I Kyrkans Tidning (Svenska kyrkans nyhetstidning) medverkar jag idag i nätupplagan med en debattartikel om ekumenik. Artikeln kommer så småningom i förkortad version även i papperstidningen.

I artikeln argumenterar jag för en ekumenik underifrån, där vi accepterar varandra i befintligt skick, väljer livet och vägrar splittring.

https://www.kyrkanstidning.se/debatt/wikings-vision-om-gemensam-kristenhet-inspirerar