Archive for juli 15th, 2017

Published by Gert Gelotte on 15 Jul 2017

När örat tog över

Vänner,

Anders Piltz (OP) har skrivit en mycket läsvärd understreckare i SvD om reformationens kulturrevolution i Sverige. Det är en utmärkt sammanfattning av vad som hände, men nu gäller det att inte fastna i historien. Som Piltz påpekar har den svenska Lutherdomen återvunnit en del katolska bruk. Kanske kan man säga att kroppen återkommer i svenskluthersk tro. Enbart på de dryga 50 år jag kan överblicka sedan jag konfirmerades i Svenska kyrkan har mycket hänt. Inga förbryllade 14-åringar åläggs numera att lära sig Luthers lilla katekes utantill. Pilgrimsvandringar har blivit en svenskkyrklig folkrörelse. Jag minns när dylikt ansågs farligt katolskt. De senaste decennierna kan man nog tala om en omvänd kulturrevolution. När 500-årsminnet av reformationen är avklarat bör vi odla dygden att sätta punkt, att börja där vi står och att inte låta historien förstöra framtiden.

https://www.svd.se/med-reformationen-vann-ordet-over-materien/om/500-arsminnet-av-reformationen

Gert Gelotte

Published by Gert Gelotte on 15 Jul 2017

”Kyrkan i Tyskland förblöder”

Vänner,

antalet prästvigningar i Tyskland är fortsatt extremt lågt. Tillsammans med stigande medelålder bland stifts- och ordenspräster kan man tala om att de tyska stiften hotar att förblöda. Ändå görs ingenting. Biskoparna stoppar huvudet i sanden för att slippa ta ansvar för nödvändiga reformer. Mer om detta skriver Wir Sind Kirche:

https://www.wir-sind-kirche.de/?id=128&id_entry=6648

Gert Gelotte