Bengt

Din euforiska presentation av Jesusmanifestationen på din blogg Låt Stockholm fyllas av en andlig väldoft… #jesusmanifestationen föranleder mig att fråga om du kan svara på hur det kommer sig att tjänstgörande biskopar i svenska kyrkan lyser med sin frånvaro på   programmet på den sk Jesusmanifestationen ?

Jag ser att det inte bara är Jesus som ”upphöjs” i programmet utan även Marcus Birro -som presenteras i egenskap av ”en av Sveriges mest  kända kristna profiler”

http://www.jesusmanifestationen.se/

Jo jag tackar !

I varje fall gjorde sig Birro ”mest känd”  i samband med att Antje Jackelén blev vald till ärkebiskop och Birro skriver i sin Expressenkrönika.

”Frågorna infinner sig och vägrar lämna mig efter att 6 miljoner medlemmar i Svenska kyrkan begåvats med en ny ärkebiskop som i grunden avsagt sig sina kristna värderingar.”

http://www.expressen.se/kronikorer/marcus-birro/manniskor-soker-efter-frid-och-sammanhang-som-racker-langre-an-till-nasta-fylla/

Huruvida detta uttalande kan ses som en Jesusmanifestation råder det delade meningar om.

Och huruvida Birro sprider ”andlig väldoft” likaså ……..

// Irène

Marcus Birro och polariseringen inom svensk kristenhet

Elisabeth Sandlund i DAGEN skriver under rubrik

”Låt glädjen stå i fokus i morgon”

”Från första början har Jesusmanifestationen varit glasklart tydlig med att det inte handlar om att vara emot något – inte i det sekulariserade samhället och inte inom kristenheten.”

http://www.dagen.se/opinion/ledare/lat-gladjen-sta-i-fokus-i-morgon/

”En solig lördag” kan inte dölja att PROGRAMMAKARNA  från första början varit och är  kända för att just vara kända för att ”GLASKLART”  ”VARA MOT ”  både det ena och det andra……..