”Eftersom kyrkan är en sammanslutning av kristna människor, fria och myndiga inför Gud, är det rimligt att som kyrka söka en beslutsform som återspeglar denna människosyn: den demokratiska …”

(Gunilla Lindén ur Kära Ester. Texter om feminism och kristen tro. Arcus 2006)