Glöm det som förut var,
tänk inte på det förgångna.
Nu gör jag något nytt.
Det spirar redan,
märker ni det inte?
Jag gör en väg genom öknen,
stigar i ödemarken.

(Jesaja 43:18-1)

"Om detta är människors påfund och verk försvinner det av sig självt. Men är det från Gud, då kan ni inte krossa dem. Det kan visa sig att ni kämpar mot Gud själv." (Apg 5: 38-39)

Jesus sa: "Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten." (Mark 2:27)

Vilka kan säga att de till fullo förstått Jesus Kristus? Inte vi. Men vi har mött honom, och vi arbetar tillsammans på att formulera följderna av detta. Vi har en vision i vardande. Den är katolsk, den erkänner att Gud famnar alla utan undantag. Katolsk Vision syftar till:

  • förnyelse av allt som är gott och hållbart
  • förändring av det som inte längre tjänar målet att Kristus ska bli allt i alla

Katolsk Vision vill gå vidare i samma anda av sammanhållning som tidigare generationers reformkatoliker. Vi önskar dialog med alla er som också vill det goda samtalet.