Archive for oktober, 2020

Published by Irène Nordgren on 27 okt 2020

Reaktioner på Franciskus uttalande om samkönade partnerskap

 Media världen runt skriver 21 oktober om påven Franciskus uttalande i ny dokumentärfilm – ” Francesco” av Evgeny Afineevsky.

Det har varit intressant att den senate veckan följa kommentarer i sociala media ang Franciskus uttalande om stöd för ”en lag om samkönade partnerskap”

Nyheten har väckt blandade känslor och reaktioner i den katolska världen. Å ena sidan gläder sig många progressiva katoliker helhjärtat och betonar det uppseendeväckande men odelat positiva i ett påvligt uttalande.  

Bla James Martin SJ exempel från denna grupp som här intervjuas i CNN.

https://www.youtube.com/watch?v=Bqy0uHw4dEI

Å andra  sidan har uttalandet  triggat Franciskus  främste motståndare – vår tids katolske motpåve –

ärkebiskop Carlo Maria Viganò  att samla ihop sina traditionalistiska trupper och under sitt befäl med förnyad kraft fortsätta sitt anfallskrig mot  Franciskus som man utmålar som  heretiker och helst skulle vilja avsätta.

En entusiastisk och helnöjd John-Henry Westen på Life Site presenterar Carlo Maria Viganò. Båda två utmärkta exempel från denna grupp.

 https://www.lifesitenews.com/opinion/ap-vigano-here-is-what-popes-ambiguous-statements-are-doing-to-the-church?utm_source=LifeSiteNews.com&utm_campaign=c862e9bf4e-Daily%2520Headlines%2520-%2520World_COPY_867&utm_medium=email&utm_term=0_12387f0e3e-c862e9bf4e-404178453

Sedan finns ytterligare en tredje grupp katoliker som alltid är noga med och överdrivet ivriga att aldrig missa ett tillfälle att framhålla och citera Katolska Kyrkans Katekes (KKK). Denna grupp har nu fått fullt schå att med hjälp av teologiskt verbala krumbukter och långrandiga teologiska utläggningar tona ned Franciskus uttalande för att på så vis  dölja alternativt slippa erkänna att den nuvarande påven de facto – nu och redan tidigare – blottlagt ett annat mind-set / en annan inställning till frågor som rör  homosexualitet än sina företrädares uppfattning  dvs den uppfattning som finns formulerad i Katolska Kyrkans Katekes § 2357  ”Med stöd av Skriften som framställer homosexuella handlingar som i högsta grad klandervärda har traditionen alltid förklarat att ”homosexuella handlingar i sig själv är felaktiga.” De strider mot den naturliga lagen. De stänger av den sexuella akten från att ge liv. De har inte sitt ursprung i en känslomässig komplementaritet.  De kan aldrig i något fall godkännas.”    

KKK innebär i klartext att homosexuella katoliker – som vill ”leva enligt kyrkans lära” och med gott samvete kunna gå till kommunion – tvingas till ett liv i livslångt celibat.  

 Exempel från denna grupp bla Thomas Idergard SJ  som på Tidskriften Signum Facebooksida hänvisar till sin egen Facebook sida där han mycket utförligt lägger ut texten

https://www.facebook.com/tidskriftensignum/posts/3459670277442882

https://www.facebook.com/thomas.idergard/posts/10157122792081529

I Tyskland har den kände jesuiten Klaus Mertes

sedan länge uppmanat katolska kyrkan att ändra sitt  ”mind-set ” kring homosexualitet och där har också  fd ordföranden för  Tyska Biskopskonferensen kardinal Reinhard Marx och dess nuvarande ordförande biskop Georg Bätzing tillsammans  med  biskop Franz-Josef Bode i Osnabrück mfl tyska biskopar  önskat en revidering av katekesens ordalydelser om homosexualitet. Och som sagt i USA har James Martin SJ gjort sig känd för att förespråka en förändrad syn i HBTQ frågor. 

I  Österrike utkom tidigare i år – på uppmaning av Österrikiska biskopskonferensen –  boken ”Välsignelser av samkönade par.”  Flera tysktalande teologer har bidragit med texter i boken och  en av  huvudredaktörerna är prästen Ewald Volgger – rektor på privata katolska universitetet  i Linz. Även han förordar en revidering av katekesens ordalydelser och  pläderar för en välsignelseakt för samkönade par ”så snart som möjligt.”  

Något sådant skulle i sin tur kunna undanröja den nuvarande  godtyckligheten och nyckfullheten inom katolskt församlingsliv när det gäller inställning och bemötande av katolska homosexuella par som redan idag lever samman till förmån för en globalt likartad inställning  och därmed ett mer rättvist församlingsbemötande oavsett om man är homosexuell kändis eller inte, i vilket land man bor eller vilken församling man tillhör eller vem som råkar vara ens biskop eller kyrkoherde.  Påvens uttalande är ett steg i rätt riktning  mot att häva det inomkatolska hyckleriet kring synen på homosexuella relationer och därigenom en öppning mot en mer genomgripande översyn  av katolska kyrkans syn på fortplantning, sex-och samlevnad i allmänhet och syn på homosexualitet i synnerhet. Allt hänger ihop och gjorde så också för 2000 år sedan då bibeltexterna  kom till i en religiös och kulturell kontext och utifrån ett strikt hierarkiskt system – med bla inbyggt slaveri – där sex byggde på makt, över-och underordning, heder och skam och där begrepp som samtycke och jämställdhet var helt okända. 

Katoliker i Sverige har tyvärr dålig inblick i hur katolska kyrkan progressivt utvecklas på kontinenten då katolska media här i landet konsekvent undviker  att förmedla de progressiva katolska röster som kommer från biskopar, präster och teologer på kontinenten och vilka nu kan sägas ha bidragit till att bana väg för Franciskus  uttalande. Signum och biskopsämbetets husorgan Katolskt Magasin har ett inbyggt Bullerbyfilter som fungerar klanderfritt och tyvärr hindrar progressiva nyheter att nå katoliker i Stockholms katolska Stift.

// Irène

Published by Irène Nordgren on 21 okt 2020

Franciskus stödjer lag om samkönade partnerskap i ny dokumentärfilm

Ny dokumentärfilm om påve Franciskus i vilken han bla uttrycker stöd för samkönade relationer

Vatican News

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-10/new-film-documentary-francesco-pope-francis-rome-film-fesival.html

”Homosexual People Have the Right To Be in a Family.’ Pope Francis Offers New Support for Same-Sex Civil Unions”

TIME  trailer

https://time.com/5902186/pope-francis-supports-same-sex-civil-unions-francesco/

CBS https://www.youtube.com/watch?v=0lR7XWdgPV

News Hour https://www.youtube.com/watch?v=X7qQPZks_f4

Washington Post idag 21 okt 2020 https://www.washingtonpost.com/world/europe/pope-francis-civil-unions/2020/10/21/805a601c-139e-11eb-a258-614acf2b906d_story.html?fbclid=IwAR3iNZjitZYViCi_2THk_CmY6CwQVlDMMxXetMy15qW1poRNdLM0jfxm5vY

katolisch. de idag 21 okt 20120 https://www.katholisch.de/artikel/27298-papst-franziskus-befuerwortet-lebenspartnerschaften-homosexueller

The Tablet idag 21 okt 2020 https://www.thetablet.co.uk/news/13498/pope-francis-backs-civil-unions-for-gay-couples

DAGEN idag 21 okt 2020   ”Påven ger sitt stöd till lag om samkönade partnerskap”

https://www.dagen.se/nyheter/2020/10/21/paven-ger-sitt-stod-till-lag-om-samkonade-partnerskap/

// Irène 

PS  Signums och Katolskt Magasins BULLERBYFILTER  verkar fungera klanderfritt !

Published by Irène Nordgren on 21 okt 2020

”The Art of Silence”

Published by Irène Nordgren on 14 okt 2020

”Kastanjer och rökelse – Sankt Eriks katolska skola- historia och minnen”

”Bakom Medborgarhuset på Folkungagatan i Stockholm låg fram till mitten av 1960-talet S:t Eriks katolska skola, med hundraåriga anor och nunnor i svarta slöjor. Här gick författaren själv några år under 1950-talet, men lämnade kyrkan i tonåren.

Gamla minnen väcker frågor. Vilka var skolsystrarna – nunnorna som var våra lärare? Varifrån kom de och varför? Och hur upplevde vi elever skolan? Svaret på frågorna tar avstamp i 1700-talets Sverige.

Som en röd tråd i boken löper skolsystrarnas egna dagböcker från 1931 till mitten av 1960-talet, återfunna Angerklostrets arkiv i München och aldrig tidigare publicerade. De ger en bild av några ovanligt starka kvinnor, oavsett vad vi elever tyckte om dem – initiativrika, uthålliga och framför allt självständiga i allt de gjorde, trots dålig ekonomi och svåra arbetsförhållanden.

Vi elever som gick i skolan på 1950- och 1960-talet minns kastanjerna på skolgården, det vackra, grönskimrande ljuset och den gamla, slitna byggnaden med dess märkliga vrår och dunkla korridorer. Vi minns också högtiderna, andakterna och disciplinen, liksom den förfärliga maten. Många tyckte om skolan och de erfarenheter den gav, andra inte. Gemensamt för oss är att den på ett eller annat sätt har satt avtryck i våra liv.

KASTANJER OCH RÖKELSE: S:t Eriks katolska skola på Södermalm – historia och minnenär av intresse inte minst för den som vill läsa en bit Stockholms- och kvinnohistoria. Boken utgår från historiska källor, arkiverade handlingar och brev samt skolsystrarnas och elevernas minnen och erfarenheter.”

Foto: JG Communications.

”Författaren Karin Liljequist (f. 1949) har varit verksam som journalist i ca 40 år. KASTANJER OCH RÖKELSE är hennes första bok. Den har ingen formell koppling till katolska kyrkan i Sverige eller S:t Eriks katolska skola.”

”Det är aldrig lätt att ge en objektiv bild av sin egen barndom, men författaren har tagit hjälp av andra elever för att försöka fånga in de olika aspekterna av hur det var att växa upp som katolskt barn och undervisas av nunnor. Med humor och värme skildrar hon en annorlunda och okänd Stockholmsmiljö. Hon har lyckats förmedla ett vittnesbörd om en del av vår svenska historia, som de flesta inte har en aning om. I det arbetet har hon också hittat och bearbetat unika dokument, skolsystrarnas egna dagböcker, som på ett personligt sätt beskriver hur det var att komma till ett främmande land för att undervisa och arbeta i den katolska skolan.”    – Kardinal Anders Arborelius OCD  om boken

Sid 8 ”Moder Sigrid Privat bild”

Sid 64 ”Syster Sigrid i mitten av sina elever i klass 5 eller sex. Året är 1955 Privat bild”

https://veritasforlag.se/webshop/var-utgivning/kastanjer-och-rokelse

// Irène

PS Vilka minnen ! Min gamla skola där jag gick 1950 – 1956.

Så roligt att att läsa om alla systrarna. Syster Sigrid, syster Birgitta, syster Mirjam, syster Clementia, syster Fridwinda och syster Theodolinde.

På bilden ovan sid 64 med ”syster Sigrid i mitten av sina elever”  är jag en av eleverna – 11 år gammal – som står närmast till vänster om syster Sigrid.

Kan bidra med 2 bilder från mitt eget fotoalbum från 12 april 1953 när jag gick till första kommunion med kyrkoherde Bartholomeus van Mierlo.

12 april 1953 Jag står som nr 3 fr vänster i första raden.
12 april 1953 Syster Theodolinde leder första kommunion processionen i Sankt Eriks katolska domkyrka

Tack Karin Lijequist ! Din storasyster och jag var var klasskamrater !  

Published by Irène Nordgren on 10 okt 2020

Franciskus oansvarig och utmanar ödet

”Pope Francis during of the weekly general audience in the Paul VI Hall at the Vatican on October 7, 2020, (Photo by Stefano Spaziani/MaxPPP)”

Påven som är 83 år, överviktig och som saknar en del av sin ena lunga höll inte social distans och använde inte av Vatikanen påbjuden ansiktsmask vid inomhus audiens 7 okt.

”The 83-year pope, who is visibly overweight and is missing a part of a lung, was not just without a mask at the indoor event. On more than just a few instances during his lingering entrance from the back of the hall he was clearly not respecting proper distancing from people in the crowd.”

https://international.la-croix.com/news/letter-from-rome/the-popes-irresponsible-behavior-and-those-who-defend-it/13156

// Irène

Published by Irène Nordgren on 07 okt 2020

”Skarp kontrast till hbtq-fientlig våg”

SvD 2 okt ”Transkvinnan Petra de Sutter har svurits in som vice premiärminister i Belgien – den första transpersonen på en så hög politisk post i Europa. Det bryter mot en skarp hbtq-fientlig trend i Europa just nu.”

 ”Hon har alltid varit öppen med sin transidentitet, och har aldrig någonsin försökt dölja den under sin långa akademiska och politiska karriär. De Sutter är läkare och professor i gynekologi i botten, och har länge synts i den offentliga debatten i frågor om jämställdhet och hälsa. Hon var också föreståndare för en stor fertilitetsklinik i staden Gent.”

https://www.svd.se/skarp-kontrast-till-hbtq-fientlig-vag/i/senaste

https://www.petradesutter.be/on_becoming_humans_of_the_eu

// Irène

PS 

5 okt Konservativa ”förkonciliära” Life Site med John Henry Westen (som gärna hyllar alla motståndare till påve Franciskus) visar sin kränkande respektlöshet  genom att genomgående vägra skriva ”hon”. 
”The appointment of Petra de Sutter as Deputy Prime Minister of Belgium has made him the first transgender minister in Europe. A member of Belgium’s green party, de Sutter’s promotion also means that he is now the most senior transgender politician in Europe. ”
https://www.lifesitenews.com/news/transgender-man-appointed-deputy-prime-minister-of-belgium

Published by Irène Nordgren on 01 okt 2020

Trump + Fox News + kardinal Dolan = SANT

 En enda stor familj som håller ihop inför det stundande presidentvalet……

“Good to see you guys “ så inleder New Yorks ärkebiskop kardinal Dolan 7 augusti en intervju med Fox News – som ägs av mediemogulen Rupert Murdoch som är jättekompis med Trump och som i sin tur hyllas som ”en stor ledare” av kardinal Dolan.  ”Jag beundrar hans ledarskap” säger ärkebiskopen till Fox News i familjär ton….

https://video.foxnews.com/v/6179184700001#sp=show-clips

https://www.foxnews.com/media/trump-catholic-dolan-church-online

Efter förra presidentvalet …….det fungerade bra ………och den här gången ……….??

8 juli skriver La CROIX att kardinalen pga av corona är orolig för minskat ekonomiskt stöd till katolska skolor, välgörenhet och sjukhus men president Trump har per telefon lugnat kardinal Dolan …….

La Croix jämför med katolska ledare 1933 I Tyskland som stod under politiskt tryck från en totalitär stat som den samarbetade med…. ”Kyrkklockor ringde när Tyskland annekterade Österrike och delar av Tjeckoslovakien 1938 och efter segern över Frankrike 1940…..

”Today’s German bishops have issued a statement of remorse in regard to the behavior of their predecessors.”

https://international.la-croix.com/news/world/trumps-language-of-hate/12705

// Irène

PS Money talks …….och även helgon kan vara svaga för pengar ….typ den Helige Johannes Paulus II ….

Independent 1998 skriver : ”The Roman Catholic church is receiving complaints from worshippers following news that Rupert Murdoch has been awarded a papal knighthood from Pope John Paul II. ”                    Mr Murdoch, who is not a Catholic, appears to have been honoured purely for donating large sums of money to the church. He and his wife, Anna, who is a Catholic, are known in Los Angeles as large contributors to the Archdiocesan Education Foundation, although specific amounts are not known.”   

https://www.independent.co.uk/news/catholic-anger-at-murdochs-papal-knighthood-1145252.html