Anders Alvestrand professor em vid Karolinska institutet skriver 18  febr en intressant understreckare i SvD under rubrik

”Påvens frågor om sex ger biskopar problem”

”Är tiden inne för katolska kyrkan att ändra sin anakronistiska syn på familjeplanering och, åtminstone, användningen av preventivmedel?”

http://www.svd.se/kultur/understrecket/pavens-fragor-om-sex-ger-biskopar-problem_8997378.svd

// Irène

PS  Spännande tider.  Frågan är om Franciskus vågar ändra på det katolska idealet att ” varje äktenskaplig akt per se skall vara öppen för att ge livet vidare”  eller om idealet kvarstår  och enbart  pastoral praxis ändras …….?

För att ställa frågan på sin spets.   Hänger  ”katolskt”  ihop med ansvarsfullhet  och i så fall ? Vilket kommer i framtiden att anses mest  ansvarsfullt / ”katolskt” ?  Att använda artificiella preventivmedel om man inte vill ha barn eller  att  INTE  använda artificiella preventivmedel ?

Varför inte låta idealet vara att katoliker SJÄLVA får välja preventivmedelsmetod ?  Det skulle ge ALLA  katoliker valfrihet  INKLUSIVE  katoliker som tycker att NFP (naturlig familjeplanering)   är TOPPEN !

Kommer denna familjebild  (resultatet av naturlig familjeplanering ) att fortsätta vara katolskt ideal ?

Kommer  nedanstående paragrafer i Katolska Kyrkans Katekes att ändras?  Dessa 2 paragrafer utgör grunden  för en diskriminering mellan män och kvinnor och mellan hetero-och homosexuella som strider mot allt vad kristet ideal heter.   Så länge paragraferna består och  den enskilde själasörjaren tillåts att efter eget huvud tolka dessa i sin pastorala gärning så länge kommer katoliker att utsättas för godtycklig själavård beroende på i vilken världsdel, i vilket land eller i vilken kultur katoliker  råkar leva.

§ 2366  ”Och så lär kyrkan, som ”tar parti för livet” att ”varje äktenskaplig akt per se skall vara öppen för att ge livet vidare.” ”Denna lära som flera gånger har lagts fram av läroämbetet, har sin grund i den oupplösliga förbindelse – som Gud har avsett och som människan inte på eget initiativ kan bryta sönder – mellan de båda betydelserna av den äktenskapliga akten: förening och framkallande av nytt liv.”

§ 2357 ”Med homosexualitet menar man relationer mellan män och kvinnor som känner sexuell dragning – exklusiv eller huvudsaklig – till personer av samma kön. Den antar mycket olika former under tidernas lopp och i olika kulturer. Dess psykiska ursprung har till stor del inte kunnat förklaras. Med stöd av Skriften som framställer homosexuella handlingar som i högsta grad klandervärda har traditionen alltid förklarat att ”homosexuella handlingar i sig själv är felaktiga”. De strider mot den naturliga lagen. De stänger av den sexuella akten från att ge liv. De har inte sitt ursprung i en känslomässig komplementaritet. De kan aldrig i något fall godkännas.”