Samma dag 21 juni 2022 som ett osignerat uttalande görs från Vatikanen – skriver Signum på sin websida. ”Den synodala vägen i Tyskland kritiseras i skarpa ordalag i ett uttalande från Vatikanen i dag, torsdagen den 21 juli. I uttalandet heter det att man ser sig tvungen att påminna deltagarna i den Synodala vägen i Tyskland om att de inte har några befogenheter att införa några nya former av ledningsstrukturer i kyrkan, och att de saknar auktoritet att införa några ändringar i kyrkans troslära eller morallära. ”Den Synodala vägen i Tyskland saknar auktoritet att påtvinga biskopar och lekfolk några sådana ändringar” heter det i uttalandet.”

https://signum.se/vatikanen-riktar-skarp-kritik-mot-den-synodala-vagen-i-tyskland/

Synodala Vägens 2 ordföranden dr Irme Stetter- Karp -ordf för Centralkommitteen för tyska katoliker ZdK – och biskop Bätzing – ordf för Tyska Biskopskonferensen – besvarar redan samma dag Vatikanens uttalande i vilket man bla försäkrar att man inte har för avsikt att ”gå sin egen väg”. https://www.synodalerweg.de/fileadmin/Synodalerweg/presse_2022/2022-SW-038eng-Statement-Praesidium-SW-zur-Erklaerung-des-Heiligen-Stuhls.pdf

Signum tycks dock inte anse det nödvändigt att publicera svaret utan Vatikanens uttalande får stå oemotsagt.

La Croix lägger lägger 22 juli upp nedanstående bild på en trött påve under rubrik

”Pope Francis has failed to change the ”hierarchicalist” ethos at the Vatican”

La Croix betonar att uttalandet från Vatikanen är osignerat.

”Who is responsible for the unsigned Vatican statement?”

”So what is going in the Vatican? Under whose authority was this ”Statement of the Holy See” issued? Did the pope know about it? Was he the one who ordered it be published?”

La Croix recyclar också intervjun med påven 2013 som gjordes i samband med att Franciskus tillträdde sitt ämbete och i vilken påven beskriver sin katolska vision och bla betonar att den viktigaste reformen han eftersträvar är kurians attityd ”The first reform must be the attitude.” https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2013/september/documents/papa-francesco_20130921_intervista-spadaro.html

“How are we treating the people of God? I dream of a church that is a mother and shepherdess. The church’s ministers must be merciful, take responsibility for the people and accompany them like the good Samaritan, who washes, cleans and raises up his neighbor. This is pure Gospel. God is greater than sin. The structural and organizational reforms are secondary—that is, they come afterward. The first reform must be the attitude. The ministers of the Gospel must be people who can warm the hearts of the people, who walk through the dark night with them, who know how to dialogue and to descend themselves into their people’s night, into the darkness, but without getting lost. The people of God want pastors, not clergy acting like bureaucrats or government officials. The bishops, particularly, must be able to support the movements of God among their people with patience, so that no one is left behind. But they must also be able to accompany the flock that has a flair for finding new paths.”

https://international.la-croix.com/news/letter-from-rome/pope-francis-has-failed-to-change-the-hierarchicalist-ethos-at-the-vatican/16437

// Irène

PS I mars 2022 ges Kjell Blückert (som sitter i Signums redaktion) utrymme att på Signums websida https://signum.se/borja-pa-nytt-en-alternativ-synodal-vag/ raljera över den Synodala Vägen och presentera den nya motståndsrörelsen Neuer Anfang som beskrivs som ”en alternativ synodal väg, som verkar ta frågorna om reform på större och mer realistiskt allvar än den väg som mer lever i det blå, läs: i liberalteologiska luftslott.”

 http://www.katolskvision.se/blog/?p=29885

Signum angelägen att i mars 2022 publicera Nordiska Biskopskonferensens brev till biskop Bätzing under rubrik ”Nordiska biskopas ifrågasätter den synodala vägen i Tyskland ”https://signum.se/nordiska-biskopar-ifragasatter-den-synodala-vagen-i-tyskland/

Biskops Bätzings svar väljer Signum att inte översätta och publicera vilket VÄKS därför tar på sig.

http://www.katolskvision.se/blog/?p=29965

På Tidskriften Signum Fb sida applåderas och hyllas nyheten om Vatikanens uttalande av Thomas Idergard SJ (Signums redaktionskommitté) som där också återanvänder sina favorituttryck ”åsikts- och smörgåsbordsteologi” om meningsmotståndare – något som ger mängder med likes från meningsfränder. https://www.facebook.com/100063616058016/posts/pfbid02cj2XVvXzRfTgKyzsm1ELYmrA1ChDJk4etjqJa6yVse7wSN8ZSM9oUaestS3sC4Fdl/?d=n

Med tanke på Nordiska Biskopskonferensens brev och Signums val att låta bli att översätta och publicera svar från biskop Bätzing och den Synodala Vägen är det fritt fram för läsare att bilda sig en egen uppfattning var Stockholms katolska Stift står i relation till Synodala Vägen….

Och som sagt Vad är det som pågår i Vatikanen ?