Biskop Anders Arborelius

Katolska biskopsämbetet

Stockholm.

Hej Anders!

Jag vet inte om du läser Katolsk Visions blogg, men eftersom du har uttalat dig mot oss förmodar jag att så är fallet. Jag har en angelägen fråga till dig.

Genom åren har jag åtskilliga gånger varit inblandad i samtal och diskussioner om förbudet mot kvinnliga präster i vår kyrka. Jag har vid varje tillfälle kunnat konstatera:

– att det finns präster, ordensfolk och lekmän med uppdrag i stiftet som anser att kvinnor borde få bli präster, alternativt att frågan behöver diskuteras fritt och  offentligt.

– att det emellertid är omöjligt för dem att ta en sådan offentlig ställning, alternativt diskutera frågan offentligt eftersom de personliga konsekvenserna skulle bli för allvarliga.

Gång på gång möter jag påståendet att den som uttalar sig för kvinnliga präster eller en offentlig debatt i frågan riskerar att förlora sina uppdrag eller sin anställning, alltså ytterst sin försörjning.

Jag menar att detta är en mycket allvarlig oro som behöver klaras ut. Kanske oroar de sig i onödan? Kanske är de offer för en spiral av gissningar och tomt prat?

Som biskop i vårt stift är du den som kan klarlägga och svara. Oroar de sig i onödan eller är det verkligen så att den med uppdrag inom stiftet som uttalar sig för kvinnliga präster eller för en offentlig debatt i frågan måste räkna med de konsekvenser jag här nämnt?

Jag frågar dig offentligen eftersom detta är en fråga som kräver offentlighet. Du är välkommen att svara här på bloggen. Skulle du välja att svara på något annat sätt kommer jag att publicera ditt svar här. Detta gäller även om du svarar privat.

Göteborg 24 november 2012

Med vänlig hälsning

Gert Gelotte