Med anledning av 50 årsdagen av 6 -dagarskriget skriver Israels ambassadör i Sverige Isaac Bachman en artikel i GP i lördags 10 juni. ”Fred och försoning kräver att Israel erkänns”

http://www.gp.se/nyheter/debatt/fred-och-f%C3%B6rsoning-kr%C3%A4ver-att-israel-erk%C3%A4nns-1.4354554

Idag 14 juni skriver talespersonerna för JIPF (Judar för israelisk och palestinsk fred) Ilan Cohen och Olle Katz en replik på Isaac Bachmans artikel

”Israel kan välja ockupation eller fred”

”Ockuperat område. Med cirka 700 000 bosättare i cirka 250 bosättningar och med 40 procent av Västbanken inte nåbar för palestinierna, är tvåstatslösningen på väg att försvinna. Ockupationen omöjliggör demokrati, skriver debattörerna. Bilden är från Hebron. ”

”Direkt efter kriget motsatte sig kloka israeler ockupationen av de erövrade palestinska områdena, Västbanken och Gaza, med orden: ”Vår rätt att försvara oss mot utplåningen ger oss inte rätt att förtrycka andra. Ockupationen leder till kontroll, som leder till motstånd, som leder till förtryck, som leder till terror, som leder till terror mot terrorn”. Det segerrusiga Israel valde dock ockupationen med de redan då förutsägbara följderna.”

”Tillsammans med den samlade israeliska fredsrörelsen kräver vi att Israel tar ansvar för sitt eget öde – vi förväntar oss att det Israel som vi bryr oss om tillämpar denna visdom. Vi bryr oss om Israels framtid. Israels judar skall inte sända sina barn till krig för att förtrycka ett ockuperat folk. Stora framgångar har uppnåtts under de 69 år som staten har funnits till, men 50 års ockupation är, som vi ser det, förödande inte bara för palestinierna utan även för Israel.”

http://www.gp.se/nyheter/debatt/israel-kan-v%C3%A4lja-ockupation-eller-fred-1.4363226

// Irène

PS Isaac Bachman tycks inte bry sig om Israel utan enbart sig själv och sin uppblåsta övarsittarposition. En lysande replik av Ilan Cohen och Olle Katz.

Redan 2012 tyckte jag att ”Ambassadören spär på polariseringen”

http://www.dagen.se/debatt/ambassadoren-spar-pa-polariseringen-1.116628