Vänner,

antalet prästvigningar i Tyskland är fortsatt extremt lågt. Tillsammans med stigande medelålder bland stifts- och ordenspräster kan man tala om att de tyska stiften hotar att förblöda. Ändå görs ingenting. Biskoparna stoppar huvudet i sanden för att slippa ta ansvar för nödvändiga reformer. Mer om detta skriver Wir Sind Kirche:

https://www.wir-sind-kirche.de/?id=128&id_entry=6648

Gert Gelotte