Sedan 1999 har den 27 januari ihågkommits som en nationell minnesdag i Sverige och från 2005 har FN deklarerat dagen som en internationell minnesdag över Förintelsens offer. Se t ex Åke Bonniers blogg och artikel från bloggen Newsmill.

Tidningen SvD hade 27 januari två artiklar, av ärkebiskop Anders Wejryd och författaren Per Westberg.

Se flera bloggpingar till artiklarna, här en av Pelle Poluha som jag tyckte mycket om.

SVT visade 25 januari en över en timme lång film om en ofullbordad film om tillståndet i Warsawas ghetto, gjord 1942 av den tyska propagandan. Filmen ligger kvar till 24 februari.

Krister Janzon