Media världen runt skriver 21 oktober om påven Franciskus uttalande i ny dokumentärfilm – ” Francesco” av Evgeny Afineevsky.

Det har varit intressant att den senate veckan följa kommentarer i sociala media ang Franciskus uttalande om stöd för ”en lag om samkönade partnerskap”

Nyheten har väckt blandade känslor och reaktioner i den katolska världen. Å ena sidan gläder sig många progressiva katoliker helhjärtat och betonar det uppseendeväckande men odelat positiva i ett påvligt uttalande.  

Bla James Martin SJ exempel från denna grupp som här intervjuas i CNN.

https://www.youtube.com/watch?v=Bqy0uHw4dEI

Å andra  sidan har uttalandet  triggat Franciskus  främste motståndare – vår tids katolske motpåve –

ärkebiskop Carlo Maria Viganò  att samla ihop sina traditionalistiska trupper och under sitt befäl med förnyad kraft fortsätta sitt anfallskrig mot  Franciskus som man utmålar som  heretiker och helst skulle vilja avsätta.

En entusiastisk och helnöjd John-Henry Westen på Life Site presenterar Carlo Maria Viganò. Båda två utmärkta exempel från denna grupp.

 https://www.lifesitenews.com/opinion/ap-vigano-here-is-what-popes-ambiguous-statements-are-doing-to-the-church?utm_source=LifeSiteNews.com&utm_campaign=c862e9bf4e-Daily%2520Headlines%2520-%2520World_COPY_867&utm_medium=email&utm_term=0_12387f0e3e-c862e9bf4e-404178453

Sedan finns ytterligare en tredje grupp katoliker som alltid är noga med och överdrivet ivriga att aldrig missa ett tillfälle att framhålla och citera Katolska Kyrkans Katekes (KKK). Denna grupp har nu fått fullt schå att med hjälp av teologiskt verbala krumbukter och långrandiga teologiska utläggningar tona ned Franciskus uttalande för att på så vis  dölja alternativt slippa erkänna att den nuvarande påven de facto – nu och redan tidigare – blottlagt ett annat mind-set / en annan inställning till frågor som rör  homosexualitet än sina företrädares uppfattning  dvs den uppfattning som finns formulerad i Katolska Kyrkans Katekes § 2357  ”Med stöd av Skriften som framställer homosexuella handlingar som i högsta grad klandervärda har traditionen alltid förklarat att ”homosexuella handlingar i sig själv är felaktiga.” De strider mot den naturliga lagen. De stänger av den sexuella akten från att ge liv. De har inte sitt ursprung i en känslomässig komplementaritet.  De kan aldrig i något fall godkännas.”    

KKK innebär i klartext att homosexuella katoliker – som vill ”leva enligt kyrkans lära” och med gott samvete kunna gå till kommunion – tvingas till ett liv i livslångt celibat.  

 Exempel från denna grupp bla Thomas Idergard SJ  som på Tidskriften Signum Facebooksida hänvisar till sin egen Facebook sida där han mycket utförligt lägger ut texten

https://www.facebook.com/tidskriftensignum/posts/3459670277442882

https://www.facebook.com/thomas.idergard/posts/10157122792081529

I Tyskland har den kände jesuiten Klaus Mertes

sedan länge uppmanat katolska kyrkan att ändra sitt  ”mind-set ” kring homosexualitet och där har också  fd ordföranden för  Tyska Biskopskonferensen kardinal Reinhard Marx och dess nuvarande ordförande biskop Georg Bätzing tillsammans  med  biskop Franz-Josef Bode i Osnabrück mfl tyska biskopar  önskat en revidering av katekesens ordalydelser om homosexualitet. Och som sagt i USA har James Martin SJ gjort sig känd för att förespråka en förändrad syn i HBTQ frågor. 

I  Österrike utkom tidigare i år – på uppmaning av Österrikiska biskopskonferensen –  boken ”Välsignelser av samkönade par.”  Flera tysktalande teologer har bidragit med texter i boken och  en av  huvudredaktörerna är prästen Ewald Volgger – rektor på privata katolska universitetet  i Linz. Även han förordar en revidering av katekesens ordalydelser och  pläderar för en välsignelseakt för samkönade par ”så snart som möjligt.”  

Något sådant skulle i sin tur kunna undanröja den nuvarande  godtyckligheten och nyckfullheten inom katolskt församlingsliv när det gäller inställning och bemötande av katolska homosexuella par som redan idag lever samman till förmån för en globalt likartad inställning  och därmed ett mer rättvist församlingsbemötande oavsett om man är homosexuell kändis eller inte, i vilket land man bor eller vilken församling man tillhör eller vem som råkar vara ens biskop eller kyrkoherde.  Påvens uttalande är ett steg i rätt riktning  mot att häva det inomkatolska hyckleriet kring synen på homosexuella relationer och därigenom en öppning mot en mer genomgripande översyn  av katolska kyrkans syn på fortplantning, sex-och samlevnad i allmänhet och syn på homosexualitet i synnerhet. Allt hänger ihop och gjorde så också för 2000 år sedan då bibeltexterna  kom till i en religiös och kulturell kontext och utifrån ett strikt hierarkiskt system – med bla inbyggt slaveri – där sex byggde på makt, över-och underordning, heder och skam och där begrepp som samtycke och jämställdhet var helt okända. 

Katoliker i Sverige har tyvärr dålig inblick i hur katolska kyrkan progressivt utvecklas på kontinenten då katolska media här i landet konsekvent undviker  att förmedla de progressiva katolska röster som kommer från biskopar, präster och teologer på kontinenten och vilka nu kan sägas ha bidragit till att bana väg för Franciskus  uttalande. Signum och biskopsämbetets husorgan Katolskt Magasin har ett inbyggt Bullerbyfilter som fungerar klanderfritt och tyvärr hindrar progressiva nyheter att nå katoliker i Stockholms katolska Stift.

// Irène