Kanske oartigt att inte svara när du frågar på Väks Fb sida om jag vill sitta med på referensgruppmöte för Katolskt Forum ”för att höra hur vi resonerar”.

Ibland finns bakomliggande orsaker till att en fråga kan upplevas som obehaglig och därför känns svår att svara på………du är en orsak …….

En ledtråd för att du ska förstå är en krönika på Dagens Seglora 2017 som jag skrev med anledning av att sr Madeleine Fredell OP höll sitt lysande högtidstal i Storkyrkan – i samband med Riksmötets öppnande 2017 – i vilken jag omnämner såväl dig som Thomas Idergard…….. http://dagensseglora.se/2017/09/15/riksmotets-oppnande/

Även i KV blogg 2017 http://www.katolskvision.se/blog/?p=24083

För andra gången efter reformationen en katolik i Storkyrkans predikstol och därtill denna gång en kvinna och ordenssyster som talar om flyktingar och inkludering av den Andre och att ”DET GEMENSAMMA GODA INTE LÄMNAR NÅGON UTANFÖR”

En kompakt tystnad i katolska media ! Det kommer jag aldrig glömma !

Sr Madeleines ord handlade om flyktingar och utgick från den dagens bibeltext 5 Mos 26:5 Min fader var en hemlös aramé……..” och var i samma anda som Patricia Lorenzoni nu talade i Katolskt Forum.

Det går att läsa sr Madeleines hela tal här https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsdomkyrkoforsamling/hogtidstalet-i-storkyrkan

Det går att lyssna på sr Madeleine ca 16 min in i videoklippet. https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1107404105958490

Foto: Louise Linde

Vad jag vet så blev inte Sr Madeleine – fd vice ordförande i Justitia et Pax – tillfrågad av arrangören Katolskt Forum att tex tillsammans med Patricia Lorenzoni vara panelist när ämnet för Katolskt Forum var ”Solidaritet Etik och Moral – I skärningspunkten mellan välfärdsstat och asylpolitik”

Det här du kommer in Erik Helmerson……..

I okt 2013 – ett halvår efter att Franciskus tillträtt som påve – deltog du i ”Människor och Tro” tillsammans med sr Madeleine Fredell OP och Ulf Jonsson SJ. Du uttalade dig såååååå bra ”Det här är inget nytt för katolska kyrkan att stå upp och vara en röst för rättvisa och mot rövarkapitalism och mot alla ideologier som sätter pengar istället för människan i centrum. Det är kristen katolsk baskunskap och verkligen inget nytt.”

https://sverigesradio.se/avsnitt/260201

Helt rätt Erik Helmerson ! ”Det är verkligen inget nytt! ” Med den inställningen 2013 vore det naturligt att du 2017 backat upp sr Madeleine i katolska media…….

Det nya 2017 var att fd MUF ordföranden Thomas Idergard SJ hade blivit präst i Sankta Eugenia……och sedan dess har du strukit begrepp som ”rövarkapitalism” ur din vokabulär….

Istället väljer du att ställa mig mot väggen när jag ifrågasätter Katolskt Forums val av en panelist som Carl Rudbeck som i media gjort sig känd för bla yttranden typ ”Att tala om inkludering om folk som vill mörda oss…..” ”Islam går inte skilja från politik…”

// Irène

PS Istället för att jag sitter och lyssnar i ett referensgruppmöte för Katolskt Forum skickar jag med dig ett tips ! Varför inte i dessa Zoom tider via länk inbjuda katolska företrädare – präster, biskopar och ordenssystrar – utanför den svensk katolska ankdammen som skulle kunna ge svenska katoliker en bredare / mer universell katolsk panoramabild ……