Archive for mars, 2021

Published by Irène Nordgren on 26 mar 2021

Kardinal Schönborn ”Kyrkan kan inte vägra homosexuella välsignelse”

Kardinal Schönborn i Wien visar öppet missnöje med Vatikanens ansträngning att förstärka förbudet att välsigna samkönade par och menar att detta har sårat och skadat många människor.

”If the request for a blessing is not a show… if the request is honest and is really a plea for God’s blessing of a way of life that two people want to embark on together, then such a blessing will not be refused,” the 76-year-old cardinal said in the latest issue of his archdiocesan weekly paper, Der Sonntag.”

https://international.la-croix.com/news/religion/cardinal-schnborn-says-church-cannot-refuse-blessing-for-gay-couples/14030

// Irène

PS Kardinal Schönborn är den senaste av mer än ett dussintals tysktalande biskopar som ställer sig kritiska till Vatikanens försök att stoppa präster från att välsigna samkönade par. Håller det på att utvecklas olika praxis kring välsignelser av samkönade par i olika länder ? Hur ska Vatikanen hindra detta ? Kommer svenska katolska homosexuella par vända sig utomlands ?

Published by Irène Nordgren on 24 mar 2021

Sr Madeleine Fredell OP predikar

Herrens bebådelse – Jungfru Marie bebådelsedag 

Sr Madeleine Fredell OP predikar över Lukasevangeliet 1:26-38 utifrån egen översättning från grekiska 

I den sjätte månaden sändes ängeln Gabriel av Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef av Davids hus och den unga flickans namn var Maria ……….

// Irène

PS Tänk om biskop Anders skulle visa god vilja och ge sr Madeleine venia ! Tänk om ! Vilket lyft för Stockholms katolska Stift !

Published by Irène Nordgren on 24 mar 2021

Öppet motstånd mot påve Franciskus?

La Croix International Fransk teolog Isabelle Parmentier

Troskongregationens uttalande om välsignelse av samkönade relationer är ”ett iskallt förnekande av Franciskus inställning i Amoris laetitita.”

”The pope’s recent remarks that homosexuals have the right to be in a family and that they have the right to legal civil coverage have indeed provoked a heated debate.”

”As the ”Amoris laetitia Year of the Family” begins, I cannot help but perceive here a political act of open resistance to Pope Francis.”

https://international.la-croix.com/news/religion/blessing-same-sex-couples-do-not-rob-us-of-hope/14018?utm_source=NewsLetter&utm_medium=Email&utm_campaign=20210324_mailjet

// Irène

PS I Stockholms Katolska Stift tycks det – förutom sr Madeleine Fredell OP – inte finnas en enda katolsk teolog / präst som vill / vågar kommentera Troskongregationens uttalande eller den internationella kritik som uttalandet medfört. Här gäller som vanligt regeln Tyst i klassen !

Published by Irène Nordgren on 23 mar 2021

Splittring inom jesuitorden ?

America och Signum drivs båda av jesuiter……
– Ulf Jonsson SJ håller knäpptyst som chefred för Signum ang all internationell kritik på Troskongregationens uttalande om välsignelser av samkönade relationer.
-Gråtande emoji av Thomas Idergard SJ på VÄKS Fb som reaktion på Americas artikel om att påve Franciskus SJ distanserar sig från Troskongregationens uttalande.
– Både Troskongregationens prefekt Luis Ladaria och påve Franciskus är jesuiter …..men tycks ha olika agendor !

3 tecken på splittring inom jesuitorden ?!

// Irène

Published by Irène Nordgren on 23 mar 2021

Har påve Franciskus distanserat sig från Troskongregationens uttalande om samkönade relationer ?

America

Distanserade sig påve Franciskus – under Angelusbönen 21 mars – från Troskongregationens senaste uttalande om att  präster inte får välsigna samkönade par därför att ”Gud inte kan välsigna synd”  ?  Välinformerade källor i Rom – som vill förbli anonyma – har förmedlat till America att de tror att så är fallet.

https://www.americamagazine.org/faith/2021/03/21/pope-francis-same-sex-unions-statement-240291?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=8469&pnespid=0ORt9uVZAB2NomS3I.PANnL9sXZw4LJ3pmtbh.yh

Här är talet i sin helhet http://www.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2021/documents/papa-francesco_angelus_20210321.html

Svenska Vatican News / Charlotte Smeds översätter och ger en sammanfattning under rubrik Påvens Angelus: ”Så kärlekens frö med konkreta, enkla och modiga gester”.

https://www.vaticannews.va/sv/paven/news/2021-03/pavens-angelus-sa-karlekens-fro-med-konkreta-enkla-och-modiga.html

Tyvärr missar Charlotte Smeds – medvetet eller omedvetet – just den intressanta nyckelmening som America lyfter fram med adress till Troskongregationen It means sowing seeds of love, not with fleeting words but through concrete, simple and courageous examples, not with theoretical condemnations, but with gestures of love.”

Alltså för att komplettera Charlotta Smeds ”Det handlar om att så kärlekens frö, men inte med ord som flyger bort, utan med konkreta, enkla och modiga gester”.…………INTE MED TEORETISKA FÖRDÖMANDEN UTAN MED KÄRLEKENS GESTER ”

// Irène

PS Jag noterar att artikeln i America avslutas med att berätta att källor i Rom ”inte skulle bli förvånade om påven kommer att att återvända till frågan mer explicit framöver”.

Med andra ord sista ordet är inte sagt ……

Published by Irène Nordgren on 22 mar 2021

Pressmeddelande

PRESS RELEASE: SPIRITUAL ABUSE OF LGBTQ+ CATHOLICS

2021-03-22 Pressmeddelande från Vi är kyrka, Sverige VÄKS

Vi är kyrka Sverige VäkS, liksom We are Church international WAC-I, avvisar Vatikanens senaste deklaration, som hävdar att Kyrkan inte har makt att välsigna samkönade relationer.Vi har uppskattat vår påve Franciskus uttalanden om betydelsen av kärlek, av familjer och av att nå ut till de marginaliserade. Vi är därför förvånade och förskräckta att höra att påve Franciskus har gett stöd åt detta rigida, icke pastorala och helt okristna uttalande av Troskongregationens prefekt kardinal Luis Ladaria.Särskilt förödande är uttryck som påstår att en samkönad relation inte kan vara inordnad i Skaparens plan och att Gud därför aldrig kan välsigna en sådan relation, eftersom Gud inte kan välsigna synd.HBTQ-par har välsignats i årtionden. I tjugonio länder är samkönade äktenskap lagliga vilket visar på en ökad förståelse från människor runt om i världen – inklusive katoliker.Troskongregationens budskap är både hjärtlöst och helt ansvarslöst. Sjuttioen länder kriminaliserar fortfarande ”homosexuella handlingar”. Dessa länder kommer att känna sig uppmuntrade av detta uttalande, som alltså lär ha påve Franciskus stöd. Risken är stor att detta kommer att leda till nya attacker på HBTQ-personer med förlorade liv och självmord som följd. Gud älskar HBTQ-par och deras familjer även om kyrkans män i Vatikanen tänker annorlunda.

Det katolska nätverket Vi är kyrka-Sverige. 

Örjan Ekman, Elisabet Finné, sr Madeleine Fredell OP, Gert Gelotte, Irene Nordgren, Kerstin Persson, Hans Reiland, Cecil de Rosario, Ulla Westanmo, Eva Winiarski, Charlotte Åkerlind

Intresserade katoliker kan komma i kontakt med VäkS nätverk genom FB-gruppen ”Vi är kyrka- Sverige”

Published by Irène Nordgren on 21 mar 2021

Varför är Ulf Jonsson SJ tyst?

Ulf Jonsson SJ är chefredaktör för Signum. Angående Troskongregationens nyligen uttalande om välsignelser av samkönade par – har Signum valt att inte informera sina läsare om all den kritik som publicerats runt om i den världsvida katolska kyrkan som reaktion på Troskongregationens Responsum ad dubium.

I Sverige har Ulf Jonsson SJ gjort sig känd som förespråkare och uttolkare av fundamentalteologi.

”Fundamental­teologi är en hjälpvetenskap åt den systematiska teologin och behandlar filosofiska och teologiska förutsättningar av grundläggande betydelse för den systematiska teologin.”

https://signum.se/ulf-jonsson-presenterar-nya-boken-med-tanke-pa-tron/

Med tanke på detta blir det extra anmärkningsvärt att Ulf Jonsson SJ varken vill översätta eller vidarebefordra det ställningstagande till ”Responsum ad dubium ang välsignelser av samkönade personer”  som ”Arbetsgruppen för katolsk dogmatik och fundamentalteologi ” publicerat. En arbetsgrupp som består av idel professorer som Ulf Jonsson själv.

http://www.theologie-und-kirche.de/stellungnahme-ag-dog-fth.pdf

Sammanfattningsvis menar arbetsgruppen att ”Troskongregationen med sitt uttalande griper in i en pågående kyrklig beredningsprocess som undersöker vilka teologiska, pastorala och liturgiska konsekvenser som kan dras ur tidigare förnyad och korrigerad tvärvetenskaplig förståelse av olika sexuella identiteter och orienteringar.” 

”Komplexa verkligheter  kräver svar på en nivå som motsvarar detta. Det finns inte längre något rättfärdigande av ett onyanserat avslag av alla parvälsignelser utanför det heterosexuella äktenskapet. Som företrädare för  den vetenskapliga teologin ansvarar vi för att den kristna tron intellektuellt och existensiellt görs rimlig.”

katolisch. de skriver

”Dogmatiker och fundamentalteologer kritiserar ett NEJ till välsignelser av homosexuella”

https://www.katholisch.de/artikel/29160-dogmatiker-und-fundamentaltheologen-kritisieren-nein-zu-homo-segnungen

Här presenteras Arbetsgruppen för dogmatik och fundamentalteologi

https://theologie.katholisch.de/zusammenschlüsse/selbstdarstellungen-der-zusammenschlüsse/dogmatik-und-fundamentaltheologie

// Irène

PS Att Thomas Idergard SJ inte är så uppdaterad om vad som rör sig i akademiska katolska teologiska kretsar utanför Sverige är en sak. Att Ulf Jonsson SJ som är välbekant med detta inte vill dela med sig är en annan sak.

Published by Irène Nordgren on 17 mar 2021

”Troskongregationen vidgar klyftan mellan den romerska byråkratin och den lokala kyrkan.”

”Har kyrkan makt att välsigna samkönade relationer?”

”Nej” blev svaret 15 mars 2021 från Troskongregationens prefekt kardinal Luis F Ladaria :

” In some ecclesial contexts, plans and proposals for blessings of unions of persons of the same sex are being advanced. Such projects are not infrequently motivated by a sincere desire to welcome and accompany homosexual persons, to whom are proposed paths of growth in faith, “so that those who manifest a homosexual orientation can receive the assistance they need to understand and fully carry out God’s will in their lives”

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/03/15/0157/00330.html#ing

New Ways Ministry ”Det är inte förvånande men en besvikelse”

New Ways Ministry betecknar beslutet som en manifestation av maktlöshet och gör jämförelser med tidigare uttalanden 1995 om frågan om kvinnliga ämbetsbärare och 1968 om frågan om preventivmedel.

”The Vatican issued a dubium in 1995 that the ordination of women was not allowed and that no discussion of it could happen.  That strategy did not work, and the discussion of ordaining women in the Catholic Church is as alive as ever.”

”In 1968, the Vatican affirmed its opposition to artificial birth control.  Today, according to the U.S. bishops’ own statistics, 96% of Catholic couples ignore this teaching.”

”People think that church teaching evolves at the top and filters down. That is not how it works. The sense of the faithful is important and how the faithful receive a teaching affects the validity of such teaching.  The Catholic faithful have already expressed their support of same-sex couples, and they will continue to do so.  This decision changes nothing other than motivating more Catholics to support same-gender couples.”

https://www.newwaysministry.org/2021/03/15/new-ways-ministry-calls-vaticans-ban-on-blessing-same-gender-couples-an-impotent-decision/

“Catholics will continue to find creative ways to bless the couples they love and support.  If priests and pastoral ministers no longer feel they can perform such a blessing, the Catholic laity will step in and perform their own rituals, gestures, and words of support.”

New Ways Ministry https://www.newwaysministry.org/2021/03/16/a-catholic-blessing-for-same-gender-couples/?fbclid=IwAR14r9p5AsvQvxVBVGkUMr9p9yvJw8cwwL9fyy9GRDth2C04H-ryUu7nfxM

ORF Kyrkoherdeinitiativet reagerade på Troskongregationens uttalande med ett pressmeddelande under rubrik ”Upprop till olydnad 2.0”

”Vi kommer även fortsättningsvis fortsätta att välsigna samkönade par. ”

”Här försöker man med dogmatiserade anspråk att undergräva verkligheten i skapelsen.”

Kyrkoherdeinitiativet beklagar djupt att Troskongregationens dekret försöker vrida klockan tillbaka och ytterligare vidga klyftan mellan den romerska byråkratin och den lokala kyrkan. Troskongregationen skymmer och väcker misstro mot Jesus befriande budskap.

Helmut Schüller Kyrkoherdeinitiativet

https://religion.orf.at/stories/3205365/

VI ÄR KYRKA -IRLAND applåderar Kyrkoherdeinitiativet

katolisch.de

”Nej till välsignelse? Vatikanen kan inte räkna med att bli åtlydd”

https://www.katholisch.de/artikel/29101-nein-zur-segnung-der-vatikan-wird-nicht-mit-gehorsam-rechnen-koennen

”Mer än 1000 själasörjare vill fortsätta att välsigna homosexuella

https://www.katholisch.de/artikel/29119-mehr-als-1000-seelsorger-wollen-weiter-homosexuelle-segnen

NCR 15 MARS 2021 ”Vatikanen exkluderar välsignelser av samkönade Gud kan inte välsigna synd”

https://www.ncronline.org/news/vatican/vatican-excludes-gay-union-blessing-god-cant-bless-sin

NCR 15 MARS 2021 ”Varför godkände påve Franciskus dekretet ?

https://www.ncronline.org/news/people/vatican-says-priests-cant-bless-gay-couples-why-did-pope-francis-approve-decree?fbclid=IwAR2Gi33-3huPumXdrilIhzt2VgK3d4VvUbymrn1S0vkf5HsF6yFLTX4ngaw

// Irène

PS Stockholms katolska Stift låtsas som det regnar ! Viktigt att katoliker får kunskap om dekretet och även en inblick i reaktioner utifrån den universella katolska kyrkan.