America

Distanserade sig påve Franciskus – under Angelusbönen 21 mars – från Troskongregationens senaste uttalande om att  präster inte får välsigna samkönade par därför att ”Gud inte kan välsigna synd”  ?  Välinformerade källor i Rom – som vill förbli anonyma – har förmedlat till America att de tror att så är fallet.

https://www.americamagazine.org/faith/2021/03/21/pope-francis-same-sex-unions-statement-240291?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=8469&pnespid=0ORt9uVZAB2NomS3I.PANnL9sXZw4LJ3pmtbh.yh

Här är talet i sin helhet http://www.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2021/documents/papa-francesco_angelus_20210321.html

Svenska Vatican News / Charlotte Smeds översätter och ger en sammanfattning under rubrik Påvens Angelus: ”Så kärlekens frö med konkreta, enkla och modiga gester”.

https://www.vaticannews.va/sv/paven/news/2021-03/pavens-angelus-sa-karlekens-fro-med-konkreta-enkla-och-modiga.html

Tyvärr missar Charlotte Smeds – medvetet eller omedvetet – just den intressanta nyckelmening som America lyfter fram med adress till Troskongregationen It means sowing seeds of love, not with fleeting words but through concrete, simple and courageous examples, not with theoretical condemnations, but with gestures of love.”

Alltså för att komplettera Charlotta Smeds ”Det handlar om att så kärlekens frö, men inte med ord som flyger bort, utan med konkreta, enkla och modiga gester”.…………INTE MED TEORETISKA FÖRDÖMANDEN UTAN MED KÄRLEKENS GESTER ”

// Irène

PS Jag noterar att artikeln i America avslutas med att berätta att källor i Rom ”inte skulle bli förvånade om påven kommer att att återvända till frågan mer explicit framöver”.

Med andra ord sista ordet är inte sagt ……