• Kommentarerna ska behandla inlägget. Detta innebär att osakliga kommentarer kan komma att raderas.
  • Rasistiska, sexistiska, homofoba eller andra stötande kommentarer raderas.
  • Länkar till sidor med diskriminerande innehåll, inklusive fascistiskt, nazistiskt eller fanatiskt religiöst raderas.
  • Länka enbart till etablerade mediesiter i löpande text.
  • Okontrollerbara och overifierbara faktauppgifter accepteras inte. Fakta kräver källor.
  • Ange en fungerande mailadress. Vid tveksamheter kan denna komma att användas för att verifiera skribentens seriositet.

Observera att det inte är en demokratisk rättighet att få kommentera på denna blogg. Precis som på en tidning så är det utgivaren som avgör vad som passar. Att hänvisa till det fria ordet hjälper föga då det med frihet följer ansvar.