I samband med Europadomstolens beslut att ej ta upp fallet med samvetsfrihet för barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen publicerar DAGEN 17 mars ett upprop från 77 kristna ledare. Från katolska kyrkan bla biskop Anders, Thomas Idergard SJ, Helena D’Arcy (chefredaktör Katolskt Magasin) och Benedicta Lindberg (generalsekreterare Respekt) DAGEN

Jag erbjuder nedanstående debattartikel till DAGEN som dock refuseras och jag lägger därför istället ut artikeln  här på bloggen.

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

Formell och informell samvetsfrihet

DAGEN publicerar 17 mars uppropet av  ”77 kristna ledare  beklagar  Europadomstolens beslut” dvs  att inte ta upp fallet med barnmorskan Ellinor Grimmark (och Linda Steen) till högsta instans.

”Det finns ingenting i deras önskemål som  inte hade kunnat lösas av en välvilligt inställd schemaläggare” skriver undertecknarna i DAGEN. 

Synd att undertecknarna väljer att blunda för att problemet just var att Ellinor Grimmark inte var intresserad att diskret lösa  sina samvetsproblem med en ”välvilligt inställd schemaläggare” utan istället intresserad av att få massmedial uppmärksamhet för hur illvillig region Jönköping var. 

Jacob Zetterman intervjuar barnmorskorna  och deras juridiska ombud  Ruth Nordström  och kommenterar  ” I Sverige har processen pågått sedan 2013 då Ellinor Grimmark nekades jobb efter att ha begärt samvetsfrihet. ”  https://www.dagen.se/nyheter/europadomstolen-tar-inte-upp-barnmorskefallet-1.1680219

Synd att Jacob Zetterman i detta sammanhang  missar att påminna om  ”informell samvetsfrihet”och tysta överenskommelser”han själv skrivit  om 2018.  https://www.dagen.se/dokument/lakare-slipper-medverka-vid-aborter-men-kan-inte-beratta-om-det-1.1155339

Synd att Jacob Zetterman missar att informera  om den kontext i vilket fallet Ellinor Grimmark utspelade sig 2013 då  Ellinor Grimmark som anställd sjuksköterska i region Jönköping fick vidareutbilda sig med studielön till barnmorska. Att Ellinor Grimmark skulle komma att åberopa rätt att slippa utföra abort och befatta sig med preventivmedel som blivande barnmorska var dock inte något hon förde fram till arbetsgivaren i samband med att hon påbörjade sin  betalda vidareutbildning utan det gjorde hon först senare mot slutet av den betalda utbildningen i samband med att hon skulle påbörja arbetet som barnmorska i region Jönköping.  

Alla bakgrundsfakta tyder på att  Ellinor Grimmark genom sitt juridiska ombud Ruth Nordström låtit sig bli till en viktig  bricka inom den internationella anti-abortlobbyn.  

Ruth Nordström har en mängd  kopplingar till Pro-Life rörelsen och är  bla samarbetspartner till den mäktiga och stenrika  lobby- och anti-abortorganisationen Alliance Defender Freedom (ADF)  som ekonomiskt backar upp  ärenden som ligger i linje med deras värderingar. Förutsättning att få  ett fall prövat i Europadomstolen är att först ha förlorat prövning i Arbetsdomstolen vilket Ellinor Grimmark gjorde 2017.  Ellinor Grimmark och hennes ombud visade då i media hur påtagligt nöjda de var över Arbetsdomstolens beslut som ju äntligen öppnade vägen  till Europadomstolen där Ellinor Grimmark och Ruth Nordström nu dock förlorat möjlighet att få fallet prövat.

// Irène

PS 12 mars skriver RESPEKT

”Ellinor Grimmark nekades 2014 anställning vid Ryhovs sjukhus när hon hade yttrat i pressen hur hon tänker angående aborter. Hon anmälde därefter Region Jönköping till Diskrimineringsombudsmannen. Tingsrätten och arbetsdomstolen slog fast att Ellinor Grimmark inte blev diskriminerad av Region Jönköpings län.”

ttps://respektlivet.nu/nyhetsarkiv/nyheter/2020/ingen-provning-for-barnmorskorna-i-europadomstolen