Foto: Foto: ur ”Länge leve demokratin”, del 2 SVT
Jan Scherman mötte företrädare för NMR i Visby under Almedalsveckan 2017.

”Jan Scherman har nyligen gjort en dokumentär om den svenska demokratins hundraårsjubileum till SVT. En personligt hållen tv-essä i tre delar. Och det finns mig veterligen ingen som just nu är så uppriktigt bekymrad över den svenska demokratins framtid som Jan Scherman. Hans program granskar såväl riksdagsledamöternas utsatta vardag som problemen med de digitala mediejättarna.
Men det spelar ingen roll hur djupt engagerad Jan Scherman är i den hundraåriga svenska demokratin.
Han kan fortfarande inte känna sig trygg i att han är en del av den.”

”Inför SVT:s kameror förklarar en rakad ung man att han inte tänker besvara Jan Schermans frågor eftersom han är en ”äcklig jude”.”

https://www.aftonbladet.se/kultur/a/OnqEjq/varfor-anvander-inte-polisen-lagen-mot-oppna-antisemiter

”Om inte detta räcker för en åklagare att väcka åtal om hets mot folkgrupp så vet inte jag vad som krävs.”

// Irène

PS Har lagen ”Hets mot folkgrupp” upphävts ?

”Hets mot folkgrupp
Att offentligt sprida uttalanden som hotar eller är nedsättande om en grupp av personer, med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.”

https://www.aklagare.se/ordlista/h/hets-mot-folkgrupp/