I NCR idag

Hans Küng ser bara pseudo-reformer inom kyrkan.

” Huvudproblemet är hur vi på ett fredligt sätt ska kunna förändra  det absoluta ledarskapet. Vi kan inte använda Franska revolutionens metoder.”

Vad beträffar sexövergreppen inom kyrkan.

”Hans Küng vill höra ett mea culpa från påven själv. Påven ska  tex inte kräva att de irländska biskoparna ska bära all skuld när han själv som Joseph Ratzinger i Troskongregationen  påbjöd sekretess i brevet 2001 till biskoparna. ”

http://ncronline.org/news/people/straight-arrow-theologian-and-pope

// Irène