Gert Gelotte
Irène Nordgren
Agneta Sofiadotter

Gästskribenter: Anneli Magnusson

Några förtydligande 14 maj 2012:

Alla skribenter ansvarar strikt för sina inlägg och ansvarar även för alla kommentarer
– dvs modererar vid behov –
under sina egna inlägg.

Meddelanden till Skribenterna eller namngivna undertecknare av Manifestet kan skickas genom
adressen contact@katolskvision.se eller via Kontaktfältet på hemsidan.

Jag vidarebefordrar till den/de det berör om avsändarens e-adress finns angiven.

Jag är enbart administratör av Bloggen, jag kan ej ställas till legalt eller moraliskt ansvar. Vi har ingen ansvarig utgivare, den rollen innehas av respektive Skribent, i den egenskapen även av mig för mina inlägg och kommentarer därunder.

På förekommen anledning tycker jag att det är viktigt att påpeka att ”sårande och stötande” skrivningar inte bör ske på KV Blogg.