Är det någon som tänkt närmare på varför vi kristna har en treenig Gud? Jag gissar att många svarat som jag själv d.v.s. med det föga tillfredsställande, för att det är så och alltid har varit så.
Vilket förstås inte stämmer, den nu rådande synen på Treenigheten i form av Fadern, Sonen och Anden formulerades vid kyrkomötet i Nikaia 325 e.kr i polemik mot  Arianismen.

Tre är ur ett historiskt perspektiv ett viktigt tal i många kulturer, det himmelska talet som står för själen, medan fyra symboliserar kroppen.
Triader av gudomligheter förekommer på i många religioner, t.ex. hos romarna:
”At the head of the earliest pantheon were the so-called Archaic Triad of Jupiter, Mars, and Quirinus, whose flamens were of the highest order, and Janus and Vesta. According to tradition, the founder of Roman religion was Numa Pompilius, the Sabine second king of Rome, who was believed to have had as his consort and adviser a Roman goddess or nymph of fountains and prophecy, Egeria. The Etruscan-influenced Capitoline Triad of Jupiter, Juno and Minerva later became central to official religion, replacing the Archaic Triad — an unusual example within Indo-European religion of a supreme triad formed of two female deities and only one male.”

http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_mythology

Men det finns fler exempel på tredelade gudar, hos egyptierna Thot, i hinduismen Trimurti, i Buddhismen Tri-ratna osv.
Att kristendomen har en treenig Gud verkar alltså inte vara en slump, utan det passar in det kulturella sammanhang den formades i. Det är lite spännande att tänka sig att det kunde sett ut på ett annat sätt. Jag tänker närmast på att Sofia, visheten kanske kunde varit med om fyrtalet varit himmelskt då på 300-talet.
Det här är lättillgängliga uppgifter jag tittade först i de två symbollexikon jag har, Cooper och Biedermann. Ungefär samma fakta men mer utförliga finns på Wikipedia.

http://en.wikipedia.org/wiki/Three#In_religion

/Anneli Magnusson