Vänner,

Vid ett möte med den ortodoxa kyrkans ledare, den ekumeniske patriarken Bartolomeus, tog påven Franciskus ställning för enhet mellan kyrkorna på ett sätt som, om det tillämpas, borde kunna öppna även för enhet med de protestantiska kyrkorna:

”Jag vill försäkra var och en av er som är här att den katolska kyrkan, för att uppnå den fulla enhetens eftertraktade mål, inte har för avsikt att kräva något annat än delad trosbekännelse.”

http://ncronline.org/news/global/francis-and-bartholomew-issue-resounding-historic-calls-church-reunification

Fast nu bor förstås djävulen i detaljerna. De som inte vill ha enhet kommer naturligtvis att ifrågasätta vad det innebär att ha en delad trosbekännelse? Räcker det med att dela formuleringar eller måste vi vara ense om innebörden? I det senare fallet kommer enheten alltid att vara som kistan med guld vid regnbågens fot.

Gert Gelotte