Bengt Malmgren  skriver på sin blogg igår 24 maj att han  träffade pastor Stefan Swärd på Jesusmanifestationen och tydligen kom de i  samspråk om sex och samlevnad och ”den heterosexuella normen för äktenskapet.”

Båda  tycks  vara rörande överens om att sex endast får försiggå inom ett äktenskap  och att äktenskapet endast är till för man och kvinna.  Underförstått katolska homosexuella får inte ha sex.

De döms underförstått till obligatoriskt livslångt celibat.

”Men jag påpekade för Stefan att det också inom Katolska kyrkan finns en ”liberal” opinion som hellre vill anpassa Kyrkan till gängse modern livsstil än att bevara Bibelns och Kyrkans tradition på detta område ” skriver Bengt Malmgren.

http://katolsktfonster.se/forum/blogs/bengts_blogg/archive/2010/05/24/en-del-kyrkor-har-m-229-lat-in-sig-i-ett-h-246-rn-i-228-ktenskapsfr-229-gan.aspx

Vad vissa pastorer har för uppfattning i sin yrkesutövning angående homosexualitet lämnar jag för stunden åt sidan.

Men att en yrkesutövande psykiatriker inom Stockholms Läns Landsting hellre hänvisar till bibeln och pekar finger åt ”liberal opinion” som stödjer sig  på  gängse internationella psykiatriska diagnossystem typ DSM- 4 eller (WHO diagnossystem)  ICD -10 tvingar  mig som yrkesutövande psykoterapeut att starkt reagera.

I  Läkartidningen nr 7 /2009.  säger  psykiatrikern Åsa Nilsonne i en artikel

”Djuren i par mot Noaks ark – var de alla heterosexuella? ”

”Klassificeringen av homosexualitet som en sjukdom höll sig kvar länge i de moderna psykiatriska diagnossystemen. I den första upplagan av det amerikanska diagnossystemet DSM, från 1952, klassades homosexualitet som en sexuell avvikelse, jämsides med bland annat pedofili och sexualsadism. Klassningen fanns kvar i kommande upplagor, ända tills styrelsen för American Psychiatric Association 1973 beslöt att ta bort homosexualitet som sjukdomsdiagnos ur DSM – ett beslut som, med en ovanlig åtgärd, ratificerades i en medlemsomröstning året därpå.

I Världshälsoorganisationen WHOs diagnossystem ICD försvann homosexualitet som egen diagnos först i och med ICD-10, som publicerades 1992.

– Inom psykiatrin har många länge sett homosexualitet som onaturlig, säger Åsa Nilsonne. Man har hittat på olika slags behandlingar för att få folk att ändra sin sexuella orientering, vilket förstås varit traumatiserande för de som drabbats. Det är nästan så jag skäms för min profession när jag tänker på det! ”

http://www.lakartidningen.se/store/articlepdf/1/11349/LKT0907s453_455.pdf

I Sverige  avskaffade Socialstyrelsen homosexualitet som sjukdomsbegrepp  1979.

När det gäller homosexualitet så dömer  först  katolska kyrkans katekes  homosexuella till att leva i   livslångt  tvångscelibat men under denna tid  ska homosexuella  SAMTIDIGT visas ”respekt, medlidande och finkänslighet” .

Om något är SJUKT så är det detta.

// Irène