Archive for the 'Uncategorized' Category

Published by Irène Nordgren on 13 okt 2021

I Signumpodden – John Sjögren hjälper Ruth Nordström med martyrglorian

Den enda gång samvetsfrihet offentligt diskuterats inom katolska kyrkan i Sverige är utifrån fallet med barnmorskan – Ellinor Grimmark – som inte ville ”arbeta med aborter” och därför vägrades anställning och vars juridiska ombud blev och forfarande är Ruth Nordström. I samband med att Ruth Nordström utkommer med sin bok ”Till de utsattas försvar” vars ”röda tråd är fallet Grimmark” anordnar Katolskt Forum 16 september en samtalskväll i Stora Salen i Sankta Eugenia där Ruth Nordström tillsammans med 3 goda vänner backas upp i en panel och ges tid och rum att förmedla sina åsikter med garanti att slippa bli ifrågasatt.

http://www.katolskvision.se/blog/?p=29253

En knapp månad senare 12 oktober bjuder John Sjögren Ruth Nordström till samtal i Signumpodden där John Sjöström hjälper Ruth Nordström med martyrglorian. https://signum.se/nytt-avsnitt-av-signumpodden-till-de-utsattas-forsvar-med-ruth-nordstrom/

I samtalet nämns i en bisats hur Ellinor Grimmark – som utlovats arbete som barnmorska – mailade till arbetsgivaren : ”Bara så ni vet jag vill jobba med förlossningar och inte utföra aborter.” Inget nämns dock att Ellinor Grimmark som barnmorska inte heller ville sätta in kopparspriral eller dela ut p-piller.

Vem som helst – utom John Sjögren – tänker att antingen är Ellinor Grimmark ovanligt naiv och omogen eller så var mailet en medveten provokativ strategi från början. Oavsett vilket så lades genom Ellinor Grimmarks tillvägagångssätt grunden till den därpå följande juridiska upptrappningen som ännu inte är avslutad. Ruth Nordström väntar fortfarande på resningsbeslut från Europadomstolen.

Raljerande och skrattande avfärdas också i förbigående anklagelser ”att vara i maskopi med abortlobby”.

-”Helt galet” förkunnar John Sjögren sakkunnigt.

Detta trots mängder av fakta som framkommit av grävande journalistik i svenska media ang Ruth Nordströms koppling som samarbetsparter till ADF – Alliance Defending Freedom – och som VD för Provita / Ja till Livet.

SR ekot 17 jan 2017 https://sverigesradio.se/artikel/6614458

https://www.aftonbladet.se/ledare/a/VRdpX4/bra-att-drottningen-vagrar-ta-emot-priset

För den som fortfarande tvivlar på Ruth Nordstöms tolkning av verkligheten rekommenderar Sjögren ”att läsa boken” – underförstått där finns sanningen svart på vitt !

// Irène

PS Fallet Ellinor Grimmark handlar ytterst om samvetsfrihet ska vara gratis eller få kosta.

Om nu GRATIS samvetsfrihet är så viktigt för katolska kyrkan i utom-katolska arbetsmiljöer så ligger det nära till hands att undra över varför det då inte är LIKA viktigt i inomkatolska arbetsmiljöer ? Där kan samvetsfrihet bevisligen betinga ett oerhört högt pris. Biskop Anders har tex i intervju betonat samvetets överhöghet med orden ”kosta vad det kosta vill” – underförstått det kan bli mycket dyrt att följa sitt samvete – underförstått i katolsk arbetsmiljö. I utom-katolsk arbetsmiljö typ Landstinget ska samvetsfrihet naturligtvis vara gratis!

Om detta skrev jag i DAGEN redan 2013 ”Samvetsfrihet för alla?” https://www.dagen.se/debatt/2013/01/02/samvetsfrihet-for-alla/

Och med Gert Gelotte i DAGEN 2015 https://www.dagen.se/debatt/2015/10/16/inomkatolsk-samvetsfrihet/

2 typexempel från inom-katolsk arbetsmiljö där samvetets överhöghet inte varit gratis utan kostat vederbörande mycket är fallet syster Margaret McBride från 2010 och fallet Roy Bourgeois från 2012.

A Catholic nun, who was a member of a Phoenix Catholic hospital’s ethics committee, was excommunicated and reassigned last week for her role in allowing an abortion to take place at the hospital, according to the Phoenix diocese. The surgery was considered necessary to save the life of a critically ill patient.

https://www.ncronline.org/news/justice/nun-excommunicated-allowing-abortion

Efter protester återupprättades syster Mc Bride senare.

Fallet Roy Bourgeois Katolsk Vision 2012 http://www.katolskvision.se/blog/?p=8001

Katolsk Vision 2020 http://www.katolskvision.se/blog/?p=28106

Läkartidningen 2015 Vad är då en människa ? Abortförbud / preventivmedelsförbud https://lakartidningen.se/debatt-och-brev/2010/03/vad-ar-da-en-manniskaae/

Öppet brev till Thomas Idergard SJ Almedalen 2015 http://www.katolskvision.se/blog/?p=16780

Published by Irène Nordgren on 07 okt 2021

Den synodala vägen som svar på klerikalism och mörkläggning av prästers pedofili

Gert

Just nu pågår i katolska kyrkan runtom i världen lokala förberedelser kring den Synodala Vägen som avslutas med biskopssynoden i Rom okt 2023. 4 ämnen står på agendan varav ett ämne är Makt / maktfördelning och de övriga tre ämnena är sexualmoral, prästers levnadsform och kvinnans ställning. Den synodala vägen har initierats utifrån behovet av nödvändiga reformer i syfte att katolska kyrkan vill försöka återfå trovärdighet som förlorats i samband med avslöjanden – som började flera decennier sedan – om mörkläggning av prästers sexuella övergrepp på barn och ungdomar

I detta sammanhang – med den nya rapporten från Frankrike om prästers sexuella övergrepp – passar det bra att recycla vår artikel i Kyrkans Tidning som vi skrev för 11 år sedan – långt före den Synodala Vägen – och som är rykande aktuell idag”Enväldet har nått vägs ände”

https://www.kyrkanstidning.se/debatt/envaldet-har-natt-vags-ande

// Irène

PS http://www.katolskvision.se/blog/?m=20200307

Published by Gert Gelotte on 06 okt 2021

Är celibatet värt det mänskliga priset?

Rapporten att minst 216 000 barn fallit offer för 2 900 till 3 200 pedofiler de senaste 70 åren i den franska katolska kyrkan har slagit ner som en bomb.

Tyvärr är rapporten långt ifrån unik. Det är nu drygt 20 år sedan Boston Globe utlöste ett jordskred av först avslöjanden och sedan utredningsrapporter om pedofili bland katolska präster. Samt om hur detta dolts och hur pedofila präster skickats från församling till församling utan hänsyn till att övergreppen fortsatte.

Sedan dess har avslöjanden detonerat i land efter land. På Irland har den katolska kyrkan kraschat. I Tyskland är den på väg att göra det och nu Frankrike. 

Kyrkans reaktion var först att blåneka, sedan att försvåra varje försök till utredning, därefter att spä ut skulden genom att hävda att det nog är lika illa eller värre på andra ställen. Numera lägger sig kyrkans biskopar, inklusive påven, platt på ansikten och ber om förlåtelse. Något annat är knappast meningsfullt. Det finns inte längre någon respekt, någon tillit, något förtroende kvar att försvara och förlora.

Dock är verklig vilja att förutsättningslöst söka efter orsaken till att så många katolska präster våldtagit barn svår att finna. I stället har skulden lagts på homosexuella eller sekulariseringen eller modernismen eller … Det är så att säga Målgans fel.

Jag är helt på det klara med att pedofilin bland katolska präster är en komplex fråga och att det inte finns enkla svar på komplexa frågor. Men om vi skall söka efter brister i den katolska kulturen i stället för att söka efter någon annans fel eller generella brister i den mänskliga naturen, så är det svårt att komma runt kyrkans problematiska relation till sexualitet och kön.

I fornkyrkan skapades uppfattningen att syndafallet är kvinnans fel och att arvsynden överförs sexuellt. Jag vet inte om någon fortfarande hävdar detta, inte så rakt i varje fall, men vi lever med arvet.

En del av arvet är det obligatoriska kravet på celibat för präster. När det infördes på 1000-talet hade det föregåtts av allt striktare begränsningar för när gifta präster fick ha samlag med sina fruar. Sex kvällen före mässfirande var således strängt förbjudet.

När celibatet i dag skall motiveras brukar det vanligaste argumentet vara att prästen skall vara fri att helt ägna sig åt församlingen. Men när celibatet blev obligatoriskt var argumenten liturgisk renhet och att skydda kyrkans egendom från sammanblandning med gifta prästers familjeekonomi.

Ingen blir pedofil enbart av att leva i celibat. Men ser vi pedofili som ett av flera symptom på en misslycka relation till den egna sexualiteten kan vi vidga perspektivet.

Jag förespråkar inte promiskuitet, verkligen inte. Men att förtrycka den egna sexualiteten kan få allvarliga konsekvenser och påtvingat celibat är förtryck. I varje fall för den som inte vill men måste.

Jag hoppas och tror att pedofili är betydligt mindre vanligt än andra följder av sexuellt självförtryck. 

Personligen har jag drygt 50 års erfarenhet av att leva som katolik i Göteborg och Sverige. Jag känner till ett fall av pedofili i Göteborg där både offer och gärningsman är döda. När det inträffade tystades övergreppen ner och gärningsmannen fick en ny tjänst som präst utomlands. 

Jag känner till ytterligare två fall av sexuella övergrepp inom kyrkan i Göteborg. Offren var vuxna. Jag har talat med dem och respekterar deras önskan att inte säga mer än så.

Lämnar vi bruk av våld för att i stället inriktar oss på präster som ”bara” misslyckats med att leva i celibat blir exemplen betydligt fler – enbart i Göteborg.  Jag minns två präster som gjorde församlingsbor med barn. Jag minns prästerna som plötsligt försvann när de antingen ertappats med eller tröttnat på att ha en partner i hemlighet.

Men jag minns också präster som varit som hårt åtdragna råbandsknopar av självkontroll. Visst har jag mött präster som använt sitt celibat för att stå till församlingens förfogande, men jag har mött fler präster som barrikaderat sig i prästgården för att slippa möta människor.

Det finns inget omedelbart och direkt samband mellan celibat och pedofili. I varje fall har jag inte sett något bevis för detta. Men att det finns ett samband mellan förtryckt sexualitet och pedofili håller jag för högst troligt. Ser vi pliktcelibatet som ett annat uttryck för sexuellt förtryck, vilket är rimligt, kan vi därmed också förmoda ett indirekt samband mellan påtvingat celibat och pedofili. De är konsekvenser av samma syn på mänsklig sexualitet som ett hot som måste bekämpas.

Vill katolska kyrkan på allvar komma åt problemen och orsakerna bakom pedofilin finns mycket att göra på temat kön, makt och sexualitet En närmast självklar åtgärd vore att ifrågasätta det meningsfulla med fortsatt pliktcelibat för präster. Finns det verkligen fler fördelar än nackdelar? Är det rimligt och värt priset att ålägga präster celibat? Varför tvång? Räcker det inte med den självklara rätten att leva i celibat för den som så önskar?

Published by Gert Gelotte on 03 okt 2021

Oönskad kunskap

Den här nyhetsnotisen fick inte publiceras på Facebooksidan Katoliker i Sverige:

2018 gav katolska kyrkan i Frankrike en oberoende utredningsgrupp i uppdrag att kartlägga förekomsten av pedofili i prästerskapet sedan 1950.

Undersökningen, som presenteras i sin helhet på tisdag (5 oktober), redovisar mellan 2 900 och 3 200 pedofilpräster – ”som ett minimum”.

Det är förfärande siffor som visar att vi har betydligt allvarligare problem att hantera än val av språk och ceremonier i mässan. Jag citerar från AFP/TT/DN:

”Mellan 2 900 och 3 200 pedofilpräster har kartlagts i rapporten. Och det är ett minimum, säger Jean-Marc Sauvé som är chef för den oberoende utredningsgruppen, till nyhetsbyrån AFP.

I två och ett halvt år har undersökningen pågått och rapporten, som är en lunta på 2 500 sidor väntas släppas på tisdag. Rapporten baseras på dokument från polisens, kyrkans och domstolars arkiv samt intervjuer med vittnen.

Förutom att få fram antalet förövare har man också försökt reda ut hur många som drabbats, säger Sauvé till nyhetsbyrån.

Utredningsgruppen startades 2018 av katolska kyrkan i Frankrike efter att flera stora skandaler briserat inom kyrkan i landet och världen över, vilket fick påve Franciskus att införa ett tvång inom kyrkan att rapportera vidare misstänkta övergrepp mot barn.

Expertgruppen, bestående av ett 20-tal personer, har gått genom misstankar om sexuella övergrepp mot barn från 1950-talet och framåt inom kyrkan. De första månaderna av utredningen hörde tusentals personer av sig med vittnesmål.” 

Published by Irène Nordgren on 27 sep 2021

Vi är Kyrka -Sverige inbjuder till Zoom -samtal om en synodal kyrka

GEMENSKAP DELAKTIGHET MISSION

Inledningar

Sr Antonia Wurzer OSF berättar om sina erfarenheter av en stiftssynod i Rottenburg/Stuttgart och om den pågående synodala vägen i Tyskland.

Biskop Anders Arborelius berättar om den synodala processen i Stockholms katolska stift.

Frågor och samtal: Samtalsledare Hans Reiland.

Zoom-värd: Kerstin Persson

Anmälan: Anmäl dig här senast 19 oktober!

Träffen sker via Zoom och 1-2 dagar före skickas länk till de som anmält sig.

https://www.bilda.nu/arr/1105720/samtalskvall-om-en-synodal-kyrka-800763

Published by Irène Nordgren on 22 sep 2021

Franciskus besvarar attacker från EWTN – ”djävulens verk”

In this Sept. 13, 2021 file photo Pope Francis attends a meeting with priests, religious men and women, seminarians and catechists, at the Cathedral of Saint Martin, in Bratislava, Slovakia. (AP Photo/Gregorio Borgia, file)

Under sitt besök i Bratislava 13 september blev Franciskus bla tillfrågad hur han handskas med människor som betraktar honom med misstänksamhet.

Franciskus svarade :

”Det finns tex en katolsk TV kanal som inte drar sig för att kontinuerligt tala illa om påven” ”Jag själv förtjänar angrepp och förolämpningar för att jag är en syndare men kyrkan förtjänar det inte. De är djävulens verk. Det har jag också talat om för några av dem

Den TV kanal Franciskus syftade på är EWTN.

”EWTN and its associated publications, the National Catholic Register and Catholic News Agency, along with its more than 500 radio affiliates, have been highly critical of Pope Francis. The National Catholic Register was one of two outlets that published the former nuncio to the United States and QAnon conspiracy theorist Archbishop Carlo Maria Viganò’s explosive 2018 “testimony” calling on the pope to resign. Raymond Arroyo, the host of EWTN’s “The World Over,” has interviewed many of Pope Francis’ most fervent critics, including Archbishop Viganò, Trump adviser Steve Bannon and Cardinal Raymond Burke.”

https://www.americamagazine.org/faith/2021/09/21/pope-francis-ewtn-critics-241472?pnespid=7qltUTxbPvIfhKfcrGvkS5KQuh.xVZpwcensm_9isBNm9a993P9qiixt4rIq.pHz5rW5PT5X&utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=13922

// Irène

PS

Noteras bör att just EWTN (och nu finns även EWTN Nordic) är en högt uppskattad TV kanal av Katolsk Observatör och Katolsk Horisont. EWTN nyhetsankare Raymond Arroyo har intervjuat många av Franciskus värsta fiender, vilka just är samma personer som också gärna åberopas och översätts till svenska av Katolsk Observatör och Katolsk Horisont.

http://www.katolskvision.se/blog/?p=27274

Published by Irène Nordgren on 21 sep 2021

Katolskt Forums åsiktskorridor

16 september 2021 I anslutning med boksläpp av advokat Ruth Nordströms bok ”Till de utsattas försvar – om den svenska åsiktskorridoren” anordnade Sankta Eugenia kyrkas programverksamhet Katolskt Forum ett panelsamtal om den svenska åsiktskorridoren. I panelsamtalet medverkade förutom författaren RUTH NORDSTRÖM  THOMAS IDERGARD SJ, PAULINA NEUDING och MARIA LUDVIGSSON. Moderator: STINA OSCARSON.

https://www.youtube.com/watch?v=DgdtijQFhDY

// Irène

PS Jag frapperas av valet av paneldeltagare som ska diskutera ämnet åsiktskorridor i allmänhet och Ruth Nordströms uppfattning i synnerhet. Hela panelen består enbart av sinsemellan personliga vänner som alla är där för att stötta Ruth Nordströms uppfattning.

Ruth Nordström har bla varit juridiskt ombud för barnmorskan Ellinor Grimmark. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/barnmorskan-ellinor-grimmark-havdar-att-domare-var-javig

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/barnmorskan-ellinor-grimmark-havdar-att-domare-var-javig

Under paneldebatten nämns ingenting om Ruth Nordströms koppling till ALLIANCE DEFENDING FREEDOM något som Ruth Nordström inte heller tidigare velat tala om då hon ansett att detta inte har med fallet Ellinor Grimmark att göra.

” Dagens Eko redogjorde i januari 2017 för en internationell kampanj för att påverka aborträtten som drevs av ADF.Barnmorskan Ellinor Grimmark stämde 2014 sin hemregion Jönköping för diskriminering för att hon vägrades anställning då hon med hänvisning till samvetsfrihet vägrade att genomföra aborter, att ge dagen efter-piller och sätta in kopparspiraler. Hon förlorade såväl då fallet behandlades av Diskrimineringsombudsmannen som vid förhandlingarna i tingsrätten i Jönköping. Förhandlingarna i Arbetsdomstolen  inleddes 24 januari 2017 och Grimmarks fall fick både juridiskt och ekonomiskt stöd från ADF. Grimmarks juridiska ombud, Ruth Nordström, var registrerad samarbetspartner till organisationen. Såväl Grimmark som Nordström medverkade i ADF:s marknadsföringsfilmer och Nordström har bland annat skrivit om abortfrågan tillsammans med en representant för ADF.”

https://sv.wikipedia.org/wiki/Alliance_Defending_Freedom

SR 26 JAN 2017 ”Abortkritisk lobby medger inblandning i rättsfall” https://sverigesradio.se/artikel/6616279

SR 24 JAN 2017 ”När anti-abortlobbyn kom till Sverige” ”Huvudsakliga målet är att komma åt aborträtten” https://sverigesradio.se/avsnitt/851826

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

PS Alldeles i slutet av panelsamtalet berättar moderatorn Stina Oscarsson  hur hon diskuterat med sin far – som varit chefsläkare på kvinnokliniken på Skellefteå lasarett i 20 år – om hur man löst situationer med vårdpersonal som inte velat medverka vid aborter. Fadern hade svarat

-Det är väl inga problem. Då får den personen göra något annat.

Därmed bekräftade Stina Oscarsson att det även i Sverige gått och går att lösa situationer med vårdpersonal som inte vill medverka vid aborter.

Det provokativa sätt Ellinor Grimmark valde – att efter betald vidareutbildning till barnmorska – kort och gott per mail meddela Jönköpings region att hon inte skulle komma att medverka vid aborter visade att Ellinor Grimmark kunde förvänta sig att bli nekad anställning. Ett besked som hon därefter kunde gå ut till pressen med ……och därefter få Ruth Nordströms hjälp att gå vidare i den juridiska processen. Allt i enlighet med ADF strategi som ekonomisk sponsor.

Published by Irène Nordgren on 06 sep 2021

Parrhesia i Katolskt Magasin

Hej Helena D’Arcy

Tack för svaret från Katolskt Magasin och för publiceringen av vår debattartikel som vill sprida information om radikala katolska kvinnor som pläderar för inomkyrkliga reformer dvs ”öka jämställdhet, öppna prästämbetet för kvinnor, och förändra katolska kyrkans maktstruktur.”

https://sverigesradio.se/avsnitt/1725667

Till just den kategorin hör dock inte den kvinnliga katolska mycket kompetenta professorn som du hänvisar till och som du själv fint porträtterat och ägnat fyra sidor + omslagsbild i Km föregående nr 5-6.

Med vänlig hälsning

Irène Nordgren och Kerstin Persson

PS För 9 år sedan – när du var ordförande för Respekt – i ”Människor och Tro” https://sverigesradio.se/artikel/5080379

Published by Irène Nordgren on 20 aug 2021

Organiserad motståndsrörelse mot reformer

Redan några år efter att Franciskus tillträtt som påve stod det klart att han motarbetas inifrån Vatikanen. ”Pope says foes make reforming Vatican as hard as cleaning Sphinx with toothbrush”

https://www.reuters.com/…/us-christmas-season-pope…

En pålitlig och trovärdig bedömare och analytiker av Vatikanen är Thomas Reese som i april 2019 i America Magazine uttalat sig så här när det gäller frågor kring kurian och reformer

– Vatikanen är fortfarande organiserad som ett 1700-tals hov där prinsarna (kardinalerna) och adeln (biskoparna) hjälper kungen att styra nationen (kyrkan). Problemet med en sådan struktur är omöjlighteten att avskeda prinsar och adel som visar sig inkompetenta. Vad kyrkan behöver är en kompetent statsförvaltning – inte ett hov. 

-Eftersom Vatikanen är utformad som en absolut monarki finns ingen maktfördelning. Kurian är såväl lagstiftande som dömande som verkställande makt. https://www.americamagazine.org/…/three-ways-evaluate…

Nyligen skrev Thomas Reese ”First, no one document, no one effort, will ever completely reform the Curia. Like the church, it must be “semper reformanda” — always reforming.”

Vidare framhåller Thomas Reese Franciskus kritiska syn på klerikalism och att Franciskus till viss del lyckats förändra klimatet inom kurian även om han inte lyckats förändra dess struktur.

https://www.americamagazine.org/faith/2021/06/03/vatican-curia-reform-pope-francis-240791

// Irène

PS Redan okt 2008 skrev Gert Gelotte och jag en artikel i Kyrkans Tidning under rubrik ”Petrus uttnämnde inga kardinaler” där vi citerade ett sexpunktsprogram av Thomas Reese i vilket denne argumenterar för maktfördelning och subsidiaritet. https://www.kyrkanstidning.se/debatt/petrus-utnamnde-inga-kardinaler

// Irène

PS Redan 2006 ställde jag frågan som ständigt är lika aktuell

Har Jesus instiftat Vatikanen ?

Du är Petrus
och på denna klippa ska jag bygga min stat,
Vatikanen.
För att så ska ske måste du ta av dig dina fiskarkläder
och lägga dina nät åt sidan.
Du måste lämna Genesarets sjö
och bege dig till Rom
för att där se på kejsaren
och lära dig styra ett rike.
Se på kejsarens palats.
Se på hans kult.

Som ett tecken på dina efterträdares kejserliga värdighet
ska också de ta hans titel Pontifex Maximus.
De ska lära sig makt och kontroll.
Som hjälp därtill kommer de

i sinom tid att få en Inkvisition,
också kallad Troskongregation
och som kommer att fruktas av de många.
Styr ditt rike enväldigt
och låt där kvinnor alltid hålla sig i bakgrunden.

Kom det ihåg som ett av mina viktigaste bud.
Älskar du mig och vill bli mig trogen
håller du detta intill tidens slut

http://www.katolskvision.se/blog/?p=25

Published by Irène Nordgren on 20 aug 2021

Diakon Göran Fäldt fortsätter motarbeta påve Franciskus

Diakon Göran Fäldt i Sankt Franciskus katolska församling i Jönköping och ordförande i KUÄF (Katolska utskottet för äktenskap och familj) ger sken av att på Katolsk Horisont presentera Franciskus ”Amoris Laetitia” under familjeåret 2021-2022 https://www.youtube.com/watch?v=zkNi95J11Rc

I själva verket är diakon Göran Fäldts syfte – maj 2021 – att i förbigående och korta ordalag – för skams skull- nämna Franciskus apostoliska uppmaning Amoris Laetitia / Kärlekens glädje från 2016 – som Göran Fäldt inte gillar – för att därefter i lugn och ro kunna passa på att utnyttja tiden till att ingående istället lyfta fram och hylla Johannes Paulus II ”Brev till familjerna” som skrevs 1994.

Diakon Göran Fäldt har som vana att på Katolsk Horisont presentera sina åsikter genom att översätta texter från författare som har samma uppfattning om tingens katolska ordning som Göran Fäldt själv hyser och som ofta undergräver Franciskus budskap.

När det gäller Amoris Laetitia hittade Göran Fäldt 2019 en text att översätta som bla säger ”Amoris Laetitia inriktar sig på ett subjektivt sökande efter ett ouppnåeligt ideal och föreslår en utveckling i vilken de katolska paren åsidosätter Herrens förbud mot äktenskapsbrotten och bidrar till de centrifugala krafterna som utsätter Kyrkans auktoritet för påfrestningar. ” 

https://www.katolsk-horisont.net/bloggar/blogg-diakon-goran/varfor-maste-vi-fortfarande-ha-problem-med-amoris-laetitia

// Irène

PS Detta är inte första gången som ordföranden i Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj / KUÄF diakon Göran Fäldt motarbetar Franciskus. http://www.katolskvision.se/blog/?p=26527

http://www.katolskvision.se/blog/?p=27387

Next »