Archive for november 12th, 2017

Published by Gert Gelotte on 12 Nov 2017

Politik är kristendom i praktiken

Vänner,

nyligen deltog jag i en ekumenisk diskusion där samtalet kom in på det nyligen genomförda kyrkovalet i Svenska kyrkan. En av de katolska deltagarna uttryckte sin motvilja mot politisk inblandning och exemplifierade med Sverigedemokraternas försök att ta över kyrkan.

Allt kan missbrukas, även demokratin, men nog känns det angelägnare för oss katoliker att först bekymra oss över vår egen kyrkans despotiska styre innan vi bekymrar oss för demokratin i andra kyrkor.

I Svenska kyrkans kyrkoval valde kyrkans medlemmar representanter till kyrkofullmäktige i varje församling, till stiftsfullmäktige i varje stift och till kyrkomötet. Det är institutioner med verklig makt. Exempelvis väljer Kyrkofullmäktige kyrkoråd som är församlingens arbetsgivare med ansvar för församlingsekonomin.

I vår egen katolska kyrka kan vi i bästa fall hoppas på upplyst despoti. Vi katoliker har inget som helst inflytande över vem Rom utnämer till biskop och vem biskopen tillsätter som kyrkoherde eller kaplan. De val som hålls i vårt stift är en fasad. Våra kyrkoråd och församlingsråd samt pastoralrådet är enbart rådgivande och saknar helt beslutsmakt.

Och varför skulle det vara fel med politik i kyrkan. Politik handlar om hur vi organiserar vårt samhälle och tar hand om varandra. Det är kristendom i praktiken.

En invändning mot demokrati i kyrkan är att den helige anden styr valet av biskopar och handlar genom biskoparna. Minsta blick på kyrkohistorien, även den vi själva kan överblicka, tyder på att den helige Anden i så fall lider av utpräglat dåligt omdöme.

Despotin i katolska kyrkan är knappast Guds vilja, snarare ett arv från en tid då världen runt kyrkan också styrdes despotiskt.

Published by Irène Nordgren on 12 Nov 2017

Tack gode Gud för ”det sekulariserade Sverige” !

Dagens DN
”Tiotusentals polacker och tillresta deltog på lördagen i en nationalistisk massdemonstration i Warszawa. Även svenskar fanns bland deltagarna i marschen, där de rasistiska slagorden haglade.”

https://www.dn.se/nyheter/varlden/polsk-nationalistmarsch-samlade-60000/

Här ropas på ett ”Vitt Europa”

”White Europe’: 60,000 nationalists march on Poland’s independence day ”

https://www.theguardian.com/world/2017/nov/12/white-europe-60000-nationalists-march-on-polands-independence-day?CMP=share_btn_fb


Lyssna här på den katolske prästen Jacek Międlar från ett tidigare tillfälle på Självständighetsdagen 2015…..

https://www.youtube.com/watch?v=Q0qMGuqwW1w

”Polen till muslimer Här är Jesus vår konung-åk härifrån.”

https://www.youtube.com/watch?v=Xk_UBglPJKU

”Prästen som är det nationalistiska Polens nya ansikte”

http://www.catholicworldreport.com/2015/12/10/the-priest-who-is-the-new-face-of-polish-nationalism/

USA president Donald Trump på besök i Polen tidigare i år ”I Polen ser vi Europas själ ”……..osv
Trump påminner också om ”starka värderingar och starka familjer….vår civilisation kommer att segra” osv

https://www.youtube.com/watch?v=QW7bU4T2ivk

// Irène

PS 1
7 okt 2017 Med rosenkransen som vapen mot islamiseringen av Europa
”Tusentals polska katoliker bildade mänskliga kedjor vid landets gränser och bad Gud att ”rädda Polen och världen”

https://www.pri.org/stories/2017-10-07/polish-catholics-come-together-countrys-borders-praying-save-poland

PS 2
DAGEN
I juni i år säger biskop Anders som ny kardinal
”Sverige ses som den mest sekulariserade delen av Europa, men det är ändå möjligt att bygga upp kyrkan och leva som kristen.”
Med tanke på hur det går till i ”den mest katolska delen av Europa” blir jag orolig och undrar vad det innebär ”att bygga upp kyrkan” ………

Tack gode Gud för det sekulariserade Sverige !

http://www.dagen.se/anders-arborelius-det-gar-att-bygga-upp-kyrkan-trots-att-sverige-ar-sekulariserat-1.983610