Hej Thomas Idergard

Vi har haft en liten kort mailkontakt utifrån vilken du klargör att du inte offentligt vill svara på frågan hur vi ska få ihop vår polariserade kyrka. Eller rättare sagt du KAN inte svara på frågan !

Du upprepar istället med en dåres envishet som ett mantra ”Kyrkans oföränderliga lära och tro” när jag försöker precisera min nyfikenhet och undrar hur du får ihop detta med VAT 2 och AGGIORNAMENTO / uppdatering och ”Ecclesia semper reformanda est” ?

Eftersom begreppet ”dogmutveckling” inte ingår i din vokabulär så blir min fråga naturligtvis omöjlig för dig att hantera. Din strategi blir istället att göra dig till en kyrklig envåldshärskare – L’église c’est moi – och följaktligen stämpla ifrågasättande av dina påståenden som ”högmod” och  avvikande uppfattningar som ”irrbloss”.

Inte undra på att du helst framför dina förkonciliära tankar om tingens katolska ordning från predikstolen i Sankta Eugenia där du helt oemotsagd också kan avskräcka församlingen från katolska reformsträvanden.

Du trivs bäst inför kyrkliga åhörare som tigande och andäktigt lyssnar ……ty den som tiger samtycker !

Eftersom du tillåter dig att benämna din pingstpredikan som ”mycket matnyttig” för mig att läsa, så tar jag mig friheten att rekommendera en ”mycket matnyttig” och oförglömligt bra föreläsning från 2010 av sr Madelaine åt dig.  

”En levande tro –

Kyrkans största utmaning idag”


Men trons språk får inte reduceras till rationella utsagor, utan måste förbli ett poetiskt kärleksspråk som ger en djupdimension åt våra existentiella livserfarenheter. Vår tro saknar ofta liv något som är sant i de flesta trosgemenskaper idag. Om tron endast förkunnas som en lära i form av dogmer, i form av en katekes, eller ännu värre i form av moralism stelnar själva tron och upphör att svara på frågan varför. Istället börjar tron svara på hur och vad, något som dess tradition i form av existentiella berättelser aldrig varit avsedd att göra.” 

http://www.dominikansystrarna.se/aldre-foredrag-av-syster-madeleine-fredell-op/

Mvh

Irène Nordgren