Första söndagen i fastan 21 febr 2021 1 Mos 9:8 -15

I kapellet hos dominikansystrarna på Västmannagatan i Stockholm

https://m.youtube.com/watch?v=IIIbC-nOht0