”Har kyrkan makt att välsigna samkönade relationer?”

”Nej” blev svaret 15 mars 2021 från Troskongregationens prefekt kardinal Luis F Ladaria :

” In some ecclesial contexts, plans and proposals for blessings of unions of persons of the same sex are being advanced. Such projects are not infrequently motivated by a sincere desire to welcome and accompany homosexual persons, to whom are proposed paths of growth in faith, “so that those who manifest a homosexual orientation can receive the assistance they need to understand and fully carry out God’s will in their lives”

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/03/15/0157/00330.html#ing

New Ways Ministry ”Det är inte förvånande men en besvikelse”

New Ways Ministry betecknar beslutet som en manifestation av maktlöshet och gör jämförelser med tidigare uttalanden 1995 om frågan om kvinnliga ämbetsbärare och 1968 om frågan om preventivmedel.

”The Vatican issued a dubium in 1995 that the ordination of women was not allowed and that no discussion of it could happen.  That strategy did not work, and the discussion of ordaining women in the Catholic Church is as alive as ever.”

”In 1968, the Vatican affirmed its opposition to artificial birth control.  Today, according to the U.S. bishops’ own statistics, 96% of Catholic couples ignore this teaching.”

”People think that church teaching evolves at the top and filters down. That is not how it works. The sense of the faithful is important and how the faithful receive a teaching affects the validity of such teaching.  The Catholic faithful have already expressed their support of same-sex couples, and they will continue to do so.  This decision changes nothing other than motivating more Catholics to support same-gender couples.”

https://www.newwaysministry.org/2021/03/15/new-ways-ministry-calls-vaticans-ban-on-blessing-same-gender-couples-an-impotent-decision/

“Catholics will continue to find creative ways to bless the couples they love and support.  If priests and pastoral ministers no longer feel they can perform such a blessing, the Catholic laity will step in and perform their own rituals, gestures, and words of support.”

New Ways Ministry https://www.newwaysministry.org/2021/03/16/a-catholic-blessing-for-same-gender-couples/?fbclid=IwAR14r9p5AsvQvxVBVGkUMr9p9yvJw8cwwL9fyy9GRDth2C04H-ryUu7nfxM

ORF Kyrkoherdeinitiativet reagerade på Troskongregationens uttalande med ett pressmeddelande under rubrik ”Upprop till olydnad 2.0”

”Vi kommer även fortsättningsvis fortsätta att välsigna samkönade par. ”

”Här försöker man med dogmatiserade anspråk att undergräva verkligheten i skapelsen.”

Kyrkoherdeinitiativet beklagar djupt att Troskongregationens dekret försöker vrida klockan tillbaka och ytterligare vidga klyftan mellan den romerska byråkratin och den lokala kyrkan. Troskongregationen skymmer och väcker misstro mot Jesus befriande budskap.

Helmut Schüller Kyrkoherdeinitiativet

https://religion.orf.at/stories/3205365/

VI ÄR KYRKA -IRLAND applåderar Kyrkoherdeinitiativet

katolisch.de

”Nej till välsignelse? Vatikanen kan inte räkna med att bli åtlydd”

https://www.katholisch.de/artikel/29101-nein-zur-segnung-der-vatikan-wird-nicht-mit-gehorsam-rechnen-koennen

”Mer än 1000 själasörjare vill fortsätta att välsigna homosexuella

https://www.katholisch.de/artikel/29119-mehr-als-1000-seelsorger-wollen-weiter-homosexuelle-segnen

NCR 15 MARS 2021 ”Vatikanen exkluderar välsignelser av samkönade Gud kan inte välsigna synd”

https://www.ncronline.org/news/vatican/vatican-excludes-gay-union-blessing-god-cant-bless-sin

NCR 15 MARS 2021 ”Varför godkände påve Franciskus dekretet ?

https://www.ncronline.org/news/people/vatican-says-priests-cant-bless-gay-couples-why-did-pope-francis-approve-decree?fbclid=IwAR2Gi33-3huPumXdrilIhzt2VgK3d4VvUbymrn1S0vkf5HsF6yFLTX4ngaw

// Irène

PS Stockholms katolska Stift låtsas som det regnar ! Viktigt att katoliker får kunskap om dekretet och även en inblick i reaktioner utifrån den universella katolska kyrkan.