I senaste numret av ELSA 2/2021 http://www.svekumeniskakvinnor.se/elsa/

– som just utkommit – skriver jag en rapport från konferensen ”Gudstjänst och makt – klerikalism i liturgin” som anordnades av tyska biskopskonferensens liturgikommission 28-29 okt 2020.

Så här såg programmet ut

https://www.uni-erfurt.de/fileadmin/fakultaet/katholisch-theologische/Professuren/Dogmatik/Dokumente/200728_DBK200006_Flyer_Liturgiefachtagung_Oktober_2020_v3.pdf

I samma nr av ELSA skriver Sr Madeleine Fredell OP ”Novisens bön” http://www.svekumeniskakvinnor.se/nerladdning_elsa/Elsa_2021-2_sid3_Novisens_bon_web_red.pdf

// Irène

PS Domradio.de 2 mars 2021 Biskop Frans-Josef Overbeck i Essen ställer frågan ”Hur känner vi i vardagen igen Guds vilja?”

Biskopen propagerar för att definiera andlig makt på nytt. Kyrkans trovärdighet och trons rimlighet hänger intimt ihop.

https://www.domradio.de/themen/reformen/2021-03-02/wie-erkennen-wir-im-alltag-den-willen-gottes-overbeck-muessen-spirituellen-charakter-der-macht-neu

https://en.wikipedia.org/wiki/Franz-Josef_Overbeck