America och Signum drivs båda av jesuiter……
– Ulf Jonsson SJ håller knäpptyst som chefred för Signum ang all internationell kritik på Troskongregationens uttalande om välsignelser av samkönade relationer.
-Gråtande emoji av Thomas Idergard SJ på VÄKS Fb som reaktion på Americas artikel om att påve Franciskus SJ distanserar sig från Troskongregationens uttalande.
– Både Troskongregationens prefekt Luis Ladaria och påve Franciskus är jesuiter …..men tycks ha olika agendor !

3 tecken på splittring inom jesuitorden ?!

// Irène