Archive for december, 2017

Published by Irène Nordgren on 23 Dec 2017

God Jul 2000 år senare

God Jul
Gott Nytt År

För 2000 år sedan ……Palestina under romersk ockupationsmakt

”1Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. 2Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. 3Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. 4Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, 5för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn.

6Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, 7och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.

8I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. 9Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. 10Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. 11I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. 12Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” 13Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:
14”Ära i höjden åt Gud
och på jorden fred åt dem han har utvalt.” (Lukas 2:1-14)


2000 år senare….. i Betlehem Palestina håller Mitri Raheb – under en ny ockupationsmakt under kejsar Netanyahu-hoppet om fred vid liv. .

https://www.youtube.com/watch?v=pv6BukpP2kg

// Irène

PS Krubban på bilden med muren som går tvärsigenom Betlehem köpte jag där förra året.

Published by Irène Nordgren on 22 Dec 2017

Aldrig känner jag mig så katolsk som hos dominikansystrana i Stockholm

Igår 21 dec var det releasemingel med anledning av sr Katrin Åmells bok ”Systrar i kyrkan” hos dominikansystrarna på Västmannagatan i Stockholm.

Känslan grep mig hur katolsk i ordets betydelse allmännelig /universell jag känner mig hos dominkansystrarna ……dvs att jag tillhör en allmännelig /universell kyrka – dvs kyrka i betydelsen ”det som hör till Herren / Herrens Hus.” Ingen annanstans i Stockholm känner jag så starkt att jag bor i Herrens allmänneliga Hus….. Eller för att uttrycka mig lite mer up to date…… ingen annanstans känner jag mig så ekumenisk – världsvid.Örjan Ekman bredvid krubban på Västmannagatan som en gång tillverkats av pater Dauchez.

// Irène

PS Köp boken !

http://catholica.se/sv/home/224-systrar-i-kyrkan-historien-om-en-grupp-dominikansystrar-i-sverige-1931-2017.html

Jag citerar från bokomslaget

”Bland alla de kvinnor som bär upp katolska kyrkans liv världen över finns också ordenssystrar. Hur har dessa systrars liv sett ut under olika tidsepoker? Och vad har de uträttat? Under senare år har historiska arbeten utkommit som belyser dessa frågor. Systrar i kyrkan. Historien om en grupp dominikansystrar i Sverige 1931–2017, som närmare bestämt gäller Den Helige Dominikus Romerska Kongregation, är en del av denna historieskrivning.

Det samhälle och den kyrka i Sverige som dominikansystrarna kom till 1931 var mycket annorlunda än i dag. Inskränkningar fanns i katolikers rättigheter, därför att religionsfrihet ännu inte hade införts. Eftersom resurser saknades nästan helt och hållet, fick systrarna starta olika verksamheter från nollpunkten och pröva sig fram. Systrarna blev därför pionjärer på område efter område utan att ha eftersträvat det. De startade inackorderingshem för kvinnor, framställde material för trosundervisningen, hjälpte till att bygga upp församlingar, fyllde en kursgård med liv och innehåll, tog initiativ till olika organ inom Stockholms katolska stift och så vidare. Alltsedan 1960-talet har ekumenik varit en prioritering, och på senare år även religionsdialog.

Via systrarnas historia får läsaren också möjlighet att följa något av den omfattande utvecklingen inom ordensliv, kyrka och samhälle under de 86 åren.

Katrin Åmell är dominikansyster sedan 1974, socionom, och teol. dr i missionsvetenskap vid Uppsala universitet. Hon har tidigare varit verksam vid Sveriges kristna råd.”

Published by Irène Nordgren on 20 Dec 2017

Öppet julbrev till biskop Anders

Biskop Anders

Grattis till Årets Svensk 2017 !

I söndags var det Livets Söndag och i kyrkan lyssnar jag när Ditt Herdabrev läses upp i vilket Du med emfas betonar det kristna budskapets lära ”att varje människa är ovärderlig, okränkbar och oersättlig i Jesu ögon” med tydlig syftning på abortproblematik.

http://www.katolskakyrkan.se/media/2816/herdabrev-for-livets-sondag-2017.pdf

Problemet jag upplever när jag lyssnar till Dina ord på Livets söndag är att Du helt undviker att se och tala om den moraliska och etiska intressekonflikt – som trots att den ligger i öppen dager – aldrig nämns varken av Dig eller Dina kardinalskolleger runt om i världen.

Du har blivit utnämnd till kardinal i världens mest jämställda land. Tillsammans med Dig utnämndes också El Salvadors förste kardinal Gregorio Rosa Chávez – god vän med El Salvadors mördade kardinal Oscar Romero i vars anda han säger sig vilja verka – men i vars land kvinnor behandlas som lägre stående varelser.

Har Du tänkt på hur kvinnor i EL Salvador skulle reagera på Ditt Herdabrev? Kvinnor som fått missfall, men misstänks för att ha framkallat en abort och därför döms till decennierlånga fängelsestraff. Har du tänkt på hur en av dessa kvinnor Teodora del Carmen Vásquez skulle reagera på Dina ord ?

https://www.amnesty.se/press/#/blog_posts/domen-mot-teodora-staar-fast-en-sorgens-dag-foer-el-salvadors-kvinnor-66480?utm_campaign=send_list

Du är också initiativtagare (1999) till den katolska rörelsen Respekt ”som arbetar för att främja det mänskliga livets okränkbarhet från konception fram till naturlig död”. Tyvärr gör varken Respekt på sin hemsida eller Du i Dina årliga Herdabrev någon boskillnad mellan abortlagstiftning och abort.

http://respektlivet.nu/om-oss

Det är fullt möjligt att vara MOT abort och samtidigt vara FÖR att abort ska vara lagligt legaliserat.
I ett land som El Salvador där abort är kriminaliserad – utan undantag – har en rörelse som Respekt inget existensberättigande. Har Du tänkt på att det är den svenska abortlagstiftningen – som värnar om kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa – som utgör förutsättning för att Respekt ska kunna bedriva sin viktiga informations -och rådgivande verksamhet och dit gravida kvinnor som överväger abort kan vända sig för råd och stöd och fatta beslut utifrån sitt samvetes överhöghet oberoende av ekonomi. Detta är som vi alla vet inte en självklar rättighet i alla länder.
I El Salvador – med dubbelt så hög mödradödlighet som övriga latinamerika till följd av illegal abort – riskerar kvinnor som överlever en sådan att få decennierlånga fängelsestraff. I ett land som El Salvador har en rörelse som Respekt inget existensberättigande.

Samvetets överhöghet som central värdegrund i katolsk lära brukar Du själv påminna om genom att åberopa Gaudium et Spes. ”I djupet av sitt medvetande upptäcker människan en lag som hon inte ger sig själv, en lag som hon dock är förpliktad att lyda. Dess röst manar henne att ständigt att göra det goda och undvika det onda”. ”När människan i sitt sam-vetande med Gud verkligen kommer fram till ett ställningstagande, är hon skyldig att följa samvetets röst, kosta vad kosta vill.” (Katolskt Magasin nr2 /06)

Det är just denna katolska hörnsten om samvetets överhöget som ligger till grund för den inomkatolska rörelsen Catholics for Choice och dess ordförande Jon O’Brien. I Sverige tas kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa för given – såväl bland katolska som icke-katolska kvinnor. Här har Catholics for Choice inte någon systerorganisation som tex i Latinamerika bla i El Salvador där situationen är helt annorlunda.

http://www.catholicsforchoice.org/abortion/

Som kardinal – och nu också som Årets svensk 2017 – i världens mest jämställda land skulle Du inom kardinalskollegiet kunna vidga synen på abortproblematik genom att inkludera ett kvinnoperspektiv utifrån kvinnors olika livsbetingelser runt om i världen.

Till Din hjälp skulle Du kunna introducera Catholics for Choice och dess ordförande Jon O’Brien i kardinalskollegiet.

http://www.catholicsforchoice.org/international_partne/el-salvador/

http://wordpress.consciencemag.org/cdd-el-salvador-receives-first-rosemary-radford-ruether-award-for-prochoice-catholicism/

Jag hoppas på Dig biskop Anders !

Med önskan om

Välsignad Jul och ett Gott nytt år 2018

Irène Nordgren

Published by Irène Nordgren on 18 Dec 2017

Jungfru Maria #metoo

Min decemberkrönika i Dagens Seglora

Jungfru Maria #metoo

”Katolske professorn i religionsvetenskap Robert J. Miller går ett steg vidare och jämför i sin bok ”Born Divine” (2003) det motstånd som tanken på att Maria utsatts för en sexuell våldshandling väcker hos dagens kristna med det motstånd som antikens människor kände inför den i antikens värld helt absurda tanken att en Gud kunde låta sig korsfästas. ”Vem kunde ta en sådan religion på allvar?”

Miller påminner om hur vana vi kristna blivit vid den våldshandling som korsfästelsen innebar. ”Om Guds Son kunde lämna den här världen som det oskyldiga offret för fasansfullt våld, varför skulle det då vara så oacceptabelt att han skulle kommit in i den här världen genom en våldshandling mot ett oskyldigt offer?””

http://dagensseglora.se/2017/12/18/jungfru-maria-metoo/

// Irène

PS Krönikan bygger på en uppsats jag skrev på Teologiska Högskolan i Stockholm höstterminen 2015 i kursen ”Den Historiske Jesus” med rubrik ”Kan jungfrufödelsen diskuteras historiskt-kritiskt ? Exemplen Raymond E. Brown och Jane Schaberg” Handledare Thomas Kazen professor i Nya Testamentets exegetik.

Jag kom att tänka på min uppsats under #metoo debatten…….


Published by Irène Nordgren on 15 Dec 2017

Coola kardinalen årets svensk 2017 !

DN

”Anders Arborelius har utsetts till Årets svensk av nyhetsmagasinet Fokus. I maj utnämndes han till Sveriges första kardinal av påve Franciskus. ”

https://www.dn.se/nyheter/sverige/anders-arborelius-arets-svensk/?forceScript=1&variantType=medium

// Irène

PS Tog detta kort på coola kardinalen i Havanna 22 nov.

Published by Gert Gelotte on 07 Dec 2017

Rånade och lurade

Vänner,

Sällsynta morgnar vaknar jag med en känsla av att världen inte är vad den var igår. I dag är en sådan dag.
President Donald Trumps beslut att flytta USA:s ambassad i Israel från Tel Aviv till Jerusalem ändrar förutsättningarna för krig och fred. Konsekvenserna är oöverskådliga.
Trumps beslut innebär inte endast att USA erkänner Jerusalem som Israels huvudstad. Det innebär också att USA godtar Israels planmässiga kolonisering av Västbanken i strid med interantionell rätt. Palestinierna lämnas lottlösa, än en gång upplysta om att mänskliga rättigheter gäller israeler men inte palestinier.
Trumps beslut innebär vidare att USA inte längre kan upprätthålla skenet av att vara en neutral medlare i Mellanöstern. Trump har formellt ställt USA på Israels sida, sparkat på palestinierna, som redan ligger ner och spottat resten av arabvärlden i ansiktet. Det kommer inte att passera obemärkt:
– Trump och alla som tror att vårt folk, nation och motstånd inte kan slå tillbaka mot hans plan har fel, säger Salah Bardawil från islamistgruppen Hamas, enligt Washington Post.
Palestinierna är både rånade och lurade. Deras ledare har erkänt Israel och förhandlat och förhandlat och förhandlat trots bosättare och ständiga förödmjukelser. Nu står de med byxorna vid fotknölarna till allmänt beskådande.
Vilka slutsatser bör unga palestinier dra?
FN:s säkerhetsråd är inkallat till ett krismöte. Som så många gånger förr blir det mycket prat och en uppmaning till alla inblandade parter att avstå från våld och tro på fred. Men är det inte våld som pågår? Israel angriper Palestina varje dag och världen ser på. Och vilken fred förväntas palestinierna tro på? Israels? USA:s? Sin egen? Hur då?
Vem kan klandra de unga palestinier som drar slutsatsen att det enda som återstår är väpnat motstånd? Att det är bättre att dö stående än att leva liggande på magen med en israelisk militärkänga på nacken.