Bengt

Jag blir mycket nedslagen av hur du i ditt senaste blogginlägg ”Pride and humility” är helt kritiklös vad inomkatolsk sex-och samlevnadssyn enligt Katolska Kyrkans Katekes beträffar och helt oreserverat tex hyllar och citerar Thomas Idergard SJ – Stockholms Stifts självutnämnde husgud – eller helt kritiklöst gärna samarbetar med Claphaminstitutet som du också ständigt refererar till.

https://bengtmalmgren.com/2018/08/04/pride-and-humility/

Du skriver angående katolska kyrkans syn på kärlek och sexualitet.

”Den som är beredd att lyssna kommer att finna att Katolska kyrkans grundsyn på dessa frågor är human och livsbejakande.”

Värt att notera att du här skriver utifrån ett perspektiv som vit, välbärgad, välutbildad, gift, heterosexuell, priviligierad man i en västlig demokrati.

Miljoner män och kvinnor runt om i världen är inte benägna att hålla med dig.

Katolska kyrkans Katekes anser att alla ”homosexuella handlingar är klandervärda” ”De kan aldrig i något fall godkännas” ( KKK 2357) Katolska kyrkan föreskriver livslångt celibat för homosexuella människor.

Eller ta Katolska Kyrkans syn på artificiella preventivmedel att ”varje äktenskaplig akt per se skall vara öppen för att ge livet vidare” (KKK 2366) Naturlig familjeplanering NFP enda tillåtna preventivmetoden dvs att avhålla sig från sex under osäkra perioder.

Katolska kyrkan lär att all sexualitet ENBART hör hemma inom äktenskapet. All sexualitet utanför äktenskapet är SYND dvs såväl hetero-som homosexuell kärlek. Att homosexuella personer – i motsats till heterosexuella personer – inte ges någon möjlighet att välja dvs att få kyrkans välsignelse av sin sexualitet och möjlighet att inför Gud, inför varandra och inför omvärlden lova tro och trofasthet- inte ett ord.

Du refererar och citerar Thomas Idergards FB sida – där han ondgör sig över PRIDE – som om Thomas Idergards FB sida vore ett slags auktoritativt komplement till Katolska Kyrkans Katekes.

Jag frågar mig själv som kristen och som katolik hur man kan tro sig nå ut till en bred befolkning när det gäller att få respekt för omistliga kristna värden som TRO -och TROFASTHET när man samtidigt – inte bara i PRIDE tider – förkastar TROFAST och FYSISK kärlek mellan homosexuella personer och inte accepterar att katoliker precis som icke-katoliker vill ha sex utan att vilja ha barn.

// Irène

PS Jag ”dyrkar” inte ”den bild av Gud” som Thomas Idergard ”gör sig” på sin FB – sida och som tydliggörs i nedanstående bild.