På mitt öppna brev http://www.katolskvision.se/blog/?p=30386 svarar kyrkoherde Dominik Terstriep SJ 12 okt

Hej Irène, 

jag hade ett respektfullt och lugnt samtal med NN om pridetåget och hennes artikel. I egenskap av kyrkoherde bad jag henne att inte längre dela ut kommunionen, eftersom jag vill undvika osämja vid kommunionbänken. Jag har uttryckt min uppskattning för henne och hennes barn. Att hon inte längre delar ut kommunionen är inte något straff utan en åtgärd för att undvika splittring. Biskopen har gett sitt uttryckliga godkännande för det.

Med hälsning!
p Dominik Terstriep s.j.
– kyrkoherde –

————————————————————————

Jag svarar 12 okt

Hej p Dominik

Tack för Ditt svar.  Tillåt mig uttrycka min förvåning över att Du ger Dig själv tolkningsföreträde hur NN och andra katoliker ska tolka Din åtgärd. Det är alltid mottagaren som har tolkningsföreträde.  Tillåt mig också uttrycka förvåning över hur Du kan tro att Din åtgärd undviker ”splittring och osämja”.  Många katoliker är mållösa över Din åtgärd – inklusive  jag själv  innan jag hämtade mig.

Mvh

Irène

PS Är det OK om jag lägger ut ditt svar på KV blogg.


13 okt

Hej Irène, du får lägga upp mit svar om du

1. återger det fullständigt

2. visar ditt ursprungliga brev jag svarat på.

Med hälsning!
p Dominik Terstriep s.j.
– kyrkoherde –