We are church vädjar till påven att byta ut kardinal Gerhard Müller som prefekt för Troskongregationen mot någon som är beredd att införa transparens, rättvisa och barmhärtighet.

Efter drygt 3 år kör Franciskus ansträngningar att reformera katolska kyrkan fortfarande fast. Den konservativa kurian gör allt som står i dess makt för att behålla sin makt dvs blockera alla förändringsförslag. Den mäktigaste kongregationen i Vatikanen är TROSKONGREGATIONEN vars prefekt är kardinal Gerhard Müller. Nu står det klart att Troskongregationen har

”Refused the request from the Pontifical Abuse Commission that all letters from survivors should receive a reply
Refused to allow a tribunal to be set up to investigate and censure bishops regarding covering up sexual abuse
Refused to change the processes it uses for investigating priests & religious which are unjust and in breach of natural justice”

http://www.we-are-church.org/413/index.php/news/we-are-church-news-and-comment/576-cardinal-gerhard-mueller-should-be-replaced

America belyser läget
http://www.americamagazine.org/faith/2017/03/02/abuse-survivor-marie-collins-resistance-cdf-led-my-resignation-papal-commission

// Irène

PS Äntligen ! Men att peta kardinal Müller vore liktydigt med att kritisera B16 som är den som headhuntade Müller från Regensburg. Hittills har Franciskus därför inte vågat sig på att peta på Müller -av respekt för sin företrädare ? Om det yttre trycket nu ökar för Müllers avgång ……..vi får se vad som då händer…..

Kardinal Müller åter på krigsstigen
http://www.katolskvision.se/blog/?p=22094

Ida Raming skriver öppet brev till kardinal Müller
http://www.katolskvision.se/blog/?p=13836

Kardinal Müller åter på krigsstigen mot LCWR ?
http://www.katolskvision.se/blog/?p=13836

Kardinal Müller vill vara förälder, uppfostrare och förmyndare åt myndiga katoliker
http://www.katolskvision.se/blog/?p=18333

I juli 2012 utnämnde B16 biskopen i Regensburg Gerhard Müller till prefekt för Troskongregationen

Detta trots att han kände till att Müller anklagats för att under sin tid som biskop i Regensburg 2002-2012 systematiskt ha förhindrat utredningar av fall av sexuella övergrepp i Regensburgs världsberömda pojkkör Regensburger Domspatzen. Till saken hör att B16 också känt till att hans bror Georg Ratzinger-som var kapellmästare för Regensburger Domspatzen 1964-1994- hållt tyst om olika missförhållanden i pojkkören han känt till. Georg Ratzinger har i efterhand bett om ursäkt för detta men dock förnekat att han känt till att det även skulle ha förekommit sexuella övergrepp. Detta hålls för otroligt av Fritz Wallner fd ordförande för en lekmannaorganisation i Regensburg.

En som exakt vetat vad som förekommit och inte förekommit i pojkkören i Regensburg är prefekten för Troskongregationen 1981 – 2005 kardinal Ratzinger alias påve Benedikt XVI som alltså headhuntade den kontroversielle Müller till posten som prefekt för Troskongregationen.

Detta visar att det tycks gå galant att förena ett allmänt förekommande omdöme att vara ”en av Katolska kyrkans mest framstående teologer” med ett beslutsfattande att tillsätta en prefekt för Troskongregationen trots kunskap om dennes mörkande av sexuella övergrepp i dennes stift.

Kardinal Müller på de anklagades bänk
http://www.katolskvision.se/blog/?p=18609

***************************************************************************
Att som utomeuropé komma till Rom och försöka bryta den starka kårandan av sammanhållning och privilegieanda som råder inom den djupt konservativa kurian i Vatikanen kan nog bara lyckas om Franciskus får ett starkt yttre AKTIVT stöd för sina strävanden att reformera kurian. Det är första steget mot ytterligare reformer inom katolska kyrkan….
Här kan varje land bidra på olika sätt. Katolska kyrkan i Sverige med sina räddhågsna präster verkar dock inte vara mycket att räkna med. Tvärtom tyvärr.
Parallellt med Wir sind Kirches krav på att kardinal Müller avsätts finns inom katolska kyrkan strömningar som önskar att Franciskus avgår….