Archive for november, 2020

Published by Irène Nordgren on 28 nov 2020

Helena D’Arcy innehar svenskt mästerskap i att slingra sig !

Vi tar det från början.

Helena D’Arcy refuserar vårt debattinlägg som replik på Bengt Malmberg med orden

Hej Kerstin och Irene!

Tack för er replik.

Vi kommer inte att ta in den i Km, eftersom ni i texten anklagar två enskilda individer, diakon Göran F. och fader Michael Schneider. Individuella anklagelser på detta sätt är mig helt främmande att publicera i Km. Man kan så klart tycka väldigt mycket om diakon Görans skrifter, översättningar och dito om fader Michael, men att peka ut enskilda personer på detta sätt hör inte hemma i Km.

Jag tycker inte heller att fraser som ”kyrkans hyckleri” hör hemma i en sansad debatt.

Dessutom är denna fras ”Låt oss inte glömma att även det civila samhället suttit fast i föreställningar om homosexualitet som både kriminellt och som psykisk sjukdom” totalt vilseledande, eftersom den antyder att kyrkan skulla vara av uppfattningen att homosexualitet är kriminellt och en psykisk sjukdom. 

Avslutningsvis är jag helt öppen för att ta in ”berättelser från katoliker med självupplevd erfarenhet av att leva i samkönade partnerskap”; anledningen att jag inte tagit in den insändare jag upprepade gånger fått sedan mars beror på hur den är skriven, vilken mannen i fråga är fullt medveten om (eftersom vi har korresponderat flitigt i över ett halvår).

Vänliga hälsningar,

Helena

_______________________________________________

Vi tar fasta på slutorden Avslutningsvis är jag helt öppen för att ta in ”berättelser från katoliker med självupplevd erfarenhet av att leva i samkönade partnerskap”;

26 nov 

Hej igen Helena

Vi vill bara för säkerhets skull kolla om vi förstått dig rätt att du är beredd att ta in berättelser från katoliker med självupplevd erfarenhet att fn leva i samkönade partnerskap.  Vi känner sådana par men vill inte i onödan be dom skicka sina berättelser till dig.

Mvh

Irène Nordgren  och  Kerstin Persson

_________________________________________________

26 nov 

Hej Irene och Kerstin!

Jag är absolut beredd på det, men det är ju också självklart helt beroende av hur en sådan berättelse är skriven, själva budskapet och vad som annars hänt i (den katolska) omvärlden. Km kommer ju trots allt bara ut med nio nummer om året, så det är ju inte allt för mycket insändarutrymme det handlar om.

Men om inte annat kan ju korrespondensen oss emellan forsätta att fungera som spännande läsning på Katolsk Vision och VÄKS:s fb.

Vänliga hälsningar,

Helena

__________________________________________________

27 nov 

Hej Helena!

Tack för ditt svar.

Vi förstår naturligtvis att varje Km inte kan handla om dessa frågor. 

Men undrar vad som menas med  ”hur en sådan berättelse är skriven, själva budskapet” Vi förstår inte riktigt. Är det så att personerna ifråga måste deklarera att de lever i celibat? 

Vill du förtydliga detta?

Tidigare tog du illa upp när vi använde ordet hyckleri?  Kanske definierar vi ordet olika? Hur vill du definiera det?

Hälsningar

Kerstin Persson    Irene Nordgren

______________________________________

27 nov 

Hej igen!

Jag tog inte illa upp av ordet hyckleri men tycker inte att det är ett ord som platsar på Km:s debattsidor.

Det jag menar är att det beror helt på vad berättelsen går ut på; vill man berätta om sitt liv och sina svårigheter, eller vill man anklaga och fördöma kyrkans lära, samt attackera olika ”falanger” (ett ord som tyvärr används jämt och ständigt av många)?

Det är det jag menar.

Vänliga hälsningar,

Helena

__________________________________________________

27 nov 

Snälla Helena 

Kan du inte bara svara JA eller NEJ på frågan  ”Är det så att personerna ifråga måste deklarera att de lever i celibat? ”

Mvh

Irène Nordgren      Kerstin Persson 

___________________________________________________

28 nov

Hej igen Irene och Kerstin!

”Måste deklarera att de lever i celibat”???!! Det var det konstigaste jag hört på länge. Om ni talar i allmänna ordalag om t.ex. en debattartikel med poängen ”nu är det hög tid att kyrkan ändrar sin lära om äktenskapet” så har det väl inget att göra med saken huruvida avsändaren lever i celibat eller inte.

Om ni med denna fråga refererar till den man jag korresponderat med sedan i våras, och det som gör att vi inte kan ta in hans insändare som den är skriven, så har det att göra med att hela ”poängen” med hans insändare är, att presentera en ”lösning” på hur han som homosexuell man lyckats kombinera kyrkans lära med att leva i ett långt partnerskap, men att han sedan i texten inte klargör vad denna lösning går ut på, vilket bara sätter myror i huvudet på läsaren och inte ger klara besked.

Nu går vi till tryck om ett par dagar, och mitt nästa svar till er – om ni vill fortsätta detta – kommer att dröja. Annars föreslår jag, som jag också föreslagit mannen i fråga, att vi fortsätter detta samtal på annan plats; mails fram och tillbaka är nog ett av de sämsta sätten att ha ett av dessa viktiga samtal på. 

Eller att ni riktar in er på en tidning med en något större läsarskara; Km:s läsarkrets är trots allt mikroskopisk. Jag tänker att er energi och framåtanda skulle få bättre utdelning i t.ex. The Tablet eller någon större tidning som når så många fler.

Vänliga hälsningar,

Helena

_______________________________________________

28 nov

Hej Helena 

Inte någonstans har vi gett uttryck för önskan att debattera ”nu är det hög tid att kyrkan ändrar sin lära om äktenskapet” ? Det enda vi önskade var att du mer tydligt preciserade  villkoren för att Km ska  publicera ”berättelser av personer med egen erfarenhet av samkönat partnerskap.”  Vi upplevde att du var oklar när du beskrev villkoren.  

Vi vill avslutnings tacka för tipset med The Tablet som du kanske också ska vidarebefordra till ”den man du korresponderat med sedan i våras”…….eller kanske inte så klokt då ”mannen i fråga” kanske samtidigt berättar för världen att hans berättelse  blivit refuserad i Katolskt Magasin i Sverige……

Mvh 

Irène och Kerstin

Published by Irène Nordgren on 24 nov 2020

Helena D’Arcy illustrerar hur tystnadskulturen ska vidmakthållas på Km

Med anledning av Bengt Malmgrens ovanstående debattartikel i senaste Km 9/2020  skriver vi  (Irène Nordgren och Kerstin Persson) nedanstående replik / debattartikel  till Km / chefredaktör Helena D’Arcy.

Debatt Km

Bengt Malmgren (BM) skriver att påvligt stöd för registrerat partnerskap ”är ingenting nytt, för många katoliker, inget kontroversiellt och går inte emot kyrkans lära.” Tyvärr talar fakta för att detta är en sanning med modifikation. BM har säkert rätt i att det för många katoliker, också i Sverige, varken är nytt eller kontroversiellt – i teorin – men i Stockholms katolska stift får detta inte synas i praktiken.  
Vi vet ju att det också i Katolska kyrkan i Sverige, finns en hel del troende katoliker som lever i samkönade relationer, i partnerskap eller civilt gifta. Det finns också katolska familjer, med vuxna barn som lever i samkönade relationer. En del av de äldre har sedan länge varit vana att vara diskreta och ”ligga lågt” för att kunna delta i församlingslivet. Idag borde det vara slut på denna tystnadskultur! De vuxna barnen ser kyrkans hyckleri och lämnar eller blir lämnade av kyrkan. Därmed inte sagt att de lämnar sin tro. 

Utifrån officiell katolsk hållning är frågan om samkönade partnerskap olika kontroversiell i olika stift och i olika församlingar inom den världsvida katolska kyrkan.  

Ett talande exempel är Stockholms katolska stift. År 2018 initierade ordförande i KUÄF (Katolska utskottet för äktenskap och familj) Göran Fäldt –  diakon i Sankt Franciskus katolska församling i Jönköping – en namninsamling på franciskanernas i Jönköping internetportal Katolsk Horisont som protest mot att påven inbjudit USA kände förkämpe för HBTQ personer -James Martin SJ – som talare på Världsfamiljemötet i Irland.  

Diakon Göran Fäldt har även tagit till sin uppgift att på Katolsk Horisont till svenska översätta artiklar från ”tradionalistiskt orienterade katolikers” internetsiter som LifeSiteNews och National Catholic Register.  Diakon Göran Fäldts senaste översättning från den sistnämnda rör en artikel som utmålar att ”Kyrkan i Tyskland smittats av ett teologiskt virus” vilket syftar på att det just är i Tyskland som de mest progressiva röster finns som pläderar för bl.a. inomkatolska reformer inklusive omformulering av Katolska kyrkans Katekes brutala och förödande formuleringar kring homosexualitet.

2357 —”Med stöd av Skriften som framställer homosexuella handlingar som i högsta grad klandervärda har traditionen alltid förklarat att ”homosexuella handlingar i sig själv är felaktiga”. De strider mot den naturliga lagen. De stänger av den sexuella akten från att ge liv. De har inte sitt ursprung i en känslomässig komplementaritet. De kan aldrig i något fall godkännas. ”   

 Att påvens uttalande inte upplevs okontroversiellt i vårt Stift visar också internetportalen Katolsk Observatör (KO) som ondgör sig över påvens uttalande. Noteras bör att i redaktionen för KO sitter en katolsk präst – fader Otto Michael Schneider.  Ett observandum är även att såväl Katolskt Magasin som Signum hittills konsekvent undvikit att kommentera de olika progressiva initiativ som kommer från tex Tyskland och Österrike, där biskopar, präster och teologer offentligt pläderar för en förändrad attityd / mindset när det gäller samkönade personers relationer och exempelvis föreslår välsignelser för samkönade partnerskap.  

 Om BM:s tes ovan är sann borde det i konsekvensens namn vara möjligt och totalt okontroversiellt för Km att ta in några berättelser från katoliker med självupplevd erfarenhet av att leva i samkönade partnerskap. Låt oss inte glömma att även det civila samhället suttit fast i föreställningar om homosexualitet som både kriminellt och som psykisk sjukdom – något som kostat många människor livet. Påve Franciskus uttalande för registrerat partnerskap kan därför vara ett livsviktigt stöd för många människor.

Irène Nordgren   Kerstin Persson

————————————————————————

Helena D’Arcy refuserar dock idag 24 nov vår debattartikel i följande svar :

Hej Kerstin och Irene!

Tack för er replik.

Vi kommer inte att ta in den i Km, eftersom ni i texten anklagar två enskilda individer, diakon Göran F. och fader Michael Schneider. Individuella anklagelser på detta sätt är mig helt främmande att publicera i Km. Man kan så klart tycka väldigt mycket om diakon Görans skrifter, översättningar och dito om fader Michael, men att peka ut enskilda personer på detta sätt hör inte hemma i Km.

Jag tycker inte heller att fraser som ”kyrkans hyckleri” hör hemma i en sansad debatt.

Dessutom är denna fras ”Låt oss inte glömma att även det civila samhället suttit fast i föreställningar om homosexualitet som både kriminellt och som psykisk sjukdom” totalt vilseledande, eftersom den antyder att kyrkan skulla vara av uppfattningen att homosexualitet är kriminellt och en psykisk sjukdom. 

Avslutningsvis är jag helt öppen för att ta in ”berättelser från katoliker med självupplevd erfarenhet av att leva i samkönade partnerskap”; anledningen att jag inte tagit in den insändare jag upprepade gånger fått sedan mars beror på hur den är skriven, vilken mannen i fråga är fullt medveten om (eftersom vi har korresponderat flitigt i över ett halvår).

Vänliga hälsningar,

Helena

——————————————————————————

Vi har idag 24 nov svarat Helena D’Arcy enligt följande

Hej Helena!

Tack för att du motiverar ditt besked om att inte ta in repliken.

Här följer några kommentarer.

1.eftersom ni i texten anklagar två enskilda individer, diakon Göran F. och fader Michael Schneider.  

Utifrån Bengt Malmgrens påstående att påvens uttalande inte är kontroversiellt …..Göran Fäldt hängde ut James Martin – det ville vi framföra som bevis att frågan kring homosexualitet är så kontroversiell så att en offentlig företrädare väljer att inte bara hänga ut en person utan också skapa ett drev mot James Martin.  Katolsk Observatör är en särskild katolsk plattform genom att en av stiftets präster sitter i dess redaktion. 
Vi anser att detta bara är en påminnelse om fakta. Båda står säkert för sina ställningstagande, som ju går att  läsa på allmänna katolska webbsidor.

2.Jag tycker inte heller att fraser som ”kyrkans hyckleri” hör hemma i en sansad debatt.  

 Kanske definierar vi hyckleri olika? Vilken är din definition? 

3.Dessutom är denna fras ”Låt oss inte glömma att även det civila samhället suttit fast i föreställningar om homosexualitet som både kriminellt och som psykisk sjukdom” totalt vilseledande, eftersom den antyder att kyrkan skulla vara av uppfattningen att homosexualitet är kriminellt och en psykisk sjukdom. 

Nej kyrkan uttrycker inte att homosexualitet är kriminellt eller en sjukdom och det skriver vi ju inte MEN när samhället i stort hade den uppfattningen protesterade inte kyrkan och gör väl inte heller idag i de samhällen som har sådana lagar. KKK 2357 talar här för sig självt. Med ”kyrka” menar vi här kyrkans ledning. Att det finns enskilda katoliker, systrar och präster som protesterar är känt hoppas vi. 

För övrigt anser vi att BM:s debattinlägg ger en alltför positiv bild av hur det står till i Kyrkan. Detta gäller även Km, där allt ska vara frid och fröjd. Det är naturligtvis bra att vara positiv men vem ska tala för alla dem som har andra erfarenheter, erfarenheter av makt och förtryck, av att inte få synas, av att bli tystade.

Hälsningar

Irene Nordgren    Kestin Persson


Vi – Irène Nordgren och Kerstin Persson – anser att Helena D’Arcy genom sitt svar till oss illustrerar hur TYSTNADSKULTUREN ska vidmakthållas på Katolskt Magasin.

Noteras bör att styrelsen för Stiftelsen Katolsk Kyrkotidning  utses av biskop Anders och fn består av följande personer : Charlotte Byström, ordförande, msgr Jorge de Salas, Joakim Bergman, Kristoffer Holt, suppleant och Mats Hansén, suppleant har förordnats till ledamöter i Stiftelsen Katolsk Kyrkotidning från den
1 september 2019 till den 31 augusti 2021.