet av Ratzinger-mannen Ladaria på Troskongregationens topp går Ratzingereran i Sanctum Officium (dvs Troskongregationen) i graven.”