Irish Times 16 sept

Tony Flannery vägrar att låta sig tystas av Vatikanens Troskongregation

https://www.irishtimes.com/news/social-affairs/religion-and-beliefs/fr-tony-flannery-rejects-vatican-offer-to-restore-ministry-for-silence-submission-on-teaching-1.4356735

Läs dokumentet som Troskongregationen skickade till Tony Flannery i juli 2020 och som Troskongregationen kräver att Tony Flannery skriver under för att åter få utöva sitt prästämbete som han förbjöds att utöva 2012.

http://www.tonyflannery.com/document-i-received-from-the-cdf-with-demand-for-signatures/

Katolsk Vision har flera gånger uppmärksammat Tony Flannery

4 febr 2013 Flannery utpekar den alltmer ökande centralismen i Rom som det absolut största problemet. Han oroar sig för prästsituationen  på Irland om 20 år och beklagar att det är förbjudet att ens diskutera lösningar på detta stora framtida problem. 

F Flannery tror att det som tilldrog sig Troskongregationens uppmärksamhet var att han tog  initiativ  till  grundandet The Association of Irish Priests (ACP)”         http://www.katolskvision.se/blog/?p=8547

16 okt 2014 Father Tony Flannery är den irländske präst som tystats av Vatikanen och inte får utöva sitt prästämbete  pga av att han lyssnat på sitt samvete och givit stöd åt införande av kvinnligt prästämbete samt att ha  ifrågasatt kyrkans officiella lära om homosexualitet,  preventivmedel och vägran att ge kommunion till katoliker som lever i en ny relation efter en skilsmässa. 

Tony Flannery har tillhört Redemptoristorden i mer än 50 år. Är det ett rimligt pris han fått betala för att ha lyssnat på sitt samvete  ?

Nu beger sig Tony Flannery ut på en Catholic Tipping Point Tour till USA 22 oktober till 14 november med fokus på SAMVETE.

http://www.katolskvision.se/blog/?p=14698

24 maj 2015  ”Den doktrinära katolicismens dagar är förbi i detta land. Folket är inte längre villigt att lyssna till tal och predikningar om moral från kyrkan. Några kanske ser detta som en dålig situation, jag ser det som en tid av underbara möjligheter för kyrkan, om den kan acceptera och lära sig att presentera det grundläggande kristna budskapet.”

http://www.katolskvision.se/blog/?p=16561

31 maj 2016  ”Under senare år har jag blivit alltmer övertygad om att frågan kring kvinnors jämställdhet är det mest grundläggande problemet i katolska kyrkan. Det är inget övergående problem. Tvärtom  kommer det att bli viktigare och viktigare och orsak till att ännu fler kvinnor lämnar kyrkan.”      http://www.katolskvision.se/blog/?p=19281

// Irène

PS Dokumentet som Troskongregationen i juli skickade till Tony Flannery är ett lackmustest för katolska kyrkans förkunnande av SAMVETETS ÖVERHÖGHET. Vatikanen vill att Tony Flannery skriftligt går med på att inte kritisera kyrkans lära offentligt och att skriftligt bekänna att han håller med om kyrkans TROSTOLKNINGAR vad beträffar kvinnliga ämbetsbärare, homosexuella och kyrkans antropologiska uppfattning om relationen mellan man och kvinna.

Kan Tony Flannery inte skriva under dokumentet så får han betala priset dvs aldrig mer kunna utöva sitt prästämbete. Dvs samvetets överhöghet gäller men är bara gratis så länge det går hand i hand med Vatikanmännens samvete – i annat fall kan priset bli mycket högt.

Vad händer bakom kulisserna i Vatikanen ?

Påve Franciskus företrädare Benedikt XVI frånträdde sitt ämbete 28 febr 2013. Franciskus ärvde B16 ideologi personifierad i dennes handplockade män på alla strategiska topppositioner typ prefekten för Troskongregationen kardinal Müller och högste chefen för Vatikanens högsta domstol kardinal Burke. http://www.katolskvision.se/blog/?p=1153 

Genom att Franciskus sett till dessa inte fått fortsätta på sina poster har han markerat en nyordning vilket också visat sig i Franciskus förkunnande av PARRHESIA. Men B16 män finns alltjämt kvar och konspirerar, bygger hemliga nätverk och gör attacker med jämna mellanrum mot Franciskus som idag är 83 år gammal ! https://www.smh.com.au/world/europe/pope-francis-decried-as-heretic-by-conservatives-20190502-p51jee.html

Franciskus kom till Vatikanen 2013 med ett annat mindset än sin föregångare som haft 32 år på sig (24 år prefekt för Troskongregationen och 8 år som påve) att prägla Katolska kyrkans ideologi, teologi och antropologi.

I Tyskland – B16 hemland – händer det dock spännande saker http://www.katolskvision.se/blog/?p=26928

…..och jag tror alltjämt E pur si muove.

http://dagensseglora.se/2014/03/26/e-pur-si-muove/

För 20 år sedan utkom Tony Flannerys nedanstående bok ”Part biography, part appraisal, this work looks at the inadequate training of priests both in the sexual and spiritual area, the aftermath of Humane Vitae and the great social debates, and how confesion was used as a means of control.”

Det man kan säga om Troskongregationen är att den har näsa för profeter…….