Naturen känner inte till ordet förlåtelse. Naturen skyddar det nytillkomna livet. Träd skyddar det skadade och ömtåliga broder-trädet genom sitt rotsystem. Växter växer genom ljusets ömhet och känner glädje när de hör en harmonisk musik. Alla mödrar i djurriket värnar om det nytillkomna.. många med sitt eget liv. Skapelsen är som integrerad i varje tråd av det finaste silke i den Förlåt som prydde det allra heligaste i det judiska templet som gick itu vid korsfästelsen. Kristna antisemiter har hänvisat segervisst att det var G-ds straff åt det judiska folket och kyrkan har arrogant trott sig kunna reparera det finaste av silke som Skapelsens Förlåt i det nu enligt dem det kristna templet består av. Bara människorna biktade sig och bad om förlåtelse så fanns Förlåten på plats igen. Självklart. Under kyrkans regi kan allt bli bra igen, de har ju en ofelbar påve och G-ds ställföreträdare präster och biktande lydiga människor. Under 2000 år behövde kyrkan aldrig säga förlåt. Inte till människor. Inte till djur och natur. 

Men så en dag hände det sig att folket tvingade fram ett förlåt. Utan Internet hade det aldrig gått.
Människor fick kontakt med människor. Offer talade med offer. Mänskligheten krävde kyrkan att hon skulle be om förlåtelse. Kyrkan gjorde det inte självmant.


Påven ber judarna om förlåtelse i Israel 

Påven ber om förlåtelse för mord på typ katarerna 

Påven ber om förlåtelse för brännandet av kvinnor dvs häxbränningen 

Påven ber om förlåtelse prästers övergrepp på barn i USA

Påven ber om förlåtelse för mord på urbefolkningens barn i Canada.

Kyrkan ber om förlåtelse för sexövergrepp i mängder i Tyskland

Kyrkan ber om förlåtelse för sexövergrepp och mord på Irland

Kyrkan ber om förlåtelse för 300.000 sexövergrepp i Frankrike.

Kyrkan ber om förlåtelse för sexövergrepp i Australien. 


 

    ”Den sjuka fiskflickan”

Att be om förlåtelse är vackert och rätt. Det är ett underbart ord. Att säga förlåt ideligen är någonting annat. Att söka försoning på räls likaså. Om en människa upprepar sin synd så anar man att människan har en rutin. Det är bekvämt dessutom. Man ber om förlåtelse i en bikt och blåser bort allt med vinddraget från biktskåpet när man går ut. Lättad. Hur enkelt som helst för en italiensk maffiaboss, till exempel.   

Ingen annan religion har gjort så mycket ont i världen som den kristna. Ingen annan religion lägger tonvikt på synd som den kristna.

Förutom den ekonomiska kompensationen till offren skulle kyrkan kunna hävda att den tre-enige G-den redan har gett kyrkan en förlåtelse. Pang-bekvämt. Kyrkan vet ju själva genom sina präster när G-d förlåter. Jäv skulle juristen säga och ett inside jobb skulle industrimannen benämna det som. Fast troligen är de ointresserade av kyrkliga piruetter. Idag syns katolsk etik sällan i media. Det är en tragisk konsekvens för en kyrka som anser sig ha rätten att evangelisera ett g-dlöst land. Men vem tror kyrkan är villig att låta sig evangeliseras av en kyrka som alltför ofta och plötsligt nu bett om förlåt för mord och förbrytelse genom 2000 år? Bör de inte evangelisera sig själva? Städa upp i sitt eget hus? Bli trovärdiga.

Nu gäller det att lyssna på den del av skapelsen som äger en annan röst. Naturen och djuren är aldrig arroganta. Alla troende bundna till en religion eller ej …alla som längtar hem till en annan verklighet har en chans att i sista minuten vara stora i Kärlek till allt liv.


Agneta Sofiadotter  (ps jag blev ombedd att sätta in min egen konst)