Archive for januari 31st, 2018

Published by Irène Nordgren on 31 Jan 2018

Dagen ändrar rubriksättning

Fick idag per mail svar från Tf chefredaktör

Hej Irène,

Tack för ditt mejl. Ulf Ekman presenteras som ”Ulf Ekman, författare, förkunnare, katolik”, inte ”katolsk ledare”. Dock är rubriken en aning missvisande eftersom du har rätt i att Ulf Ekman just nu inte är ”ledare” för någon grupp. Vi ändrar till kristen profil.

Allt gott,
Rickard

Rickard Ringqvist
Tf chefredaktör

http://www.dagen.se/kultur/fyra-kristna-profiler-darfor-far-vi-aldrig-glomma-forintelsen-1.1090158
// Irène

PS Det är ju lite plåster på såren…….men vad menas med ”just nu inte ”ledare” för någon grupp” ? Och den väsentliga frågan kvarstår.

Varför väljer DAGEN just profilen Ulf Ekman som representant för katolska kyrkan när de övriga 3 kristna profilerna är LEDARE inom kristna kyrkor och samfund ?

*******************************************************************
Jag ska inte plåga Tf chefredaktör mer. Men på mina ovanstående frågor svarar han så här

Hej igen,

Med ”inte just nu” menas just det: Just nu är han inte ledare.

Vi har inte beskrivit Ulf Ekman som representant för Katolska kyrkan. Vi valde ut profiler och ledare, inte nödvändigtvis representanter för olika samfund.

Allt gott,
Rickard

Rickard Ringqvist
Tf chefredaktör

***************************************************

Var och en kan själv bedöma relevansen i svaret. Om inte Ulf Ekman är ”ledare för någon grupp” så är ju inte rubriken ”en aning missvisande” utan helt FEL. Och vi får hoppas att så kommer att förbli.

Published by Irène Nordgren on 31 Jan 2018

Motståndare till Franciskus promotar omänskligt liv och lidande

”Josef Seifert, a Catholic philosopher who has been critical of Pope Francis’ apostolic exhortation, ”Amoris Laetitia”

Som gängse är när det gäller etiska frågor kring liv och död och familj råder inom katolska kyrkan inte konsensus. Efter att Franciskus 2016 reformerat Påvliga rådet för Liv / Pontifical Academy for Life (PAV) – dvs inte förlängt medlemskapet för vissa (tex Josef Seifert) utan tillsatt nya även icke-katolska medlemmar och inte längre krävt att medlemmarna undertecknar den tidigare obligatoriska pro-life eden – har Josef Seifert mfl nu bildat ett eget råd ”JOHN PAUL II ACADEMY FOR HUMAN LIFE AND THE FAMILY” (JAHLF) med Josef Seifert som dess ordförande.

JAHLF har nu kommit med sin första officiella deklaration vad beträffar palliativ vård vid livets slutskede och där man bla förbjuder terminal sedering som beskrivs som en ”förskönande term för eutanasi” och som ”berövar människan hennes värdighet och medvetande.”

”Terminal Sedation is also immoral, however, even when it does not shorten life: because it is directed against the Dignity of Rational Conscious Life.”

https://onepeterfive.com/wp-content/uploads/2018/01/JAHLF-on-PAV-DECLARATION-FINAL-FINAL-VERSION-31-01-18.pdf

// Irène

PS Som katolik är jag alltid på min vakt kring alla sammanslutningar, deklarationer och uttalanden i namn av den helige Johannes Paulus II (som mer ömmade för embryon än barn som utsätts för sexuella övergrepp av katolska präster).
Detta gäller i allra högsta grad ”John Paul II Academy for Human Life and the Family” (JAHLF) som jag ser som en förskönande omskrivning för att motståndare till Franciskus exhortation ”Amoris Laetitia” ska kunna fortsätta promota OMÄNSKLIGT LIV och LIDANDE.