”Påven ber om förlåtelse i präriestaden Maskawacis”

”Skylten ˮMental Health and Cultural Supportˮ syns tydligt bredvid en tipi, den kanadensiska indianska ursprungsbefolkningens traditionella tält. Ungefär 300 frivilliga har kommit till den lilla präriestaden Maskawacis för att stödja de överlevande, som de själva kallar sig, vid det första stora mötet med påven Franciskus. De delar ut ˮtårepåsar ˮ. Där ska människorna lägga näsdukarna som de har torkat sina tårar med. Sedan kommer påsarna att brännas upp.”

https://signum.se/paven-ber-om-forlatelse-i-prariestaden-maskawacis/

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2022-07/canada-pope-reiterates-shame-for-indian-residential-schools.html

// Irène

PS Jag konstaterar åter hur en och samma händelse upplevs olika av världens katoliker.

För mig blir Franciskus medverkan i ceremonierna i präriestaden Maskawacis ett starkt berörande uttryck för ett behov att visa sin djupa solidaritet med en ursprungsbefolkning mot vilken katolska kyrkan gjort sig skyldig till försyndelser och som kyrkan nu vill be om förlåtelse för.

Därför oerhört sorgligt att detta i Life Site tolkas i termer av att påven deltar i ”hedniska smutsiga ritualer” https://www.lifesitenews.com/news/pope-francis-arrives-in-canada-for-penitential-pilgrimage/?utm_source=daily-2022-07-25&utm_medium=email

Om det är något som är smutsigt så är det den smutskastning av Franciskus som sker i vissa media typ Life Site !