Archive for the 'Uncategorized' Category

Published by Gert Gelotte on 03 okt 2021

Oönskad kunskap

Den här nyhetsnotisen fick inte publiceras på Facebooksidan Katoliker i Sverige:

2018 gav katolska kyrkan i Frankrike en oberoende utredningsgrupp i uppdrag att kartlägga förekomsten av pedofili i prästerskapet sedan 1950.

Undersökningen, som presenteras i sin helhet på tisdag (5 oktober), redovisar mellan 2 900 och 3 200 pedofilpräster – ”som ett minimum”.

Det är förfärande siffor som visar att vi har betydligt allvarligare problem att hantera än val av språk och ceremonier i mässan. Jag citerar från AFP/TT/DN:

”Mellan 2 900 och 3 200 pedofilpräster har kartlagts i rapporten. Och det är ett minimum, säger Jean-Marc Sauvé som är chef för den oberoende utredningsgruppen, till nyhetsbyrån AFP.

I två och ett halvt år har undersökningen pågått och rapporten, som är en lunta på 2 500 sidor väntas släppas på tisdag. Rapporten baseras på dokument från polisens, kyrkans och domstolars arkiv samt intervjuer med vittnen.

Förutom att få fram antalet förövare har man också försökt reda ut hur många som drabbats, säger Sauvé till nyhetsbyrån.

Utredningsgruppen startades 2018 av katolska kyrkan i Frankrike efter att flera stora skandaler briserat inom kyrkan i landet och världen över, vilket fick påve Franciskus att införa ett tvång inom kyrkan att rapportera vidare misstänkta övergrepp mot barn.

Expertgruppen, bestående av ett 20-tal personer, har gått genom misstankar om sexuella övergrepp mot barn från 1950-talet och framåt inom kyrkan. De första månaderna av utredningen hörde tusentals personer av sig med vittnesmål.” 

Published by Irène Nordgren on 27 sep 2021

Vi är Kyrka -Sverige inbjuder till Zoom -samtal om en synodal kyrka

GEMENSKAP DELAKTIGHET MISSION

Inledningar

Sr Antonia Wurzer OSF berättar om sina erfarenheter av en stiftssynod i Rottenburg/Stuttgart och om den pågående synodala vägen i Tyskland.

Biskop Anders Arborelius berättar om den synodala processen i Stockholms katolska stift.

Frågor och samtal: Samtalsledare Hans Reiland.

Zoom-värd: Kerstin Persson

Anmälan: Anmäl dig här senast 19 oktober!

Träffen sker via Zoom och 1-2 dagar före skickas länk till de som anmält sig.

https://www.bilda.nu/arr/1105720/samtalskvall-om-en-synodal-kyrka-800763

Published by Irène Nordgren on 22 sep 2021

Franciskus besvarar attacker från EWTN – ”djävulens verk”

In this Sept. 13, 2021 file photo Pope Francis attends a meeting with priests, religious men and women, seminarians and catechists, at the Cathedral of Saint Martin, in Bratislava, Slovakia. (AP Photo/Gregorio Borgia, file)

Under sitt besök i Bratislava 13 september blev Franciskus bla tillfrågad hur han handskas med människor som betraktar honom med misstänksamhet.

Franciskus svarade :

”Det finns tex en katolsk TV kanal som inte drar sig för att kontinuerligt tala illa om påven” ”Jag själv förtjänar angrepp och förolämpningar för att jag är en syndare men kyrkan förtjänar det inte. De är djävulens verk. Det har jag också talat om för några av dem

Den TV kanal Franciskus syftade på är EWTN.

”EWTN and its associated publications, the National Catholic Register and Catholic News Agency, along with its more than 500 radio affiliates, have been highly critical of Pope Francis. The National Catholic Register was one of two outlets that published the former nuncio to the United States and QAnon conspiracy theorist Archbishop Carlo Maria Viganò’s explosive 2018 “testimony” calling on the pope to resign. Raymond Arroyo, the host of EWTN’s “The World Over,” has interviewed many of Pope Francis’ most fervent critics, including Archbishop Viganò, Trump adviser Steve Bannon and Cardinal Raymond Burke.”

https://www.americamagazine.org/faith/2021/09/21/pope-francis-ewtn-critics-241472?pnespid=7qltUTxbPvIfhKfcrGvkS5KQuh.xVZpwcensm_9isBNm9a993P9qiixt4rIq.pHz5rW5PT5X&utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=13922

// Irène

PS

Noteras bör att just EWTN (och nu finns även EWTN Nordic) är en högt uppskattad TV kanal av Katolsk Observatör och Katolsk Horisont. EWTN nyhetsankare Raymond Arroyo har intervjuat många av Franciskus värsta fiender, vilka just är samma personer som också gärna åberopas och översätts till svenska av Katolsk Observatör och Katolsk Horisont.

http://www.katolskvision.se/blog/?p=27274

Published by Irène Nordgren on 21 sep 2021

Katolskt Forums åsiktskorridor

16 september 2021 I anslutning med boksläpp av advokat Ruth Nordströms bok ”Till de utsattas försvar – om den svenska åsiktskorridoren” anordnade Sankta Eugenia kyrkas programverksamhet Katolskt Forum ett panelsamtal om den svenska åsiktskorridoren. I panelsamtalet medverkade förutom författaren RUTH NORDSTRÖM  THOMAS IDERGARD SJ, PAULINA NEUDING och MARIA LUDVIGSSON. Moderator: STINA OSCARSON.

https://www.youtube.com/watch?v=DgdtijQFhDY

// Irène

PS Jag frapperas av valet av paneldeltagare som ska diskutera ämnet åsiktskorridor i allmänhet och Ruth Nordströms uppfattning i synnerhet. Hela panelen består enbart av sinsemellan personliga vänner som alla är där för att stötta Ruth Nordströms uppfattning.

Ruth Nordström har bla varit juridiskt ombud för barnmorskan Ellinor Grimmark. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/barnmorskan-ellinor-grimmark-havdar-att-domare-var-javig

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/barnmorskan-ellinor-grimmark-havdar-att-domare-var-javig

Under paneldebatten nämns ingenting om Ruth Nordströms koppling till ALLIANCE DEFENDING FREEDOM något som Ruth Nordström inte heller tidigare velat tala om då hon ansett att detta inte har med fallet Ellinor Grimmark att göra.

” Dagens Eko redogjorde i januari 2017 för en internationell kampanj för att påverka aborträtten som drevs av ADF.Barnmorskan Ellinor Grimmark stämde 2014 sin hemregion Jönköping för diskriminering för att hon vägrades anställning då hon med hänvisning till samvetsfrihet vägrade att genomföra aborter, att ge dagen efter-piller och sätta in kopparspiraler. Hon förlorade såväl då fallet behandlades av Diskrimineringsombudsmannen som vid förhandlingarna i tingsrätten i Jönköping. Förhandlingarna i Arbetsdomstolen  inleddes 24 januari 2017 och Grimmarks fall fick både juridiskt och ekonomiskt stöd från ADF. Grimmarks juridiska ombud, Ruth Nordström, var registrerad samarbetspartner till organisationen. Såväl Grimmark som Nordström medverkade i ADF:s marknadsföringsfilmer och Nordström har bland annat skrivit om abortfrågan tillsammans med en representant för ADF.”

https://sv.wikipedia.org/wiki/Alliance_Defending_Freedom

SR 26 JAN 2017 ”Abortkritisk lobby medger inblandning i rättsfall” https://sverigesradio.se/artikel/6616279

SR 24 JAN 2017 ”När anti-abortlobbyn kom till Sverige” ”Huvudsakliga målet är att komma åt aborträtten” https://sverigesradio.se/avsnitt/851826

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

PS Alldeles i slutet av panelsamtalet berättar moderatorn Stina Oscarsson  hur hon diskuterat med sin far – som varit chefsläkare på kvinnokliniken på Skellefteå lasarett i 20 år – om hur man löst situationer med vårdpersonal som inte velat medverka vid aborter. Fadern hade svarat

-Det är väl inga problem. Då får den personen göra något annat.

Därmed bekräftade Stina Oscarsson att det även i Sverige gått och går att lösa situationer med vårdpersonal som inte vill medverka vid aborter.

Det provokativa sätt Ellinor Grimmark valde – att efter betald vidareutbildning till barnmorska – kort och gott per mail meddela Jönköpings region att hon inte skulle komma att medverka vid aborter visade att Ellinor Grimmark kunde förvänta sig att bli nekad anställning. Ett besked som hon därefter kunde gå ut till pressen med ……och därefter få Ruth Nordströms hjälp att gå vidare i den juridiska processen. Allt i enlighet med ADF strategi som ekonomisk sponsor.

Published by Irène Nordgren on 06 sep 2021

Parrhesia i Katolskt Magasin

Hej Helena D’Arcy

Tack för svaret från Katolskt Magasin och för publiceringen av vår debattartikel som vill sprida information om radikala katolska kvinnor som pläderar för inomkyrkliga reformer dvs ”öka jämställdhet, öppna prästämbetet för kvinnor, och förändra katolska kyrkans maktstruktur.”

https://sverigesradio.se/avsnitt/1725667

Till just den kategorin hör dock inte den kvinnliga katolska mycket kompetenta professorn som du hänvisar till och som du själv fint porträtterat och ägnat fyra sidor + omslagsbild i Km föregående nr 5-6.

Med vänlig hälsning

Irène Nordgren och Kerstin Persson

PS För 9 år sedan – när du var ordförande för Respekt – i ”Människor och Tro” https://sverigesradio.se/artikel/5080379

Published by Irène Nordgren on 20 aug 2021

Organiserad motståndsrörelse mot reformer

Redan några år efter att Franciskus tillträtt som påve stod det klart att han motarbetas inifrån Vatikanen. ”Pope says foes make reforming Vatican as hard as cleaning Sphinx with toothbrush”

https://www.reuters.com/…/us-christmas-season-pope…

En pålitlig och trovärdig bedömare och analytiker av Vatikanen är Thomas Reese som i april 2019 i America Magazine uttalat sig så här när det gäller frågor kring kurian och reformer

– Vatikanen är fortfarande organiserad som ett 1700-tals hov där prinsarna (kardinalerna) och adeln (biskoparna) hjälper kungen att styra nationen (kyrkan). Problemet med en sådan struktur är omöjlighteten att avskeda prinsar och adel som visar sig inkompetenta. Vad kyrkan behöver är en kompetent statsförvaltning – inte ett hov. 

-Eftersom Vatikanen är utformad som en absolut monarki finns ingen maktfördelning. Kurian är såväl lagstiftande som dömande som verkställande makt. https://www.americamagazine.org/…/three-ways-evaluate…

Nyligen skrev Thomas Reese ”First, no one document, no one effort, will ever completely reform the Curia. Like the church, it must be “semper reformanda” — always reforming.”

Vidare framhåller Thomas Reese Franciskus kritiska syn på klerikalism och att Franciskus till viss del lyckats förändra klimatet inom kurian även om han inte lyckats förändra dess struktur.

https://www.americamagazine.org/faith/2021/06/03/vatican-curia-reform-pope-francis-240791

// Irène

PS Redan okt 2008 skrev Gert Gelotte och jag en artikel i Kyrkans Tidning under rubrik ”Petrus uttnämnde inga kardinaler” där vi citerade ett sexpunktsprogram av Thomas Reese i vilket denne argumenterar för maktfördelning och subsidiaritet. https://www.kyrkanstidning.se/debatt/petrus-utnamnde-inga-kardinaler

// Irène

PS Redan 2006 ställde jag frågan som ständigt är lika aktuell

Har Jesus instiftat Vatikanen ?

Du är Petrus
och på denna klippa ska jag bygga min stat,
Vatikanen.
För att så ska ske måste du ta av dig dina fiskarkläder
och lägga dina nät åt sidan.
Du måste lämna Genesarets sjö
och bege dig till Rom
för att där se på kejsaren
och lära dig styra ett rike.
Se på kejsarens palats.
Se på hans kult.

Som ett tecken på dina efterträdares kejserliga värdighet
ska också de ta hans titel Pontifex Maximus.
De ska lära sig makt och kontroll.
Som hjälp därtill kommer de

i sinom tid att få en Inkvisition,
också kallad Troskongregation
och som kommer att fruktas av de många.
Styr ditt rike enväldigt
och låt där kvinnor alltid hålla sig i bakgrunden.

Kom det ihåg som ett av mina viktigaste bud.
Älskar du mig och vill bli mig trogen
håller du detta intill tidens slut

http://www.katolskvision.se/blog/?p=25

Published by Irène Nordgren on 20 aug 2021

Diakon Göran Fäldt fortsätter motarbeta påve Franciskus

Diakon Göran Fäldt i Sankt Franciskus katolska församling i Jönköping och ordförande i KUÄF (Katolska utskottet för äktenskap och familj) ger sken av att på Katolsk Horisont presentera Franciskus ”Amoris Laetitia” under familjeåret 2021-2022 https://www.youtube.com/watch?v=zkNi95J11Rc

I själva verket är diakon Göran Fäldts syfte – maj 2021 – att i förbigående och korta ordalag – för skams skull- nämna Franciskus apostoliska uppmaning Amoris Laetitia / Kärlekens glädje från 2016 – som Göran Fäldt inte gillar – för att därefter i lugn och ro kunna passa på att utnyttja tiden till att ingående istället lyfta fram och hylla Johannes Paulus II ”Brev till familjerna” som skrevs 1994.

Diakon Göran Fäldt har som vana att på Katolsk Horisont presentera sina åsikter genom att översätta texter från författare som har samma uppfattning om tingens katolska ordning som Göran Fäldt själv hyser och som ofta undergräver Franciskus budskap.

När det gäller Amoris Laetitia hittade Göran Fäldt 2019 en text att översätta som bla säger ”Amoris Laetitia inriktar sig på ett subjektivt sökande efter ett ouppnåeligt ideal och föreslår en utveckling i vilken de katolska paren åsidosätter Herrens förbud mot äktenskapsbrotten och bidrar till de centrifugala krafterna som utsätter Kyrkans auktoritet för påfrestningar. ” 

https://www.katolsk-horisont.net/bloggar/blogg-diakon-goran/varfor-maste-vi-fortfarande-ha-problem-med-amoris-laetitia

// Irène

PS Detta är inte första gången som ordföranden i Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj / KUÄF diakon Göran Fäldt motarbetar Franciskus. http://www.katolskvision.se/blog/?p=26527

http://www.katolskvision.se/blog/?p=27387

Published by Irène Nordgren on 19 aug 2021

Lekmannaledd synod förespråkar en kyrka som myndigförklarar lekmännen

Penelope Middelboe, Mary Ring and Eneyi Pemu (left to right) at St Michael’s Centre, Bristol, during preparations for the Root and Branch Inclusive Synod.

Utifrån förberedelserna av den lekmannaledda kommande synoden ”Root and Branch” 5-12 sept 2021 skriver La Croix under rubrik ”A radical shift away from a Church that enshrines its teaching in inflexible laws” bla

Rather than maintaining the laity in a state of spiritual and moral infancy, the Text will advocate a Church that educates and assists all the people of God to grow in spiritual maturity, able to resolve moral issues in the light of their own prayerful and informed experience, following the example of Christ.

https://international.la-croix.com/news/religion/a-radical-shift-away-from-a-church-that-enshrines-its-teaching-in-inflexible-laws/14784?utm_source=NewsLetter&utm_medium=Email&utm_campaign=20210819_mailjet

// Irène

PS Glädjande att läsa att det finns katolska lekmän utanför Stockholms katolska Stift som offentligt förespråkar en KYRKA som utbildar och hjälper hela Gudsfolket att växa i andlig mognad och vuxenblivande i ljuset av sin egen livserfarenhet och upplysta samvete och på så vis bli kapabla att lösa moraliska dilemman – dvs en kyrka som myndigförklarar lekmännen istället för att hålla kvar dem i barndomens omognad.

Katolsk Vision 2018 Katoliker i Stockholms katolska stift styrs till att sitta kvar i katolsk småskola

Published by Irène Nordgren on 14 aug 2021

Lekmannaledd synod 5-12 sept 2021

I Stockholms katolska Stift tycks intresset att stödja verksamheter som bidrar till att avvärja inomkyrkliga reformer – tex Catholic Voices,  Opus Dei, Katolsk Horisont och Katolsk Observatör  överordnat påvens önskan om stöd för att finna inomkyrkliga vägar till reformer genom tex den Synodala Vägen. 

Katolsk Vision vill därför i Stockholms katolska Stift gärna bidra med nedanstående information om en lekmannaledd synod 5-12 september som vill främja genomgripande reformer och som även katoliker från Stockholms katolska Stift kan delta i .

https://www.rootandbranchsynod.org/root-and-branch-inclusive-synod

Här är det spännande programmet med massor med spännande talare bla fredag 10 sept KEYNOTE SPEAKER – Professor Mary McAleese
NO SYNODALITY WITHOUT FREEDOM OF SPEECH – Canon law must acknowledge the human rights of Church members

https://www.rootandbranchsynod.org/synod-programme

How do we bring about change?
 
By journeying with leaders, thinkers, activists, and YOU!

https://www.rootandbranchsynod.org/past-guests

”What Do We Want?

 We want comprehensive Root and Branch reform in the institution of Catholic clericalism. We, the People of God, must lead the way towards an inclusive, safe and loving Catholic Church.”

Catholic Women’s Network, working towards the virtual Pilgrimage to Rome in March 2022

https://www.rootandbranchsynod.org/about-us

// Irène

PS Så upplyftande, inspirerande och viktigt att se att vår egen sr Madeleine Fredell OP – häruppe vid Norra Ishavet – finns med som en viktig länk ut till den reformlängtande universella katolska kyrkan !

Published by Irène Nordgren on 10 aug 2021

Om Antoon Geels för DIALOG – Samarbetsrådet för Judar och Kristna

DIALOG är medlemstidning för Samarbetsrådet för Judar och Kristna som grundades 1979 och är medlem av The International Council of Christians and Jews / ICCJ.

Målsättningen är

– att fördjupa kunskapen om judendom och kristendom

– att motarbeta varje form av förföljelse, diskriminering och hatpropaganda

-att verka för ökad respekt för och uppskattning av varandras andliga och kulturella traditioner

// Irène

PS ”Antoon Johannes Frederik Maria Geels, född 19 mars 1946 i Nederländerna, död 22 oktober 2020 i Helsingborg, var en forskare verksam vid Lunds universitet, sedan 1999 som professor i religionshistoria.” https://sv.wikipedia.org/wiki/Antoon_Geels

http://antoongeels.se/vem-r-jag.html

« Prev - Next »