Archive for oktober, 2017

Published by Irène Nordgren on 27 Okt 2017

Stödjer Signum på eget bevåg en okatolsk sexualmoral ?

Signum marknadsför en krönika i SvD 24 okt av sin medarbetare John Sjögren som pläderar för ”dygden kyskhet” utifrån nätkampanjen #metoo.

http://signum.se/john-sjogren-om-metoo/

John Sjögren skriver

”Det är också därför den mer traditionella sexualmoralen hävdar att sex hör hemma inom kärlekens gränser”

https://www.svd.se/porren-gor-att-man-beter-sig-som-svin

// Irène

PS John Sjögren – ung och rätt nybliven konvertit – har antingen missat något i sin katolska katekesundervisning när det gäller syn på sex och samlevnad eller så väljer han medvetet en okatolsk sexualmoral där KÄRLEK utgör gränsdragning för sexuell aktivitet istället för katolska kyrkans annars vedertagna och traditionella syn på sex som något som endast hör hemma inom äktenskapets gräns dvs en skarp avgränsning för sex endast mellan man och kvinna som är gifta med varandra.

Published by Irène Nordgren on 22 Okt 2017

Jayne Svennungson ”Synen på Europa som kristet en mycket farlig idé”

Mycket läsvärd artikel i dagens SvD om Jayne Svennungson

”Svenska Akademiens nya ledamot Jayne Svenungsson är en frispråkig teolog. Hon talar gärna om de missförhållanden hon ser i universitetsvärlden, och hon varnar för idén om Europa som en kristen gemenskap.”

https://www.svd.se/synen-pa-europa-som-kristet-en-mycket-farlig-ide

// Irène

PS Oerhört angeläget påpekande av Jayne Svennungson i dessa tider av främlingshat i Europa.

Varför talas så sällan om muslimernas närvaro i Spanien under 700 år och vars civilisation kom att upplysa Europa och inleda renässansen?

Varför talas så sällan om europeisk – kristen kolonialism som roten till mycket av det onda som nu sker i världen ?

Published by Irène Nordgren on 21 Okt 2017

Me too

Published by Irène Nordgren on 19 Okt 2017

Wir sind Kirche Tyskland uppmanar till ”Solidaritet med påve Franciskus”


”På grund av de ständiga attackerna mot påve Franciskus och den eftersynodala skriften ”Amoris laetitia” har de två prästerna pastoralteologen prof Paul Zulehner i Wien och den tjeckiske sociologen och religionsfilosfen Tomas Halik tagit ett internationellt intitiativ och startat ”Pro Pope Francis” i syfte att stödja påve Franciskus pastorala inriktning.”

https://www.wir-sind-kirche.de/?id=125&id_entry=6793

Den som – liksom jag – vill att barmhärtighet ska råda över obarmhärtighet kan underteckna här

http://www.pro-pope-francis.com/site/english

// Irène

PS En kort sammanfattning av bakgrunden.
Det hela handlar om en maktkamp mellan olika progressiva och konservativa katolska grupperingar. Vem ska ha tolkningsföreträde ?
Maktkampen bland katolska teologer och företrädare har blossat upp med anledning av Franciskus apostoliska uppmaning Kärlekens glädje Amoris Laetitia från mars 1916 – som kan sägas vara en sammanfattning av de 2 familjesynoderna i oktober 2014 och okt 2015.

Året därpå i september 2016 kräver 4 kardinaler från den ultrakonservativa falangen ett klargörande. Walter Brandmüller, Raymond Burke, Carlo Caffarra och Joachim Meisner kan bla inte acceptera ett pastoralt förhållningssätt till att frånskilda och omgifta katoliker ska kunna tillåtas att gå till kommunion.
https://www.catholicnewsagency.com/news/these-four-cardinals-asked-pope-francis-to-clarify-amoris-laetitia-43614

I juli 2017 skriver ett gäng teologer och präster – också från den konservativa falangen – ett brev till Franciskus i vilket han tillrättavisas för olika heretiska uppfattningar.

http://www.correctiofilialis.org/wp-content/uploads/2017/08/Correctio-filialis_English_1.pdf

Den konservativa falangen gör nu också en namninsamling på internet för sin sak.

https://lifepetitions.com/petition/petition-support-the-filial-correction-of-pope-francis-for-propagating-heresies

Så här går det alltså till i katolska kyrkan 2017. Istället för att införa ett demokratiskt styrelsesätt där konservativa och progressiva krafter, där män och kvinnor, lekmän och klerker på ett demokratiskt vis får samsas om tolkningsföreträdet så har hittills en auktoritär och strikt patriarkal envåldsmakt fritt fått härska. Det nya med påve Franciskus är att han till många konservativas förtret anbefaller att det ska råda PARRHESIA dvs ett öppet, ärligt och frimodigt samtalsklimat dvs att ingen ska straffas för sina åsikter och uppfattningar. Detta har förändrat det inomkatolska samtalsklimatet till den progressiva falangens fördel och därför triggat den konservativa falangen att på olika sätt protestera.
Ombytta roller med andra ord. Idag är progressiva katoliker mer påvefan än konservativa katoliker som drömmer sig tillbaka till B16 dagar då Troskongregationen och B16 älsklingskardinal Müller såg till att det var ordning och reda på det katolska torpet och då kardinal Burke upprätthöll katolsk vett och etikett.

Franciskus senaste biskopsutnämning är ytterst oroväckande för den konservativa falangen som skyr kvinnliga präster mer än något annat i den katolska världen. http://www.katolskvision.se/blog/?p=24245

Intriger och konflikter går aldrig att komma undan -inte ens i demokratiska strukturer. Men demokrati har ändå hittills visat sig vara det minst skadliga styrelsesättet här på jorden dvs det bästa skyddet mot maktmissbruk och korruption. Så trots att påve Franciskus genom sin envåldsmakt fn kan gynna den progressiva falangen så krävs att katolska kyrkan genomgår en radikal maktfördelning dvs blir en demokratisk kyrka där ingen påve behärskar den styrande, dömande och verkställande makten. Katolska kyrkans ”fadersvälde” måste få ett slut.

Jag citerar i min egen översättning en passus av Elizabeth Johnson som redan 1922 i sin bok ”She who is” skriver

”Patriarkat är en form av social organisation i vilken makten alltid ligger hos den man eller de män som dominerar och med de andra i gradvis underordad rangordning ända ner till de som har minst makt och som utgör den breda basen. Denna klassiskt aristoteliska politiska filosofi, detta system innebär inte bara det naturliga härskandet av män över kvinnor utan för att vara mer exakt den frie mannen som det absoluta överhuvudet över hela hushållet med kvinnor, barn, manliga och kvinnliga slavar och annan icke-mänsklig egendom. Detta var en hörnsten i statens hela struktur. Detta traditionella mönster av en pyramid av olika sociala relationer inom stat, kyrka och familj har sedimenterat de härskande männens dominans så till den grad att det verkar helt naturligt. Religiöst patriarkat är en av de starkaste formerna för denna struktur då detta patriarkat ser sig själv som gudomligt grundat och som en konsekvens av detta säger de härskande männen att deras makt har delegerats till dem av Gud (som undantagslöst benämns i manliga termer) och som utövas genom ett gudomligt mandat.”

Tuppfäktningen i Vatikanen på senare år skett offentligt
Mars 2015

http://www.katolskvision.se/blog/?p=16016

En vacker dag kommer omvärlden att småle lika mycket åt de sk heresierna som Franciskus nu anklagas för som vi idag småler åt de irrläror som fördömdes på 1800-talet under påve Pius IX pontifikat……men av vilka många har blivit rumsrena läror. Typ irrlära nr 55 ”The Church ought to be separated from the .State, and the State from the Church.”

http://www.papalencyclicals.net/pius09/p9syll.htm

Published by Gert Gelotte on 06 Okt 2017

Ett ljus i mörkret

Vänner,

I staden Roman i Rumänien är 900 romer, män, kvinnor och barn, inhysta i fyra före detta kostallar där det stått 900 kor. Ett bås per familj, inga toaletter, en vattenpump per stall, ingen värme, mycket lite ljus. Det är vidrigt och romerna är placerade i stallarna med berått mod av stadens ledning.

Vore det inte för franciskanernas sociala center i närheten funnes inget hopp för de romska barnen. Jag har tidigare skrivit om detta center, en grön oas av godhet i ett hav av rasism, hat och likgiltighet för romers mänskliga värde.

Länken nedan leder till en liten film där en av franciskanbröderna berättar om verksamheten och om den lavendelolja romerna producerar. Den kan köpas i Sverige där det finns produkter från Sackeus.

https://www.youtube.com/watch?v=pzDT35YyZ28&feature=youtu.be

Gert Gelotte

Published by Irène Nordgren on 06 Okt 2017

Ny biskopsutnämning i Österrike ett trendbrott – ”kvinnliga präster inte längre en utopi”

Innsbrucks nyutnämnde biskop Hermann Glettler
”The newly appointed head of the Austrian Diocese of Innsbruck, Bishop-elect Herman Glettler, has surprised people by coming out in support of the ordination of women to the diaconate.

He has also suggested that it’s not too far-fetched to think that women may even be admitted to the priesthood in the future.

The 52-year-old priest, in a series of interviews following his September 27th appointment, further said he is also in favor of allowing married men to become priests and divorced and remarried Catholics to receive communion.”


http://www.catholicherald.co.uk/news/2017/10/03/new-bishop-of-innsbruck-calls-for-women-deacons/

// Irène

PS Franciskus utnämning av biskop Hermann Glettler personifierar alltså ett trendbrott vad beträffar biskopsutnämnngar och symboliserar därmed ett viktigt steg till att katolska kyrkan i framtiden kan komma ändra sin inställning till kvinnliga präster.
Hittills har det avgörande kriteriet att kunna bli utnämnd till biskop varit att den tilltänkte biskopskandidaten av en nuncio bedöms ha ett ”rent” CV dvs att biskopskandidaten har ett väldokumenterat motstånd mot kvinnliga ämbetsbärare. Att katolska kyrkan hittills har kunnat vidmakthålla Kanonisk Lag § 1024 – som säger att endast döpta män kan vigas till präster – beror just på urvalet av ”rätt” biskopskandidater.

http://www.vatican.va/archive/ENG1104/__P3P.HTM

Det är dels ett trendbrott att någon väljs till biskop TROTS dokumenterad positiv inställning till kvinnliga diakoner och i framtiden också kvinnliga präster ! Men det är också ett trendbrott att Franciskus utnämner en biskop som inte föreslagits av landets nuncie i det här fallet ärkebiskop Stephan Zurbriggen !
”Franciskus sätter sig över alla förslag av nuncien” skriver österrikiska Die Presse som också låter meddela att det från säkra källor sägs att kardinal Schönborn lobbat för Hermann Glettler i Rom.

http://diepresse.com/home/panorama/religion/5290502/Neuer-Bischof_Rom-ueberrascht-Tirol-mit-Steirer-Hermann-Glettler

Att det snarast krävs en ändring i utnämningsproceduren av katolska biskopar anser den nyutnämnde biskopen att det inte råder några tvivel om.

”It was no surprise, then, that Bishop-elect Glettler was asked at the opening press conference whether he thought the procedure for appointing bishops was adequate.

“It urgently needs rethinking,” he said without hesitation.”

https://international.la-croix.com/news/new-bishop-in-austria-favors-women-deacons-married-priests/6055

Published by Gert Gelotte on 06 Okt 2017

Marken vi går på har ingen tro

Vänner,

När vi säger att Sverige är ett kristet land menar vi att Sverige domineras av kristen kultur. Men påståendet att Israel är ett judiskt land betyder något annat. Det betyder att Israel är ett land för judar där endast judar har fulla medborgerliga rättigheter. Ett sådan anspråk godtar vi inte i något annat sammanhang, så varför godtar vi det i Mellanöstern? Är inte palestinier människor med mänskliga rättigheter. Om detta skriver jag i dagens 6/10 ledare i ETC Göteborg:

https://goteborg.etc.se/ledare/marken-manniskorna-bor-pa-har-ingen-tro

Gert Gelotte

Published by Irène Nordgren on 05 Okt 2017

Årets nobelpristagare i litteratur Kazuo Ishiguro

Sara Danius tillkännager årets nobelpristagare.
https://www.youtube.com/watch?v=BQ3ykZVmI28


Sara Danius om årets nobelpristagare : ” Om man blandar Jane Austen och Franz Kafka så har man Kazuo Ishiguro i ett nötskal. Men man måste också blanda i lite Marcel Proust och röra om lite försiktigt.”

https://www.youtube.com/watch?v=yZwaeFqB8C8

En intervju BBC 2016
https://www.youtube.com/watch?v=pxU1U2JHzqo

// Irène

Published by Irène Nordgren on 02 Okt 2017

Katolska kyrkan och hennes hittepå lagar

Igår 1 oktober var det festdag för kyrkoläraren Heliga Teresa av Lisieux. Hon levde 1873-1897 och anförtrodde sin syster Celine att hon kände att hon hade en prästkallelse och hade en djup längtan att bli präst och …….

För att fira den Heliga Teresa av Lisieux – hängde Women’s Ordination Conference ut en 4,5 m lång lila banderoll med texten ”Ordain Women” på bron Sant Angelo i Rom. Effektfullt med Peterskyrkan i bakgrunden. Banderollen hann sitta uppe nästan 2 timmar innan den togs ned ……..

http://www.womensordination.org/

// Irène

PS En märklig kyrka är det …….den katolska kyrkan som fortfarande 2017 e Kr håller fast vid omöjligheten för kvinnor att få en prästkallelse prövad på lika villkor som män.

En märklig kyrka är det …….den katolska kyrkan med hittepå lagar av män och åter män som på fullt allvar upphöjer sina påhitt till naturlag.

Published by Irène Nordgren on 01 Okt 2017

Var det en felsägning Thomas Idergard eller inte ?

DN med anledning av Thomas Idergards prästvigning i Sankta Eugenia igår 30 sept

”Bytte politiken mot kyrkan – blir nu präst”

”Den här helgen ska två tidigare profiler från Moderata ungdomsförbundet på 90-talet ta livsavgörande steg.

På söndag blir Ulf Kristersson ny partiledare för Moderaterna.

På lördag prästvigs den tidigare Muf-ledaren och kommunikationskonsulten Thomas Idergard i katolska kyrkan.”

Så ett direktcitat av Thomas Idergard

- ”Den i rang högste företrädaren för kristendomen i Sverige är kardinal Anders Arborelius. Det är ju någonting oerhört nytt i detta land som har varit protestantiskt i 500 år och sedan väldigt sekularistiskt under senare tid, säger Thomas Idergard.”

http://www.dn.se/nyheter/sverige/bytte-politiken-mot-kyrkan-blir-nu-prast/

// Irène

PS Eftersom Sankta Eugenia är Stiftets största och mest tongivande församling vore det angeläget att få veta om det var en felsägning detta om kardinal Anders Arborelius ”som den högste företrädaren för kristendomen i Sverige” eller om det är så Thomas Idergard tänker…….att Svenska Kyrkans ärkebiskop Antje Jackélen inte räknas till kristendomen …..?

Next »